Редовни професор - шеф катедре

др Кристина Кошић

kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 24.05.1976. Нови Сад
Дипломирала је 2000., а магистрирала 2004., а докторску тезу под називом Рурални туризам Војводине и одрживи развој брани 2009. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2884 | емаил: kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs i tinicaus@yahoo.com
Термини консултација: уторак 10:00-11:00ч | петак 10:00-11:00ч – кабинет 6


Звања:

 • 2001. – асистент приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2005. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2010. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Рурални туризам
 • Бањски туризам
 • Туризам

Предмети:

 • Менаџмент туристичке дестинације, основне академске студије-менаџер, VI семестар, обавезан предмет, 0+2
 • Основи туристичке валоризације, дипломске академске студије-мастер, IV семестар, обавезан предмет, 3+2+1+0
 • Сеоски туризам, дипломске академске студије-мастер, I и III семестар, изборни предмет, 0+1
 • Бањски, здравствени и релаксациони туризам, дипломске академске студије-мастер, I и III семестар, изборни предмет, 0+1

Остале важне информације

Страни језици: енглески, немачки


Чланство у организацијама:

 1. Српско географско друштво
 2. Сарадник програма школе за докторанте из Анжеа (Француска) „2H2S“

Пројекти:

 1. Пројекат Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине), Министарство за науку и технологију Србије (Руководилац др Павле Томић), 2002-2005. год.
 2. Међународни пројекат Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion – geoeconomical space of sustainable development, West University of Timisoara, Univesity of Novi Sad, “Jozsef Atilla” University of Szeged, University of Tübingen, 2003. god.
 3. Учесник појекта Садржај и просторни концепт етно села и пратећег туристичког комплекса под покровитељством Министарства науке и технологије Републике Србије, Скупштине АП Војводине и Туристичке организације Војводине, 2003.
 4. Један од реализатора пројекта Серије предавања и радионица у оквиру пројеката Министарства за образовање и физичку културу, едукације наставника, за професоре географије- Активна настава географије, од новембра 2003, руководилац пројекта др Јован Ромелић.
 5. Демографске транзиције у Србији“, Пројекат Министарства за науку и технолошки развој, из области геонауке и астрономија, број пројекта 146017, 2006-2008. Руководилац пројекта проф. др Бранислав Ђурђев.
 6. Пројекат: Израда туристичког бедекера под називом “Сомбор на длану”. Руководилац пројекта проф. др Лазар Лазић, 2006. год.
 7. Пројекат Министарства трговине, туризма и услуга „Едукација у руралном туризму“. Руководилац пројекта др Лазар Лазић, 2007. год.

Остала релевантна запослења: 

 • Руководилац маркетинг тима Департмана за географију, туризам и хотелијерство од октобра 2009. год.

Одабране референце

 1. Tomić Pavle, Romelić Jovan, Kicošev Saša, Stojanović Vladimir, Pajović Tatjana, Pavlica Kristina, Savić S., Čomić Ljiljana, Aleksić Jordan (2002): Sustainable Tourism, sustainably principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002, strana 1-94. (M42)
 2. Лазар Лазић, Драгослав Павић, Владимир Стојановић, Павле Томић, Јован Ромелић, Татјана Пивац, Кристина Кошић, Снежана Бесермењи, Саша Кицошев (2008): Заштићена природна добра и екотуризам Војводине, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, страна 1-271, друго допуњено издање (М42)
 3. Лазић Лазар, Кошић Кристина (2004): Туристичка географија, Нови Сад, Природно-математички факултет, 2004. 127стр., уџбеник, УДК: 338.483 (075.8), ИСБН 86-7031-041-4.
 4. Ивков Анђелија, Кристина Кошић, Татјана Пивац, Александра Малетин (2005). Дневник теренских вежби за другу годину – Западна Србија, практикум, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, страна 1-59, практикум.
 5. Romelić J., Kristina Košić, Tatjana Pivac (2005): The Condition and Possibilities of Development Rural Tourism in Mountain Part of Vojvodina Province, Geographical Institute ”Jovan Cvijić”, Serbien Academia of Sciences and Arts, Collection of papers, No. 54, page 99- 114, UDK: 911.3:338.48 (497.113). (M51)
 6. Ромелић Ј., Татјана Пивац, Кристина Кошић (2006): Туристичка валоризација старог градског језгра по моделу Х. ду Црос, Гласник Српског географског друштва, Вол. ЛXXXВИ, Бр. 2, стр. 251- 260, УДК: 911.3:380.8 (497.11 ), ИССН 0350-3593. (М51)
 7. Ђурђев Б., Кристина Кошић, Александра Драгин (2007): Демографски раст и развој бањских места у Србији, Гласник српског географског друштва, Географски факултет, Београд, Бр. 1, стр. 69- 78, УДК: 911.3:314 (497.11), ИССН 0350-3593. (М51)
 8. Ромелић Ј., Пивац Татјана, Кошић Кристина (2008): Природни ресурси у функцији развоја туризма Титела и Тителског брега, Гласник Српског географског друштва, 2008, Вол. ЛXXXВИИИ, Бр. 4, стр. 71- 81, ИССН 0350-3593. (М51)
 9. Пивац Татјана, Ромелић Ј, Кошић, К. (2009): Оцена потенцијала за развој винског туризма у Војводини, Зборник радова Географског факултета, стр. 215-229.