Редовни професор - шеф катедре

др Зоран Ристић

zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања:

Ловство и Ловни туризам (израда Програма и пројеката)
Узгој, производња и заштита дивљачи (израда пројеката и студија)
Планирање у ловству (израда ловних основа, годишњих планова газдовања и елабората)

Биографија:

Датум и место рођења: 19. 10. 1956., Каравуково.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Ловни туризам
Станишта дивљачи
Географски Информациони Систем (ГИС)
Туризам

Биографија:

Датум и место рођења: 28.03.1984.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Ловни туризам
Туризам

Биографија:

Датум и место рођења26.04.1983. Смедерево

Прочитај више

Област научног истраживања:

Ловни туризам
Туризам
Географски Информациони Систем (ГИС)

Биографија:

Датум и место рођења: 02.07.1985. Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Ловство
Екологија дивљачи
Географски Информациони Систем (ГИС)
Туризам

Биографија

Датум и место родења: 09.03.1990. Нови Сад.

Прочитај више
Наставник страног језика

Дејан Кнежевић

dejan.knezevic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања:

Ловни туризам

Биографија:

Датум и место рођења: 22.08.1967. Бјеловар, Хрватска.

Прочитај више