Истраживач приправник

Мсц Дајана Тешић

dajanat@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 22.09.1996. Бијељина.

Дипломирала је 2019. године са завршним радом на тему „ Примена ГИС-а у процени утицаја хидроелектране „Бајина Башта“ на развој општине Бајина Башта “. Исте године уписује мастер студије, на смеру географ – геоинформатичар. Мастер студије завршава 2020. године одбраном мастер рада на тему „Примена ГИС-а у валоризацији ризика од клизишта на инфраструктурни коридор Ниш-граница са Северном Македонијом“. Од октобра 2020. године студент докторских студија на смеру доктор наука – геонауке (географија).


Контакт: 

Тел: 021/485-2842
Емаил: dajanatesic2@gmail.com, dajanat@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: информисати се путем маил-а


Звања:

 • 2021.– истраживач приправник

Област научног истраживања

 • Географски информациони системи (ГИС)
 • Природне непогоде и хазарди
 • Просторно планирање
 • Обновљиви извори енергије

Предмети:

 • Увод у научни рад
 • ГИС софтвери
 • Примена ГИС-а у државној управи
 • Примена ГИС-а у просторном планирању
 • Географске основе просторног планирања

Остале важне информације

 • Знање страних језика: енглески, немачки, шпански

Учешће на пројектима:

„ Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине “ 142-451-2655/2021-01/2, финансиран од Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој, АП Војводине, Србија. Руководилац: проф. др Немања Томић


Članstva:

 1. 2015 – Друштво младих истраживача “Бранислав Букуров”
 2. 2019 – Невладина организација“Carpe Noctem”
 3. 2021 – ГИС удружење Србије
 4. 2021 – Европска географска асоцијација за студенте географије (ЕГЕА)

Радови:

 1. Tešić, D., Đorđević, J., Hölbling, D., Đorđević, T., Blagojević, D, Tomić, N., & Lukić, A. (2020). Landslide susceptibility mapping using AHP and GIS weighted overlay method: a case study from Ljig, Serbia. Serbian Journal of Geosciences, 6 (1), 9–21. https://doi.org/10.18485/srbjgeosci.2020.6.1.2
 2. Abad, L., Hölbling, D., Albrecht, F., Dias, H.C., Dabiri, Z., Reischenböck, G., & Tešić, D. (2022). Mass movement susceptibility assessment of alpine infrastructure in the Salzkammergut area, Austria. International Journal of Disaster Risk Reduction, 76 (103009), ISSN 2212-4209, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103009
 3. Tomić, N., Antić, A., Tešić, D., Đorđević, T., & Momčilović, O. (2022). Canyoning and Geotourism: Assessing Geosites for Canyoning Activities in Western Serbia. Turizam, 25(4):161-177. https://doi.org/161-177. 10.5937/turizam25-27524
 4. Tešić, D., (2021). Landslide susceptibility mapping using GIS along the Niš – North Macedonia highway. Researchers Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 50-1,/2021, 1-13. https://doi.org/5937/ZbDght2101001T
 5. Tomić, N., Marković, S.B., Antić, A., & Tešić, D. (2020). Exploring the potential for geotourism development in the Danube region of Serbia. International Journal of Geoheritage and Parks, 8 (2), 123-139. ISSN 2577-4441. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2020.05.001