Наставник страног језика

др Станка Радојичић

stanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs

Биографија:

Име и презиме: мр Станка Радојичић
Занимање: Професор енглеског језика и књижевности
Звање: Наставник страног језика, магистар филолошких наука
Датум рођења: 07.11.1971.
Место рођења: Мостар, Босна и Херцеговина
Брачно стање: удата, има три сина


Контакт: 

Тел: +381 21 485 2844
емаилstanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs
Термин консултација: средом у 10:00 часова


Образовање:

 • 2018 – пријавила докторску тезу под називом „Дискурсни маркери ограђивања и истицања пропозиције у академском дискурсу научних монографија у енглеском и српском језику“
 • 2013 – уписала докторске студије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад, Језик и књижевност
 • 2008. Магистар филолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за англистику, Смер: Наука о језику
 • 1992-1996. Професор енглеског језика и књижевности, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за англистику
 • 1990-1992. Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, Одсек за англистику

Чланство у стручним и научним асоцијацијама

 • Друштво за примењену лингвистику Србије (АЛАС)
 • Друштво за стране језике и књижевности Србије, Секција универзитетских наставника страних језика струке (ФЛЛАС)
 • Удружење наставника енглеског језика (ЕЛТА)

Област научног истраживања

 • Енглески као језик струке и науке
 • Контрастивна анализа енглеског и српског језика
 • Превођење стручних и научних текстова

Предмети:

 • Енглески језик за географе Б1-Б2
 • Енглески језик – комуникацијске вештине (туризмолози, хотелијери)
 • Енглески језик за физичаре А1-Б2
 • Енглески језик за оптометристе Б1-Б2

Остале важне информације

Страни језици: енглески, немачки


Учешће и саопштења на научним скуповима

 • 6th International Conference Language on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures,  Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, September 2013
 • 3. Научни скуп Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, 15. и 16. новембар 2013.
 • 7th International Conference Language on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures,  Faculty of Economics, Maribor, Slovenia, September 2014
 • The Third International Conference Foreign Language for Specific Purposes: Past, Present, Future, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, September 26th and 27th,  2014
 • Међународни научни скуп Наука и евроинтеграције, Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина:  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, мај 2015
 • 8th International Conference Language on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures,  Faculty of Philosophy, Zagreb, Croatia, September,  2015
 • 5. Научни скуп Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, 13. и 14. новембар 2015.
 • 4th International Conference Language for Specific Purposes and professional Identity, Foreign Language and Literature Association of Serbia, Language for Specific Purposes Interest Group, University of Belgrade, Teacher Education faculty, Belgrade, Serbia, September 2017
 • 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between CulturesFaculty of Logistics, Celje, Slovenia, September 2018

Одабране референце

 1. Радојичић С., (2015), „Ауторско ограђивање у академском дискурсу на примеру научно-истраживачких чланака из физике“, У: Зборник радова са ИИИ Међународне конференције Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност, уређивачки одбор: Весна Цакељић, Ана Вујовић, Маја Стевановић, Београд, Србија: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, стр. 441-447(ИСБН 978-86-7680-321-7)
 2. Milivojević, N. and S. Radojičić (2015), “Enhancing intercultural competence through genre and culture markers in textual analysis.” In: Proceedings of the 8th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: Tina Kužič, Dubravka Pleše, Azra Plićanić Mesić,  Zagreb, Croatia: University of Zagreb,: pp. 145-155(ISBN978-953-175-569-6)
 3. Milivojević, N. and S. Radojičić (2015), “Types of cohesion and hedging devices in scientific texts – a classroom perspective” In: Academic Discourse across Cultures eds. Igor Lakić, Branka Živković, Milica Vuković, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 114-129 (ISBN (10): 1-4438-7801-4) (ISBN (13): 978-1-4438-7801-2)
 4. Миливојевић, Н. и С. Радојичић (2016): „Текстуална компетенција, (интер)текстуалност и настава страних језика на универзитетском нивоу у контексту евроинтеграција. У: Зборник радова са међународног научног скупа Наука и евроинтеграције. Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина:  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 323-341 (ИСБН 979-99938-47-78-6)
 5. Milivojević, and Radojičić, S. (2017). Tell For Specialized Domains: A Closer Look Into Theory And Practice. Book review: Elena Martín-Monje, Izaskun Elorza and Blanca García Riaza (Eds.). TECHNOLOGY-ENHANCED LANGUAGE LEARNING FOR SPECIALIZED DOMAINS: PRACTICAL APPLICATIONS AND MOBILITY (2016), London/New York: Routledge. 285 pp., ISBN 978-1-138-12043-3 (HBK). ISBN 987-1-315-65172-9 (EBK). ESP Today Vol. 5(1) (2017): 117-121
  e-ISSN:2334-9050
 6. Radojičić S., (2018), “Hedges and Boosters in University Textbooks”  In: Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: Polona Vičič, Nataša Gajšt, Alenka Plos, Celje, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Logistics, pp. 317-327 https://doi.org/10.18690/978-961-286-252-7 (ISBN-13: 978-961-286-252-7)