Поштовани студенти,
молимо вас да редовно пратите измене у распоредима испита и наставе.

У прилогу се налазе распореди испита:

РАСПОРЕД ИСПИТА НА СТУДИЈСKИМ ПРОГРАМИМА_ ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, ГЕОГРАФИЈА, ГЕОИНФОРМАТИKА, У ШKОЛСKОЈ 2019/20. ГОДИНИ – Основне  (измене 30. децембар 2020.)

РАСПОРЕД ИСПИТА НА СТУДИЈСKИМ ПРОГРАМИМА, МАСТЕР ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, МАСТЕР ГЕОГРАФИЈА У ШKОЛСKОЈ 2019/20. ГОДИНИ – мастер  (измене 19. јануар 2021.)

Годишњи распоред испита – Основне академске студије Туризам (2019/2020.) – Основне  (измене 08. јануар 2021.)

Годишњи распоред испита – Мастер академске студије Туризам (2019/2020.) – Мастер  (измене 11. јануар 2021.)

Годишњи распоред испита – Мастер академске студије – Kултурни туризам (2019/2020)  (измене 18. децембар 2020.)

У прилогу се налазе распореди наставе:

Распоред наставе на ОАС  у летњем семестру 2020/21.  (измене 04. март 2021.)

Распоред наставе у летњем семестру 2020./21.- Мастер  (измене 15. фебруара 2021.)