Ванредни професор

др Сања Ковачић

sanja.bozic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 03.07.1989. Нови Сад. Дипломирала 2012., а последипломске (мастер) студије завршава 2013. на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Титулу доктор геонаука (туризам) стиче 2016. године одбраном докторске дисертације под називом: “Утицај личности туристе на бренд дестинације и туристичко понашање на примеру локалитета културне руте”.


Контакт:

тел: +381 21 485 2843
Емаил: sanja.bozic@dgt.uns.ac.rs / sanja.bozic.89@gmail.com
Термини консултација: понедељак 12-13:30ч, петак 11-12:30ч, асистентски кабинет бр 15.


Звања:

 • Студент докторских студија ангажован у настави (2013-2017)
 • Истраживач-сарадник (2016-2017)
 • Изабрана у звање доцент 2017.

Област научног истраживања

 • Психологија у туризму,
 • Брендирање туристичке дестинације
 • Маркетинг у туризму
 • Културни туризам и културно наслеђе
 • Примена статистичко-математичких метода у туризму

Предмети:

 • Основне студије:
  • Психологија у туризму
  • Менаџмент туристичке дестинације
  • Саобраћај у туризму
  • Култура и комуникација у туризму
  • Конгресни туризам
 • Мастер студије:
  • Развој производа и стратегије брендирања
  • Интеркутлурална комуникација
  • Квантитативне и квалитативне методе у културном туризму
  • Маркетинг истраживања у туризму
  • Фактори развоја градског туризма
  • Управљање културним догађајима

Остале важне информације

 • Страни језици: Енглески, Руски, Шпански

Награде и стипендије:

 • Награда за најбољег студента Природно-математичког факултета у школској 2012./2013.
 • Изузетна награда Новосадског универзитета за постигнут успех (10,00) у школској 2009/2010, школској 2010/2011., и у школској 2011./2012.години.
 • Стипендиста Фонда за младе таленте Владе Републике Србије (Министарство омладине и спорта) у 2010./2011 и 2012./2013
 • Стипендиста Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду у 2011. /2012.
 • Стипендиста Министарства Просвете, науке и технолошког развоја (2013-2016)

Учешће на пројектима

 • Од 2019., ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership for Sector Youth, „Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)”, 2018-2-CY02-KA205-001362
 • Од 2016. – Ерасмус + К2, Јачање капацитета за промене у туризму на Западном БалкануИзградња компетенција за управљање квалитетом културног наслеђа и културног турзима (ЦУЛТУРWБ)
 • Етничке групе у Војводини у 21.веку, садашње стање и перспективе одрţивости Но. 114-451-2539/2016-02 115/5000, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине, Србија.
 • Међугенерацијска повезаност и солидарност као популациона мера у одрţивом развоју Војводине, Но.142-451-2795/2018-01, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Војводине, Србија.
 • Трансформација геопростора у Србији – прошлост, савремени проблеми и предлози решења. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Број пројекта: 176020.

Одабране референце

 1. Kovačić, S., Jovanović, T., & Dinić, B. M. (2020). Development and validation of a new measure of travel destination personality. Psihologija, 53(1), 65-85.
 2. Rajković J., Nikolić M., Ćoćkalo D., Terek E., Kovačić S. (2020). National culture and the entrepreneurial intentions of students in Serbia, Journal for East European Management Studies (JEEMS), 25 (1), 101-139.
 3. Terek E., Nikolić M., Brtka V., Kovačić S., Tasić I., Rajković J. (2020) Big Five, entrepreneurial orientation, and entrepreneurial intentions, European Journal of International Management, doi: 10.1504/EJIM.2020.10024280
 4. Kovačić, S., Jovanović, T, Miljković, D., Lukić, T., Marković, S.B., Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Ivkov, M. (2019). Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11/1, 273-287.
 5. Ivkov, M., Blešić, I., Janićević, S., Kovačić S., Miljković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019). Natural Disasters vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11(1), pp. 378-390.
 6. Jovanović, T., Božić, S., Bodroža, B., & Stankov, U. (2019). Influence of users’ psychosocial traits on Facebook travel–related behavior patterns. Journal of Vacation Marketing, 25(2), 252-263.
 7. Božić, S., Jovanović, T., Tomić, N., Vasiljević, D.A. (2017). An analytical scale for domestic tourism motivation and constraints at multi-attraction destinations: The case study of Serbia’s Lower and Middle Danube region. Tourism Management Perspectives 23, 97-111.
 8. Ivkov, M., Božić, S., & Blešić, I. (2019). The effect of service staff’s verbalized hospitality towards group diner’s additional purchases and tipping behaviour. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(1), 82-94.
 9. Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Božić, S., Jovanović, T., Marković, S.B., Basarin, B., Lukić, T., Carkadcić, J. (2018) Trying to underline geotourist profile of National park visitors: Case study of NP Fruška Gora, Serbia (Typology of potential geotourists at NP Fruška Gora). Open Geosciences 10/1, 222-233.
 10. Miljković, D., Božić, S., Miljković, L., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vasiljevć, D.A., Vujičić, M.D., Ristanović, B. (2018) Geosite Assessment Using Three Different Methods; A Comparative Study of the Krupaja and the Žagubica Springs-Hydrological Heritage of Serbia. Open Geosciences 10/1, 192-208.