Асистент са докторатом

др Марија Цимбаљевић

marija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 02.06.1990., Беране

Дипломирала је 2013. године, а мастер рад на тему ,,Ставови носилаца туристичке понуде о туристичком производу Црне Горе” одбранила  2014. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Звање доктор геонаука (туризам) стиче 2019. године, одбраном докторске дисертације под називом: ,, Могућности примене концепта паметног туризма за унапређење туристичке понуде Србије”.


Контакт

емаилmarija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs i maja_0206@hotmail.com

Термини консултација: кабинет број 15


Звања:

 • 2016 – 2018. – Студент докторских студија ангажован у настави
 • 2018 – 2021.  – Истраживач сарадник
 • 2021. – Асистент са докторатом

Област научног истраживања:

 • Информационе технологије у туризму
 • Паметни туризам
 • Туристичко искуство
 • Културни туризам

Предмети:

Основне студије:

 • Информационе технологије у туризму
 • Пословање туристичких агенција
 • Културни туризам
 • Излетнички и екскурзиони туризам
 • Основе дигиталне географије
 • Дигитална картографија
 • Веб Гис

Мастер студије:

 • Менаџмент културног наслеђа и културног туризма
 • Управљање пословним догађајима
 • Визуелизација географских података
 • Савремени трендови развоја геоинформатике

Остале важне информације

Награде и признања:

 • Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. години.
 • Републичка стипендија Министарства просвете Црне Горе (2010/11, 2011/12, 2012/13 и 2013/14)
 • Стипендиста општине Беране за Младе таленте у школској 2010/11, 2011/12, 2012/13 и 2013/14.
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за докторске студије (2015/2016; 2016/2017; 2017/2018).

Пројекти:

 • Конкурентност туристичке дестинације – модел евалуације за Србију – ТОУРЦОМСЕРБИА, Пројекат број 7739076, Фонд за науку Републике Србије
 • Прилагођавање и промоција садржаја институција културе у Војводини осетљивим друштвеним групама, пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине, 2022
 • СМАРТОУР-СМАРТ Тоурисм Скиллс Инитиативе, ЕРАСМУС КА2-Цооператион фор инноватион анд тхе еxцханге оф гоод працтицес, од 2022. године
 • Национални пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја: ,,Трансформације геопростора Србије-прошлост, савремени проблеми и предлози решења” (бр. пројекта ОИ176020)
 • Савремени проблеми и одрживост градских насеља у Војводини, пројекат од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године

Одабране референце

 1. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V. (2018). Going beyond the traditional destination competitiveness – reflections on a smart destination in the current research. Current Issues in Tourism, 22(20), 2472-2477. doi: 10.1080/13683500.2018.1529149
 2. Cimbaljević, M., Stankov, U., Demirović, D., Pavluković, V. (2019). Nice and smart: creating a smarter festival – the study of EXIT (Novi Sad, Serbia). Asia Pacific Journal of Tourism Research. 26(4), 415-427. doi: https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1596139
 3. Demirović Bajrami, D., Radosavac, A., Cimbaljević, M., Tretiakova, T. N., Syromiatnikova, Y. A. (2020). Determinants of Residents’ Support for Sustainable Tourism Development: Implications for Rural Communities. Sustainability, 12, 9438, 1-16. doi:10.3390/su12229438
 4. Demirović, D., Radovanović, M., Petrović, M. D., Cimbaljević, M., Vuksanović, N., Vuković, D. B. (2018). Environmental and Community Stability of a Mountain Destination: An Analysis of Residents’ Perception. Sustainability, 10, 70, 1-16. doi:10.3390/su10010070
 5. Blešić, I., Pivac T., Kovačić, S., Cimbaljević, M., Lukić, T., Bubalo Živković, M., Đerčan, B., Bjelajac, D. (2022). Place Attachment, Cultural Involvement, And Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: The Case Of Novi Sad The European Capital of Culture. Sustainability, 14, 9103.
 6. Stankov, U., Gretzel, U., Vujičić, M., Pavluković, V., Jovanović, T., Slorević, M., Cimbaljević, M. (2022). The pandemic of loneliness: designing smart tourism for combating loneliness. Information Technology & Tourism, doi: 10.1007/s40558-022-00234-9
 7. Cimbaljević, M., Demirović, D., Vuksanović, N., Milentijević, N., Yamashkin, A. A. (2019). A GIS- based analysis of tourist distribution in Montenegro. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 69(2), 147-156. https://doi.org/10.2298/IJGI1902147C
 8. Pavluković, V., Cimbaljević, M. (2020). Factors affecting conference participation decision-making. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA,70(1), 31-43.
 9. Cimbaljević, M., Nedeljković Knežević, M., Demirović Bajrami, D., Dunjić, M., El Bilali H., & Rančić Demir, M. (2020). How do job-related constructs determine employee turnover? Serbian hotels example. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA,70(2), 129-143.
 10. Stankov, U., Pavluković, V., Alcantara-Pilar, J.M., Cimbaljević, M., & Armenski, T. (2017). Should Festival Be Smarter? ICT on Mass Events – The Case of the Exit Festival (Novi Sad, Serbia). In Rodrigues, J.M., Ramos, C.M.Q., Cardoso, P.J.S., Henriques, C., (Eds.), Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications (pp. 245-263). Hershey PA, USA, IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2927-9.ch012