Актуелни студијски програми

 

ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ


Основне академске студије Географија (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани географ, са ближим одређењем у Додатку дипломе.

Модули:

Основне академске студије Геоинформатика (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани географ са ближим одређењем у Додатку дипломе – геоинформатика

Основне академске студије Туризам (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе.

Модули:

МАСТЕР АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ


Мастер академске студије Географија (једна година, 60 ЕСПБ)
Излазно звање: Мастер географ, са ближим одређењем у Додатку дипломе.

Модули:

Мастер академске студије Туризам (једна година, 60 ЕСПБ)
Излазно звање: Мастер менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе.

Модули:

Мастер академске студије Управљање културним туризмом и културним наслеђем (једна година, 60 ЕСПБ)
Излазно звање: Мастер туризмолог – Управљање културним туризмом и културним наслеђем.

Мастер академске студије Екотуризам и заштита природе (једна година, 60 ЕСПБ)
Излазно звање: Мастер екотуризма

ДОKТОРСKЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ


Докторске академске студије Геонауке (3 године, 180 ЕСПБ)
Излазно звање: Докторске академске студије – географске науке

Докторске академске студије Геонауке – туризам (3 године, 180 ЕСПБ)
Излазно звање: Докторске академске студије – туризам

Докторске академске студије Методика наставе природних наука (3 године, 180 ЕСПБ)
Излазно звање: Докторске академске студије – методика наставе природних наука