редовни професор - шеф катедре

др Драган Тешановић

dragan.tesanovic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања

Технологија хране
Гастрономија
Хотелијерство
Угоститељски менаџмент
Гастроенологија

Биографија

Датум родења: 29.07.1956. Крупа на Врбасу, Босна и Херцеговина

Прочитај више

Област научног истраживања:

Гастрономија
Технологија жита и брашна

Биографија

Датум родења: 16. 11. 1953. год. Нови Сад , дипломирао 1979. год. на Технолошком Факултету у Новом Саду.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Туризам
Гастрономија
Гастрономски производи

Биографија

Датум рођења: 1. мај 1955 године.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Гастрономија, храна и пиће

Биографија

Датум и место рођења: 25.12.1985. Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Исхрана
Технологија хране
Сензорна анализа
Гастрономија

Биографија

Датум и место рођења: 01.12.1978. Нови Сад

Прочитај више

Област научног истраживања:

Гастрономија, храна и пиће

 

Биографија

Основне студије из модула хотелијерство дипломирао 2007. године (тема дипломског рада: „Туризмолошко-технолошки концепт банкет кухиње”).

Прочитај више

Област научног истраживања:

Гастрономија
Храна и пиће

Биографија

Датум и место рођења: 14.02.1989. Нови Сад.

Прочитај више