редовни професор и шеф катедре

др Владимир Стојановић

vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања:

Географија животне средине
Одрживи развој
Економска географија
Одрживи и екотуризам

Биографија

Датум и место рођења: 30.06.1973. Оџаци (Војводина), Србија.

Прочитај више
редовни професор

др Лазар Лазић

Област научног истраживања

Климатологија
глобалне климатске промене
природна и културна добра у туризму Војводине

Биографија

Рођен је 09.04.1962. у Новом Саду.

Прочитај више

Област научног истраживања

Геонауке – клима градова, урбано острво топлоте, спољашњи термални комфор, температурни ризици, животна средина градова

Биографија

Датум и место родења: 28.05.1979. Сомбор.

Прочитај више

Област научног истраживања

Заштита животне средине
Геоекологија
Заштита и квалитет вода
Заштита природе
Туризам и одрживи развој

Биографија

Датум и место рођења: 04.11.1981. Кикинда.

Прочитај више

Област научног истраживања

Интерпретација природног и културног наслеђа
Одрживи облици туризма
Управљање и мониторинг посетилаца у природним подручјима
Геодиверзитет и геонаслеђе

Биографија

Датум и место рођења: 31.07. 1980., Нови Сад

Прочитај више

Област научног истраживања

Урбана климатологија
Урбана биоклима
Спољашњи термални комфор човека
Климатски свесно урбано планирање

Биографија

Датум и место рођења: 05.09.1988. Пакрац.

Прочитај више

Област научног истраживања

Одрживи развој
Урбана екологија
Урбана клима
Управљање отпадом

Биографија

Датум и место рођења: 25.07.1989. Крушевац.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Геоинформатика
Дата логери
Системи за аутоматски мониторинг урбане климе

Биографија

Датум и место рођења: 12.5.1977. Нови Сад

Прочитај више