ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ

ГЕОИНФОРМАТИKА

 

Основне академске студије Геоинформатика (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани географ са ближим одређењем у Додатку дипломе: Дипломирани географ – геоинформатике

У свету у коме се ослањамо на технологију настала је потреба за кадром који је оспособљен да знања из области геонаука споји са информатичким вештинама. На смеру основних академских студија Геоинформатика млади људи добијају шансу да географску средину посматрају кроз прозор информатике и статистике, што им омогућава дубље анализе путем Географског Информационог Ситема (ГИС-а). Током четири године студија користе се бројни софтвери и методе за прикупљање, складиштење, анализу и визуелизацију просторних база података. Базични географски предмети представљају основу, којом се геоинформатичар користи како би разумео природне процесе и како би решавао проблемске ситуације у њој.

Током студирања на ОАС Географија, модул Геопросторни аналитичар одвија се обавезна пракса у 3. и 4. години у релевантним институцијама, организацијама и привредним субјектима, где сви студенти имају прилику да учествују у радним активностима институција и стекну непроцењиво искуство.

Професори и асистенти који држе наставу на модулу Георпосторни аналитичар су руководиоци пројеката који су уско повезани са одрживим развојем, паметним градовима и обрадом и визуелизацијом геопросторних података, а неки од њих омогућавају и активно учешће самих студената. Детаљније о таквим пројектима можете видети на следећим линковима:

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK]  [INSTAGRAM]  [YOU TUBE]  [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.

А за крај погледајте искуства наших студената на смеру ОАС Геоинформатика: