редовни професор

др Лукреција Ђери

djerilukrecija@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 01.01.1970. Нови Сад.

Дипломирала је 1998., магистрирала 2001., а докторску тезу под називом Истраживање понашања потенцијалних туриста при избору туристичке дестинације на примеру Бачке брани 2007. године на Департману за Географију, Туризам и Хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт: 

Тел: +381 21 485-2786 | емаил: djerilukrecija@gmail.com i lukrecija.djeri@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: уторак 10:00-12:00ч | четвртак 10:00-12:00ч – кабинет 17.


Звања:

 • Од 1999. – асистент сарадникна Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2008. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2013. – ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2018.- Редовни професор на ДГТХ, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Менаџмент у туризму
 • Понашање и заштита потрошача у туризму

Предмети:

 • Менаџмент у туризму, основне академске студије
 • Понашање и заштита потрошача у туризму, основне академске студије
 • Стручна пракса 4Т, основне академске студије
 • Услужна оријентација запослених у туризму и хотелијерству, докоторске академске студије

Остале важне информације

Страни језици: енглески, мађарски


Чланство у организацијама:

 1. Јавни Одбор Мађарске Академије Наука
 2. Академско Веће Војвођанских Мађара
 3. Удружење економиста Војвођанских Мађара
 4. Члан Националног Савета за туризам од 2014 до 2017. године.

Пројекти:

 1. Пројекат 01037 – 176020 Трансформација геопростора Србије – прошлост, савремени проблем и предлози решења. Министарство просвете, науке и технолоког развоја. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Марковић, академик. Трајање: од 2011. године.
 2. Projekat 544543-TEMPUS -1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia. Evropska Komisija. Руководилац пројекта: Др Драган Стојановић. Трајање: од 2013 до 2016 године.

Остала релевантна запослења:

 • Координатор је многих домаћих и међународних скупова у организацији Владе АП Војводине; Покрајинског секретаријата за образовање и културу; Асоцијације европских регија и градова културе Лес Ренцонтрес из Париза; Централно – европског удружења Клуб Панонија из Будимпеште; Јавне фондације Шанса за стабилност из Републике Мађарске и Министарства за културно наслеђе Републике Мађарске-
 • Руководилац је бројних стручних радних група, одбора и комисија за унапређење туризма у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије (Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о туризму; Радна група за унапређење бањског туризма; Радна група за унапређење сеоског туризма и рурални развој; Одбор за преговоре о закључењу колективног уговора за Јавно предузеће „Скојалишта Србије“; Комисија за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца).
 • До 2014. године била је председник Савета за инвестиционе послове у области туризма, угоститељства и лечилишта Фонда за капитална улагања Владе АП Војводине. У мају 2014 године именована је за државног секретара за туризам у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Одабране референце

 • Božović, T., Blešić, I., Nedeljković Knežević, M., Đeri, L., Pivac, T. (2021): Resilience of tourism employees to changes caused by Covid-19 Pandemic. Geogr. Inst. Cvijic, 71(2), pp. 181–194, UDC: 911.3:338.48https://doi.org/10.2298/IJGI2102181B
 • Matejevic, M., Blesic, I., Kalabova, M., Ristic, Z., Ponjiger, I. & Djeri, L. (2021): Differentiation of the attributes that influence tourist hunters’ satisfaction in Serbia, Human Dimensions of Wildlife, DOI: 10.1080/10871209.2021.1970862
 • Marković, V., et al. (2021): Forest landcover changes 2012-2018 in hunting grounds in Vojvodina. Economics of Agriculture, [S.l.], Vol. 67, n. 4, pp. 1059-1070. ISSN 2334-8453. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj2004059M
 • Djeri, L., Božić. S., Seker, R., (2018): Exploring the difference between performance and importance of particular hotel attributes: the case study of hotel “Galleria” in SuboticaInternational Scientific Journal „Teme“, University of Niš. Vol. XLII, Issue 1pp. 77-95. ISSN 03537919. DOI: 10.22190/TEME1801077D 
 • Djeri, L., Stamenković, P., Blešić, I., Milićević, S., Ivkov, M. (2018): An importance – performance analysis of destination competitiveness factors: Case of Jablanica district in Serbia. International Scientific Journal „Economic Research“ – Ekonomska Istraživanja. Juraj Dobrila University of  Pula, Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula. Vol. 31, Issue 1, pp. 811-826. DOI: 10.1080/1331677X.2018.1456351  ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online)
 • Bradić, M., Kosar, Lj., Djeri, L., Vukosav, S., Garača, V. (2017): Eco-labelling of Accommodation facilities and its perception by Rural Tourists: Case study of Vojvodina. Economics of Agriculture. Vol. 64, Issue 1, pp. 205-219. The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest. UDC: 502.1:338.48-55(497.113). ISSN: 0352-3462.
 • Djeri, L., Božić, S., Stamenković, P., Nagy, I. (2017): The influence of education level on choosing coastal regions at tourist destinations. International Scientific Journal Geographica Pannonica. Vol. 21, Issue 2, pp. 96-105. DOI: 10.18421/GP21.02-03. University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, ISSN 0354-8724 (hard copy), ISSN 1820-7138 (online), UDC 05:91(497.1)=20.
 • Petrović, J., Milićević, S., Djeri, L. (2017): The information and communications technology as a factor of destination competitiveness in transition countries in European Union. Tourism Economics. Vol. 23, Issue 6, pp. 1353-1361. DOI: 10.1177/1354816616653529. Sage Publishing. eISSN: 20440375. ISSN: 13548166.
 • Đeri, L., Božić, S., Šašlić, S. (2017): Analisys of gender differences in destination decision – making – the case study of Zakynthos Island. Megatrend Review. Vol. 14, Issue 1, pp. 47-62. “John Naisbitt” Iniversity, Belgrade. UDK 338.487:339.13:305-055.1/2(495, ISSN 1820-3159.
 • Stamenković, P., Djeri, L. (2016): Food as a tourism competitiveness factor of Jablanica district in Serbia. Economics of Agriculture. Vol. 63, Issue 4, pp. 1253-1263. The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest. UDC: 338.48-31-6:641 (Jablanički okrug 497.11). ISSN: 0352-3462.
 • Veljković, B., Djeri, L., Marković, J. (2015): Tourism perspectives and Local communities’ development within two different countries. Lex localis – Journal of Local Self-Government. Vol. 13, Issue 2, pp. 265-284, DOI: 10.4335/13.2.265-284(2015). ISSN: 1581-5374.
 • Blešić,I., Dragin, A., Marković, J.,Čerović, S., Deri, L. (2014): Relationships among Shopping Quality and Corporate Social Responsibility of Shopping Centers and Consumer Satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic Journal. The Bucharest Academy of Economic Studies Commerce Faculty. Vol. XVI, Issue 35, pp. 415-430. Semiannual publication. ISSN 1582-9146.
 • Blešić, I., Popov-Raljić, J., Uravić, L., Stankov, U., Đeri, L., Pantelić, Armenski, T. (2014): An Importance-Performance Analysis of Service Quality in Spa Hotels. International Scientific Journal “Economic Research“. Juraj Dobrila University of Pula. Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirkovic“. Vol. 27, Issue 1, pp. 483-495. DOI: 10.1080/1331677X.2014.967537.
 • Djeri, L., Armenski, T., Tesanovic, D., Bradic, M., Vukosav, S. (2014): Consumer behavior: Influence of place of residence on decision-making process when choosing a tourist destination. Scientific Journal Economic Research – Ekonomska Istraživanja. Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula. Vol. 27, Issue 1, pp. 267-279. ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online).
 • Djeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014): How income influences the choice of Tourism Destination? International Scientific Journal „Acta Oeconomica”. University of Pannonia, Department of Finance, Veszprém. Vol. 64, Issue 2, pp. 219-237. DOI: 10.1556/AOecon.64.2014.2.5