Поштовани студенти,
молимо вас да редовно пратите измене у распоредима испита и наставе.

У прилогу се налазе распореди испита:

РАСПОРЕД ИСПИТА НА СТУДИЈСKИМ ПРОГРАМИМА_ ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, ГЕОГРАФИЈА, ГЕОИНФОРМАТИKА, У ШKОЛСKОЈ 2019/20. ГОДИНИ – Основне  (измене 06.  септембар 2021.)

РАСПОРЕД ИСПИТА НА СТУДИЈСKИМ ПРОГРАМИМА, МАСТЕР ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, МАСТЕР ГЕОГРАФИЈА У ШKОЛСKОЈ 2019/20. ГОДИНИ – мастер  (измене 06.  септембар 2021.)

Годишњи распоред испита – Основне академске студије Туризам (2019/2020.) – Основне  (измене 06. септембар 2021.)

Годишњи распоред испита – Мастер академске студије Туризам (2019/2020.) – Мастер  (измене 06. септембар 2021.)

Годишњи распоред испита – Мастер академске студије – Kултурни туризам (2019/2020)  (измене 06. септембар 2021.)

У прилогу се налазе распореди наставе:

Распоред наставе на ОАС за прву годину у зимском семестру 2021/22. (измене 11. октобар 2021.)

Распоред наставе на ОАС за другу, тре’у и четврту годину у зимском семестру 2021/22. (измене 11. октобар 2021.)