Редовни професор

др Љубица Ивановић Бибић

ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 30.04.1981. Нови Сад
Дипломирала је 2005, магистрирала 2008. а докторску дисертацију са темом Демографски проблеми становништва Шајкашке одбранила је 2012. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Телефон: +381 21 485 2834
е-маил: ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs; ljubicaivanovicns@yahoo.com
Термини консултација: среда 10:00-11:30ч, Кабинет 5


Звања:

Сарадник у настави од 15.02.2006. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Истраживач-приправник од 27.11.2007. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Асистент од 14.11.2008. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Доцент од 17.10.2012. године, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Ванредни професор од 01.10.2017. године ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
Редовни професор од 01.10.2022. године ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад


Област научног истраживања

 • Методика наставе географије
 • Друштвена географија

Предмети:

 • Наставни објекти и средства рада у настави географије
 • Школска пракса
 • Школа у природи
 • Примена дидактичких принципа у настави географије
 • Методика наставе географије 2

Остале важне информације:

Чланство у организацијама: Друштво предметних дидактичара Србије, Друштво географа Војводине, Друштво демографа Србије


Učešće na projektima

 • Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu); Erasmus+ Strategic Partnerships (no. 2019-1-CZ01-KA203-061379) (но. 2019-1-ЦЗ01-КА203-061379), руководилац пројекта др Смиљана Ђукичин Вучковић
 • Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја, 2016-2020. Број 142-451-2165/2019-2. Руководилац пројекта проф. др Млађен Јовановић.

Ангажовања:

Ангажована у организацији и реализацији акредитованих семинара за стручно усавршавање наставника:

 • Гис, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање
 • Напредне информационе технологије у функцији едукације наставника за квалитетније образовање
 • Интерактивна настава – савремена настава географије
 • Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама
 • Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја
 • Мапе ума  као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Одабране референце

 1. Смиљана Ђукичин Вучковић, Анђелија Ивков-Џигурски, Љубица Ивановић Бибић, Јелена Миланковић Јованов, Иван Стојшић, 2019. Teachers View of Inclusive Education in Serbian Schools. South African Journal of Education, Vol 39, Supplementary 2.
 2. Ацо Лукић, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов, Анђелија Ивков-Џигурски, Ева Конечник Котник, 2019. The role of homeroom and geography teachers in the obligatory administration in elementary schools. Зборник радова Географског института “Јован Цвијић”, SANU, 69/1, ISSN: 0350-7599, str. 67-74
 3. Јовановић Тамара, Александра Драгин, Анђелија Ивков-Џигурски, Љубица Ивановић Бибић, Бранко Ристановић, 2018. Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Зборник радова географског факултета универзитета у Београду, 66 (2), 5-22, ISSN: 1450-7552, doi:10.5937/zrgfub1802005J
 4. Смиљана Ђукичин Вучковић, Јасмина Ђорђевић, Јелена Миланковић Јованов, Љубица Ивановић Бибић, Бранко Протић, Тијана Ђорђвић Милан Ивков, 2018.  The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift – Danish Journal of Geography, Volume 118, Issue 1, 101-113, ISSN 0016-7223 (Print) 1903-2471 (Online)   https://doi.org/10.1080/00167223.2017.1419369
 5. Дарко Гавриловић, Горан Васин, Дејан Микавица, Смиљана Ђукичин Вучковић, Љубица Ивановић Бибић, Растислав Стојсављевић, 2018. The Influence of German Settlers on the Formation and Developmet of an Industrial Town in Habsburg Bosnia: Teslić (1878-1918). Geographica Panonnica, Volume 22, Issue 1, 54-67 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online) http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume22_1_5.pdf, DOI: 10.5937/22-16623
 6. Тамара Вишнић, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Анђелија Ивков-Џигурски, Ева Конечник Котник, 2017. The evaluation of the role of teaching aids in stimulating pupils’ activation in geography. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 67 (2), 179-194.
 7. Љубица Ивановић Бибић, Дражић Смиловац Сандра, Ђукичин Вучковић Смиљана, Ивков-Џигурски Анђелија, Ђери Лукреција, 2017. Принцип индивидуализације у настави на примеру инклузије у основним школама. Зборник радова са 6. Методичке конференције Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици “Изазови савремене наставе”, 585-598.
 8. Иван Стојшић, Ивков Џигурски Анђелија, Маричић Оља, Ивановић Бибић Љубица, Ђукичин Вучковић Смиљана, 2017. Possible Application of Virtual Reality in Geography Teaching. Journal of Subject Didactics 1 (2), 83-96.
 9. Драгана Милошевић, Ивановић Бибић Љубица, Ђукичин Смиљана, Ивков-Џигурски Анђелија, Ристановић Бранко 2016. The possibilities of application of programmed instruction in the sixth grade of the second cycle of education in accordance with standards. Geographica Pannonica 20 (2), 96-104.
 10. Јован Ромелић, Љубица Ивановић Бибић, 2015. Методика наставе географије, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад (уџбеник)
 11. Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин, Тин Лукић, Ђурђа Миљковић, Јелена Миланковић, Снежана Бабић Кекез, Анђелија Ивков Џигурски, Зорица Дубовина, 2015. Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Panonnica 19 (4), 153-161.
 12. Јелена Миланковић, Анђелија Ивков-Џигурски, Смиљана Ђукичин, Љубица Ивановић Бибић, Тин, Лукић, Кристина Калкан, 2015. Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Panonnica 19 (3), 122-129.
 13. Даниела Арсеновић, Бранислав Дјурдјев, Бојан Пајтић, Драшко Маринковић, Љубица Ивановић Бибић, 2015. Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia), 1869 to 2011. Journal of Family History 40 (4), 485-497, doi:10.1177/0363199015602929
 14. Љубица Ивановић Бибић, Бранислав С. Ђурђев, Даниела Арсеновић, 2014. Старосна структура становништва Шајкашке у другој половини XX века. Зборник радова са међународног научног скупа Шајкашка – простор, становништво, прошлост. Матица Српска, Нови Сад, 137-152.
 15. Саша Кицошев, Ивановић Бибић Љубица, Бранислав С. Ђурђев, 2014. Промене етничке и верске структуре становништва Шајкашке. Зборник радова са међународног научног скупа Шајкашка – простор, становништво, прошлост. Матица Српска, Нови Сад, 1123-136.
 16. Јован Ромелић, Љубица Ивановић Бибић, 2013. Школска пракса практикум за студенте географије, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад (практикум)
 17. Лешчешен Игор, Љубица Ивановић Бибић, Александра Драгин, Дарио Балент, 2013. Problems of teaching organisation in combined (split) classes in rural areas of the Republic of Serbia. Geographica Panonnica, 17 (2), 54-59 pp.
 18. Ромелић Јован, Љубица Ивановић, 2011. Дидактички принципи у настави географије. Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад (уџбеник).