Ванредни професор

др Смиљана Ђукичин Вучковић

smiljana.djukicin@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 22.04.1985. Кикинда
Дипломирала је 2008. године на Природно – математичком факултету на Департману за географију, туризам и хотелијерство. У току докторских студија била је стипендиста
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Године 2015. је одбранила докторску дисертацију под називом: “Утицај просторног развоја и просторних трансформација на друштвено-географске елементе у Колубарском округу”.


Контакт

Телефон: +381 21 485 2834
е-маилsmiljanadjukicin@gmail.comsmiljana.djukicin@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација:


Област научног истраживања

 • методика наставе географије
 • просторно планирање

Предмети:

 • Иновације у настави географије
 • Школска пракса
 • Гео-мултимедија
 • Школска пракса 2 (мастер студије)
 • Курикулими у свету и код нас (мастер студије)
 • Историјски развој наставе географије (мастер студије)

Остале важне информације

Страни језици: енглески и француски
Чланство у организацијама: члан Српског Географског Друштва; координатор предметне секције за наставу географије при Друштву предметних дидактичара Србије
Руководилац студијског програма Мастер профессор географије


Учешће на пројектима:

 • Међународни:“Learning through Interdisciplinary Field Education” (LIFEdu); Erasmus+ Strategic Partnerships (no. 2019-1-CZ01-KA203-061379)  – руководилац пројекта
 • Домаћи: „Geotransformacija prostora Vojvodine u funkciji regionalnog razvoja“, руководилац пројекта проф. др Млађен Јовановић. 2016-2019.

Ангажовања:

Ангажована у организацији и реализацији акредитованих семинара за просветне раднике:

 • Интерактивна настава – савремена настава географије
 • Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим
  школама
 • Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја
 • Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Одабране референце

 1. Đukičin Vučković, S., Ivkov-Džigurski, A., Ivanović Bibić, Lj., Milanković Jovanov, J., Stojšić I. (2019). Teachers’ views of inclusive education in Serbian schools. South African Journal of Education, 39 (Suplement 2), 1-10. ISSN 0256-0100; doi: https://doi.org/10.15700/saje.v39ns2a1722
 2. Đukičin Vučković, S., Đorđević, J., Milanković Jovanov, J., Ivanović Bibić, Lj., Protić, B., Đorđević, T., Ivkov, M. (2018). The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 118 (1), 101-113.
 3. Gavrilović, D., Vasin, G., Mikavica, D., Đukičin Vučković, S., Ivanović Bibić, Lj., Stojsavljević, R. (2018). The Influence of German Settlers on the Formation and Development of an Industrial Town in Habsburg Bosnia: Teslić (1878-1918). Geographica Pannonica 22 (1), 54-67.
 4. Đukičin Vučković, S., Turković, J., Ivkov-Džigurski, A., Ivanović Bibić, Lj., Milanković Jovanov, J., Đeri, L. (2018). Teaching principles through classic vs. active geography teaching in 6th grade. 7th International Methodological Conference – Migration Structure – Preserving Community – Education, Subotica 18-20 October 2018, Serbia. Abstract book 33.
 5. Tamara Višnić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik (2017). The evaluation of the role of teaching aids in stimulating pupils’ activation in geography. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 67 (2), 179-194.
 6. Đukičin Vučković S., Đorđević J., Milanković Jovanov J., Ivanović Bibić Lj., Đorđević T. (2017). Socio-geographical characteristics as limiting factors of regional development, Kolubara district, Republic of Serbia Case study. IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest & Tulcea 11-15 September 2017, Romania. Abstract book 41.
 7. Milošević, D., Ivanović Bibić, Lj., Đukičin, S., Ivkov-Džigurski, A., Ristanović, B. (2016). The possibilities of application of programmed instruction in the sixth grade of the second cycle of education in accordance with standards. Geographica Pannonica 20 (2), 96-104.
 8. Đukičin Vučković, S., Milanković Jovanov, J., Ivkov, M., Đorđević, T. (2016). Razvoj saobraćajne infrastructure i stavovi lokalnog stanovništva – studija slučaja Kolubarski okrug, Republika Srbija. IV Kongres geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo 15.11-17.11.2016. Knjiga sažetaka 57-58.
 9. Milanković J., Ivkov-Džigurski A., Đukičin S., Ivanović Bibić Lj., Lukić T., Kalkan K. (2015). Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Pannonica, 19 (3), 122-129.
 10. Đukičin S., Đorđević J., Milanković J. (2014). Spatial and Social Changes Caused by the Continous Exploitation of Lignite in the Kolubara Lignite Basin, Serbia. Acta geographica Slovenica 54 (1), 41-49.
 11. Đukičin S., Milanković J., Ivkov-Džigurski A., Stojanović V. (2012). An Analysis of the Diet of the Population of the Republic of Serbia. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (1), 52-57.