ЕДУКАЦИЈА И ИСТРАЖИВАЊА У РУРАЛНОМ ТУРИЗМУ

 


Чланови истраживачке групе:

др Лазар Лазић, редовни професор
др Владимир Стојановић, редовни професор
др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
др Кристина Кошић, редовни професор
др Угљеша Станков, редовни професор
др Игор Стаменковић, ванредни професор
др Мирјана Пенић, стручни сарадник


Контакт:

др Кристина Кошић, редовни професор
Тел: + 381 21 485 28 35,
Маил: tinicaus@yahoo.com, kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs


Историјат истраживања:

Рурални туризам уврштен је у приоритете развоја туризма у Србији. Сведоци смо да рурална подручја, поготову она на већој удаљености од развијених урбаних целина, бележе све снажнију депопулацију проузроковану економском несигурношћу и недостатком развојних акција. Рурални туризам изгледа као прикладно средство ревитализације напуштених руралних области и обезбеђује њихову одрживост у будућности кроз очување посла или стварање нових радних места, повећава разноликост занимања, очување услуга, очување пејзажа и природе или подршку очувању сеоских заната као туристичке атракције.
Недостатак информација и знања је један од проблема развоја сеоског туризма. Ова нарастајућа грана српске туристичке привреде, у појединим сегментима не задовољава елементарне принципе. Такве тенденције би могле да развијају сеоски туризам у погрешном правцу (лоша услуга, неадекватна презентација ресурса, непоштовање принципа менаџмент квалитета, застарели начини промоције и слично).
Циљ формирања ове истраживачке групе је био повећање квалитета услуга у руралном туризму, а кроз едукацију свих заинтересованих за бављење овим обликом туризма.
Главне активности истраживачке групе су организовање разних семинара едукације у руралном туризму, публиковање научних радова о руралном туризму, организовање округлих столова и креативних радионица.
Група се првенствено бави истраживањем стања и перспектива развоја руралног туризма Војводине и Србије, али и проучавањем нивоа развијености руралног туризма у земљама у ближем и ширем окружењу (Мађарска, Словенија, Хрватска, Грчка, Аустрија итд


Активности:

 1.  организовање научних скупова;
 2.  организовање семинара едукације у руралном туризму, који су намењени запосленима у локалној самоуправи, туристичким организацијама, малим предузетницима, пољопривредницима и туристичким домаћинствима у сеоским срединама, као и будућим предузетницима у руралном туризму;
 3.  пружање стручне помоћи свим заинтересованима за услуге у руралном туризму, како би на што квалитетнији начин пласирали туристички производ;
 4.  израда стратегија развоја руралног туризма одређених туристичких дестинација, општина или регија;
 5.  јачање сарадње са другим истраживачима и институцијама које се баве проблематиком руралног туризма, у циљу размене позитивних искустава и заједничког аплицирања на међународне пројекте;
 6.  учествовање на креативним радионицама и округлим столовима;
 7.  публиковање научних радова.

Пројекти:

 1. SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions,
  Contract number: 2011/274-864, Document reg.no: INTRA-5018416
  Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute
  Руководилац пројекта: др Јасмина Ђорђевић
 2. Презентација, промоција и активирање природних и културних садржаја Малог Стапара
  Наручилац пројекта: Воде Војводине
  Носилац пројекта: Департман за географију, туризам и хотелијерство,  Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  Трајање пројекта: 2010.
  Руководилац: др Лазар Лазић
 3. Едукација у руралном туризму
  Министарство трговине, туризма и услуга
  Број пројекта: 1589.
  Трајање пројекта: 2006/07.
  Руководилац: др Лазар Лазић.
 4. Стратегија развоја туризма општине Оџаци
  Туристичке организације општине Оџаци.
  Трајање пројекта: 2007.
  Руководилац: др Владимир Стојановић
 5. Идејни пројекат “Гудурица – дестинација еко-руралног туризма”
  Скупштина општине Вршац, сектор заштите животне средине.
  Број пројекта: 479.
  Трајање пројекта: 2006.
  Руководилац др Владимир Стојановић.
 6. Cycling Danube-the establishment of the regional cycling route Srem
  Носилац пројекта: Регионална развојна агенција Срем
  Трајање пројекта: 2014.
 7. Програм едукације у циљу ревитализације руралних средина повезивањем пољопривреде, етно наслеђа и туризма
  Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Центар за рурални развој Аурора и Привредна комора Војводине.
  Бр. пројекта: 104-320-00011/2008-И-33 Трајање пројекта 2008.
  Руководилац: др Маја Тимотијевић (Пољопривредни факултет, Нови Сад).

Одабране референце:

  1. Кошић, К. (2012): Рурални туризам Војводине, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, монографија.
  2. Кошић, К., Пивац, Т., Ивков-Џигурски, А., Стаменковић, И. (2012): Key principles in development of sustainable rural tourism – case study of Vojvodina, Knowledge and business challenge of globalisation in 2012: Conference Proceedings of the 4th international scientific conference, Celje, 15th–16th November 2012, pp. 814-822 ISBN: 978-961-68-25-67-2
  3. Анђелија Ивков-Џигурски, Ведрана Бабић, Александра Драгин, Кристина Кошић, Ивана Блешић (2012): The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia, Eastern European Countryside. Volume 18, Issue , Pages 61–83, ISSN (Print) 1232-885.
  4. Пантелић, М., Станков, У. & Стојановиц, В.(2011): Tourism development of Mali Stapar as one of the possibilities for decreasing depopulation of west Backa district (Vojvodina, Serbia) Geographica Timisiensis 20 (2) 67-78.
  5. Кристина Кошић, Лазар Лазић, Владимир Стојановић (2010): Application of contemporary marketing strategy in development of rural tourism destinations- Case study of Vojvodina, 20th Biennial International Congress “Tourism & Hospitality Industry 2010. – New Trends in Tourism and Hospitality Managment”, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Managment in Opatija, Croatia.
  6. Стаменковић, И., Кицошев, С., Вујичић, М., Блешић, Ивана (2010): Developing cultural tourism and events in Kovilj village (local community has the last word and is the leader and stakeholder in the process of event organisation on the Pan-European Corridors 10 and 7), Book of Abstracts, pp. 80-81, The 4th International Conference Rural Space and Local Development – Regeneration of the Rural Space, 22-25th July 2010, Ministry of Education and Research, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, Romania, ISBN: 978-973-595-136-8.
  7. Стаменковић, И., Пенић, Мирјана (2008): Војвођански салаши као аутентичне дестинације руралног туризма, Зборник радова са Научног скупа: “Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији у 2008.”, 8-9. октобар 2008., бр. 1, стр. 46-53, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад. ИСБН 978-86-7031-209-8, ЦОББИС.СР-ИД 241121543, УДК: 338.48 (082), 640.4 (082)
  8. Ивков-Џигурски, А., Ковачевић, Т., Закић, Л. (2008): Сувенири као део културног наслеђа становништва у функцији туристичког производа. Гласник Српскоггеографског друштва, ЛXXXВИИИ (4): 59-70.
  9. Лазић Л. и др. (2007): Рурални туризам, ПМФ, Департман за географију, ту- ризам и хотелијерство, Нови Сад: 1-275.
  10. Станков, У., Гарача, В. (2007): Могућности, ограничења и правци развоја сеоског туризма у Бачкој, Зборник радова Департмана за географију, ту­ризам и хотелијерство.
  11. Станков, У. (2007): Природни потенцијали за развој сеоског туризма у Бачкој, Међународни научни скуп „Србија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима“, Географски факултет Универзитета у Београду, При- родно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, Требиње.
  12. Станков, У. (2007): Могућности креирања одрживог руралног туризма у Бачкој, Зборник радова Географски института „Јован Цвијић“: 251-259.
  13. Ивков, А., Ромелић, Ј., Лазић, Л., Драгин, А., Ивановић, И. (2007): Фолклорно наслеђе у туризму Баната. ПМФ, Департман за географију, туризам и хо- телијерство, Нови Сад: 1-234.
  14. Станков, У. (2007): Rural Tourists’ Experiences in Bačka, IX Internatio­nal Conference “Strategic Development of Tourism Industry in The 21st Century”, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, 25-26. May 2007
  15. Кошић, К. (2006): Role of local community in development of rural touri­sm in Serbia, Timisoara, International seminar ’’Entrepreneurial initiati­ve and regional development, European comparisons, Timisoara, Roma­nia: West University of Timisoara, Department of human and regional geography: 76- 77.
  16. Ивков, А. (2006): Фолклорно наслеђе у туризму Војводине. Задужбина Ан- дрејевић, Београд: 1-129.
  17. Кошић, К. (2006): Улога сеоских породичних домаћинстава у развоју рурал­ног туризма, Зборник радова ’’Организација и развитак туристичке привреде у регији сјевероисточне Босне”: 169- 179.
  18. Лазић, Л., Кошић, К. (2006): Condition and possibilities of tourist offer im­provement of Cenej salas houses in rural tourism development in Vojvo- dina, Second International Scientific Congress Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges, Thessaloniki, Greece.
  19. Ромелић, Ј., Плавша, Ј., Стојановић, В. (2005): Concept of the Creation of Eco-rural Tourism Destination on the Example of Gudurica Settlement, Geographica Pannonica, 9: 51- 58.
  20. Ромелић, Ј., Кошић, К., Пивац, Т. (2005): The condition and Possibilities of Development Rural tourism in Mountain Part of Vojvodina, Collection of papers – Geographical Institute Jovan Cvijić, 54: 99-114.