асистент

др Јелена Миланковић Јованов

jelenamj@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 27. август 1985. Пакрац.

Дипломирала је 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Исте године уписује докторске студије, смер доктор гео-наука. Докторску дисертацију под називом „Дунав као саобраћајна артерија и осовина развоја у Репбулици Србији“ одбранила је 2015. године. У току докторских студија била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Тренутно је студент докторских студија на смеру Методика наставе природних наука-географија.


Контакт

Телефон: +381 21 485 2842

Емаил: milankovicjovanov@gmail.com; jelenamj@dgt.uns.ac.rs

Термин консултација: није утврђен за овај семестар


Звања:

2017. асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду


Област научног истраживања

 • Методика наставе географије
 • Просторно планирање

Предмети:

 • Методика наставе географије И
 • Методика наставе географије ИИ  (мастер студије)
 • Наставни објекти и средства рада у настави географије
 • Регионално планирање и управљање
 • Географске основе просторног планирања
 • Примена дидактичких принципа у натави географије (мастер студије)
 • Курикулуми у свету и код нас (мастер студије)
 • Историјски развој наставе географије (мастер студије)

Остале важне информације

Знање страних језика:  енглески и шпански


Учешће на пројектима:

 • Назив пројекта: Лесне заравни у Србији, финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. Период 2009/2010. Руководилац пројекта: проф. др Јован Ромелић
 • Назив пројекта: Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблем и предлози решења, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта: проф. др Слободан Марковић
 • Назив пројекта: Ерасмус+ “Learning through the Interdisciplinary Field Education” (ЛИФЕду), од септембра 2019. године. Руководилац пројекта: др Смиљана Ђукичин Вучковић

Ангажовања:

Ангажована у организацији и реализацији акредитованих семинара за просветне раднике:

 • Интерактивна настава – савремена настава географије
 • Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама
 • Мапе ума као иновативно средство за усвајања представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја
 • Интегрисана настава природно-математичких наука и информатике кроз различите облике рада у основној школи, са посебним освртом на инклузију.

Релевантна запослења:

 • октобар-новембар 2012. професор географије у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду;
 • јануар 2015. – септембар 2016. професор географије у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду;
 • април 2017. – август 2017. наставник географије у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици.

Одабране референце:

 1. Đukičin S., Milanković J., Ivkov-Džigurski A., Stojanović V. (2012). An Analysis of the Diet of the Population of the Republic of Serbia. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10(1), 52-57; ISSN 1459-0255; IF 0,435(M23)
 2. Đukičin S., Đorđević J., Milanković J. (2014). Spatial and Social Changes Caused by the Continous Exploitation of Lignite in the Kolubara Lignite Basin, Serbia. Acta geographica Slovenica 54 (1), 41-49. (Geography, Physical 45/46) IF 0. 306; ISSN 1581-6613 (M23)
 3. Đukičin Vučković, S., Đorđević, J., Milanković Jovanov, J., Ivanović Bibić, Lj., Protić, B., Đorđević, T., Ivkov, M. (2018). The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 118 (1), 101-113. IF 0.963; ISSN 0016-7223 (M23)
 4. Milanković, J., Ivkov-Džigurski, A., Đukičin, S., Ivanović Bibić, Lj., Lukić, T., Kalkan, K. (2015). Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Pannonica 19(3), 122-129. ISSN 0354-8724 (М24)
 5. Ivanović Bibić, Lј., Đukičin, S., Lukić, T., Miljković, Đ, Milanković, J., Babić Kekez, S., Ivkov-Džigurski, A., Dubovina, Z. (2015). Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Pannonica 19 (4), 153-161. ISSN 0354-8724 (М24)
 6. Đukičin S., Milanković J., Đorđević J. (2011). Contemporary Business Trends and Industrial Transformation in Slovenia on the Examples of Maribor and Celje. Geographica Pannonica, 15-(3), 81-89. ISSN 0354-8724 (М51)
 7. Milanković J. Đukičin S., Đorđević J. (2011). Osnovne odlike bačkih opština posmatrača u evroregionu Dunav – Drava – Sava. Glasnik Srpskog geografskog društva, 91(4), 111-140. ISSN 2406-078X (М51)
 8. Ivkov-DŽigurski A., Đukičin S., Milanković J. (2010). Analiza upotrebe slike kao geografskog nastavnog sredstva. Pedagoška stvarnost, 56(5-6), 421-432. ISSN 0553-4569 (М52)
 9. DŽigurski A., Đukičin S., Milanković J. (2010). Svadbeni običaji etničkih grupa u opštini Kikinda. Demografija,7, 225-242. ISSN 1820-4244 (М52)
 10. Ivanović LJ., Đurđev B., Milanković J., Đukičin S. (2011). Prirodni priraštaj i njegov uticaj na promenu broja stanovnika studija slučaja – opština Titel. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 40, 31-42. ISSN 1452-0133 (M53)
 11. Milanković J., Đukičin S. (2011). Kostolac- the road travelled from a small mining place to a modern economic center. Geographica Timisiensis, 20 (1), 105-118. ISSN 1224-0079 (M53)
 12. Milanković J., Đorđević J., Đukičin S., Seferović S. (2012). Development of Sustainable Tourism in Protected Areas in the Serbian Sector of the Danube. Internaltional Conference „Pro Mountains: Environment-Tourism-Sustainable Development“, Busteni, Romania, Abstract book 32-33. ISBN 978-606-591-516-9.  (M34)
 13. Milanković J., Pavić D., Đorđević J., Dragin A., Đukičin S., Mesaroš M. (2014). A Review on use of Danube waterway: Potentials for Sustainable Development and Promotion of Serbia. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Abstract book 113. ISBN 978-86-7031-344-6 (M34)
 14. Milanković, J., Đorđević, J., Lukić, T., Đukičin, S. (2015). Overview of wind energy potential in Serbia: case study of Vojvodina region. Geography, culture and society for our future earth, Moscow 17.08.-21.08.2015. Abstract book 1421. Conference International edition without ISBN (M34)
 15. Milanković Jovanov, J., Đukičin, S., Đorđević, T., Ivanović Bibić, Lj. (2016). Urbanization in the area of Danube river in Serbia. Fourth Romanian-Hungarian-Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Vidin, 15-17 September 2016. Abstract book 17.  ISBN 978-954723-179-5 (M34)