Ванредни професор

др Милица Соларевић

milica.solarevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 11.02.1986. Сремска Митровица

Дипломирала 2009. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Мастер одбранила 2010. године, а докторску дисертацију брани 2016. године, под називом Опадање фертилитета у Сремској Митровици и Шапцу и стиче звање доктора наука (геонауке).


Контакт:

Тел: +381 21 485 2839 | емаил: milica.solarevic@dgt.uns.ac.rs, milica.solarevic@gmail.com

Термини консултација:  четвртак 12.00-14.00ч, кабинет 10


Звања:

2010-2013 Истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

2013-2014 Истраживач сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

2014-2017 Асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

2017 – Доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду


Област научног истраживања

 • Демографија (фертилитет, миграције, старење становништва, брачност)
 • Друштвена географија
 • Друштвене основе и аспекти туризма

Предмети:

 • Историјска демографија (основне)
 • Историјска географија (основне)
 • Увод у научни рад (основне)
 • Политичка географија (основне)
 • Основе ГИС-а (основне)
 • Друштвене основе туризма (основне)
 • Информационе технологије у туризму (основне)
 • Регионална политика Европске уније (мастер)
 • Напредме методе прикупљања, обраде и приказа географских података (основне/мастер)

Остале важне информације

Учешће на пројектима:

 • Руководилац пројекта “Међугенерацијска повезаност и солидарност као популациона мера у одрживом развоју Војвдине”, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (142-451-2795/2018-01)
 • Истраживач на пројекту „Антропогеографске и културне вредности војвођанских Словака као фактор одрживости националног идентитета”, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (142-451-2686/2018-01), руководилац пројекта доц. др Бојан Ђерчан
 • Истраживач на пројекту „Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости“, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (114-451- 2539/2016-02), руководилац пројекта проф. др Тамара Лукић
 • Истраживач на пројекту “Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентицну и здравствено безбедну храну”, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (142-451-2669/2017-01/01), руководилац пројекта др Бојана Калењук
 • Истраживач на пројекту „Суочавање са изазовима депопулације у Војводини“ (2011-2015), Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (114-451-2644/2012-01), руководилац пројекта проф. др Бранислав С. Ђурђев
 • Стипендиста на пројекту „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011-2013) (ИИИ 43002), руководилац пројекта проф. др Мирослав Весковић

Остала ангажовања и информације:

 • 2016 – 2019 Гиманзија „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду (извођење наставе за и 8. разред – одељења талентованих ученика)
 • 2014 – члан комисије за припрему и спровођење пријемног испита на Департману за географију, туризам и хотелијерство
 • Члан организационог одбора конференција:
  • Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2019 “Get Ready for iGeneration” (website)
  • Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017 New Spaces in Cultural Tourism” (website)
  • Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas – MMV8 2016 (website)
  • akreditovani seminar „Veb Gis i geonauke“ (akademska 2014/2015) (website)
  • ИИ Конгрес Географа Србије (2010) – На путу ка Европи
 • Члан Друштва демографа Републике Србије, Српског географског друштва (Друштва географа Војводине), ГИС центра
 • Стручно усавршавање:
  • CEEPUS staff mobility teaching – University of Zagreb, December 2018
  • Erasmus staff mobility training – University of Oradea, March 2019
  • CEEPUS staff mobility teaching – Charles University, Prague, May 2019
  • Erasmus staff mobility training – University of Alcala, July 2019

Одабране референце

 • Solarević, М., Stankov, U., Jovanović, T., Čikić, Ј., Pavluković, V. (2019). Аre there specific travel related usage patterns among Generation Y on Facebook? An evidence from Serbia. In: Golja & Sergeevich Globov (Eds.) Transmodernity: New Challenges in Tourism Development, (pp. 136-157). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile i Kazan: Innovative University
 • Solarević, M., Sekulić, M., Đerčan, B., Lukić, T. (2019). Starenje stanovništva kao izazov održivosti slovačkih naselja i slovačke etničke grupe u Vojvodini. Demografija (in press).
 • Solarević, M., Božić, S. (2018). Through Serbia to peace and a better life: a global phenomenon or a local problem? In: T. Lukić & A. Terzić (Eds). Ethnic groups on the beginning of the 21st century (57-84), Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 • Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., Penjišević, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. (2018). Local reselience to natural hazards in Serbia. Case study: The West Morava Valley. Sustainability, 10(2866): doi:10.3390/su10082866
 • Solarević, M., Arsenović, D., Đerčan, B., Đurđev, B. (2018). Intergenerational Relationships and Solidarity: A Myth or Social Reality? Matica Srpska Social Sciences Quarterly, 167(3): 547-559.
 • Božić, S., Solarević, M., Pivac, B., Blešić, I. (2018). Cultural participation as a way of active aging – possibilities and initiative proposals. Matica Srpska Social Sciences Quarterly, 167(3): 561-571.
 • Solarević, M., Pavlović, Z. (2018). From closed routes into open schools – perception and response of educational institutions in Vojvodina to the migrant crisis. Journal of the Institute of Criminological and Sociological Research, 37(2): 227-243.
 • Solarević, M., Pavlović, Z. (2018). Aging and human rights: human dimension of statistics and legislation in Serbia. Yearbook – human rights protection “From unlawfulness to legality”, 1: 51-67.
 • Lukic, T., Bubalo Zivkovic, M., Djercan, B., Solarevic, M., Kalenjuk, B. (2017). Ethnic Groups of the Vojvodina Region (Serbia):  Contribution to Knowledge About the Characteristics of Cohabitation. The Anthropologist 30(1): 37-51.
 • Đerčan, B., Pantelić, M., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Solarević M. (2017). Living on the border: social indicators of life quality in Srem border region. Geographica Pannonica, 21(1): 26-42.
 • Solarević, M., Đerčan, B. (2016). Sremska Mitrovica and Šabac 1900-2011: Historical Demographic Determination of Fertility by the Marriage Framework. Matica Srpska Social Sciences Quarterly 157-158(3): 489-505.
 • Stankov, U., Klaučo, M., Dragićević, V., Vujičić, M. D., Solarević, M. (2016). Assesing land-use changes in tourism area on the example of Čajetina municipality (Serbia). Geographica Panonica, 20(2): 105-113.
 • Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Solarević, M. (2014). Demographic characteristics and life satisfaction in settlements of Fruška gora mountain region: Bešenovo case study, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148: 559-570.
 • Соларевић, М. (2017). Перспектива демографског развоја етничких група у Војводини до 2050. године. У: Т Лукић (ур.): Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 68-86.
 • Vujičić D. M., Kennell, J., Božić, S., Vasiljević, A. Đ., Lukić, T., Solarević, M. (2016). Does age affect internal motives when visiting city break destinations? The case study of Novi Sad, North Serbia. The 6th international tourism studies association (ITSA) biennial conference. 17-19 August, University of Greenwich, London, UK
 • Solarević, M., Đurđev, B., Dunjić, J. (2015). The factors of fertility decline in Vojvodina province – case study of Sremska Mitrovica. Demobalk conference „The population of the Balkans at the dawn of the 21st century”, 21-21 October, Ohrid, Former Yugoslav Republic of Macedonia.
 • Solarevic M., Djurdjev B., Arsenovic D. (2012). The Population Aging in Slovak Settlements in Vojvodina; the Example of Backi Petrovac and Kovacica. Geographica Timisiensis, 21(1):37-60
 • Djercan B. , Bubalo-Zivkovic M., Lukic T., Solarevic M. (2012). Regional-demographic problems of the border villages of Srem. Geographica Timisiensis, 21(2): on-line first (ISSN (on-line): 2248 – 1877)
 • Arsenović, D., Solarević, M. (2016). Migrant Crisis: Peril or Promise for Ageing Europe. Croatian – Serbian relations in the 20th century. Refugees, displaced persons and returnees – A challenge for contemporary Europe and the Western Balkans, Center for history, democracy and reconciliation, Novi Sad, Collection of papers, pp. 23-28.