ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ

МОДУЛ

ГЕОПРОСТОРНИ АНАЛИТИЧАР

Основне академске студије Географија (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани географ, са ближим одређењем у Додатку дипломе –  геопросторни аналитичар.

Геопросторни аналитичар игра велику улогу у развоју и планирању одрживе будућности. На модулу Геопросторни аналитичар, током четири године студија, стичу се знања из физичко-географских и друштвено-географских дисциплина, регионалне географије, али и мултидисциплинарног садржаја применом геоинформационих технологија. Такође, на овом смеру пронаћи ћете одговоре на велика питања данашњице, како управљати и анализирати бројним геопросторним подацима у циљу одрживог развоја, како анализирати и моделовати комплексне појаве и предвидети могуће последице по животну средину и човека.

Током студирања на ОАС Географија, модул Геопросторни аналитичар одвија се обавезна пракса у 3. и 4. години у релевантним институцијама, организацијама и привредним субјектима, где сви студенти имају прилику да учествују у радним активностима институција и стекну непроцењиво искуство.

Професори и асистенти који држе наставу на модулу Георпосторни аналитичар су руководиоци пројеката који су уско повезани са одрживим развојем, паметним градовима и обрадом и визуелизацијом геопросторних података, а неки од њих омогућавају и активно учешће самих студената. Детаљније о таквим пројектима можете видети на следећим линковима:

Осим праксе у институцијама и привредним субјектима, оно што овај смер чини јединственим је и теренска настава. Она се одвија сваке године у мају месецу и обавезна је за све студенте смера. Направљена је са задатком да студенти детаљно обиђу земљу у којој студирају, као и регион. У првој години то је терен по Војводини, у другој западна Србија, у трећој источна Србија, а у четвртој југозападна Србија и Република Црна Гора. За геопросторног аналитичара је кључно да доживи у природи оно што је научио, тако да вас очекују обиласци планина, река, бања, водопада, језера, али и културних споменика, музеја и археолошких локалитета.

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.