ванредни професор

др Тамара Јовановић

jtamara@uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 10.08.1984., Нови Сад. Дипломирала је 2007. (Одсек за психологију, Филозофски Факултет, Нови Сад), мастерирала 2008 (Одсек за психологију, Филозофски Факултет, Нови Сад) а докторску тезу под називом “Значај индивидуалних вредности и персонификације дестинације за избор места и садржаја одмора” брани 13.06.2014. године на Одсеку за психологију, Филозофског факултета у Новом Саду.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2845 | емаил: jtamara@uns.ac.rs
Термини консултација: Уторак: 11-13ч | Среда: 10-12ч у кабинету бр.14 на I спрату


Звања:

 • Од 2010. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2015. доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2020. ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Психологија у туризму

Предмети:

 • Развојна и педагошка психологија
 • Психологија у туризму
 • Психологија образовања
 • Психологија учења

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески, немачки и мађарски
 • Чланство у организацијама: Лабораторија за експерименталну психологију, Универзитет у Новом Саду (од 2004. до 2011.)
 • Пројекти: Фундаментални когнитивни процеси и функције, Министарство науке и технолошког развоја (2009.-2011.) и Геофрансформације простора Србије – прошлост, садашњи проблеми и предлози решења (2012.-2014.)
 • Завршен примарни курс Рационално Емотивно Бихејвиоралне Терапије.

Остала релевантна запослења:

 • 2008-2009 Ангажована као технички асистент на Европском Мастеру у Области Права Детета.
 • 2009-2010 Ангажована као истраживач докторант Министарства науке и технолошког развоја на пројекту Фундаментални когнитивни процеси и функције 149039Д

Одабране референце

 1. Јовановић, Т., Филиповић Ђурђевић, Д. и Милин, П. (2008). Когнитивна обрада аломорфије у српском језику. Психологија, 41, 1, 69–86.
 2. Armenski, T., Marković, V., Davidović, N. & Jovanović, T. (2011). Integrated model of destination competitiveness. Geographica Pannonica, 15, 2, 58-69.
 3. Vejnović, D. & Jovanović, T. (2012). Reading sentences in Serbian: Effects of alphabet and reading mode in self-paced reading task. Psihologija, 45(4)361-376.
 4. Ristić, Z., Marković, V., Kovačević, M., Nađ, I., Matijević, M. & Jovanović, T. (2013). The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results. Pakistan Journal оf Zoology, 45(6), 1549-1553.
 5. Jovanović, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavić, D. & Davidović, N. (2013). What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(8), 858-872.
 6. Јовановић, Т. (2013). Психолошки аспект путовања, Тема: Путовања, Библиотхеца Доситеана, Либеллус III, Нови Сад : Завод за културу Војводине, 81-94.
 7. Đeri, L., Armenski, T., Jovanović, T. & Dragin, A. (2014). How income influences the choice of tourism destination? Acta Oeconomica 64 (2), 219–237.
 8. Dragin, A., Djurdjev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavic, D., Ivkov-Dzigurski, A., Kosic, K. & Favro, S. (2014). Analysis of the labour force composition on cruisers: The Danube through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62-72.
 9. Jovanović, T. (2014). The Relationship Between Individual Values and Holiday Preferences. In A. G. Woodside & M. Kozak (Eds), Tourists’ Behaviours and Evaluations Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research (49-57), Volume 9, Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.