Redovni profesor

dr Ljubica Ivanović Bibić

ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 30.04.1981. Novi Sad
Diplomirala je 2005, magistrirala 2008. a doktorsku disertaciju sa temom Demografski problemi stanovništva Šajkaške odbranila je 2012. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Telefon: +381 21 485 2834
e-mail: ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs; ljubicaivanovicns@yahoo.com
Termini konsultacija: sreda 10:00-11:30h, Kabinet 5


Zvanja:

Saradnik u nastavi od 15.02.2006. godine, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
Istraživač-pripravnik od 27.11.2007. godine, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
Asistent od 14.11.2008. godine, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
Docent od 17.10.2012. godine, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
Vanredni profesor od 01.10.2017. godine PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
Redovni profesor od 01.10.2022. godine PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad


Oblast naučnog istraživanja

 • Metodika nastave geografije
 • Društvena geografija

Predmeti:

 • Nastavni objekti i sredstva rada u nastavi geografije
 • Školska praksa
 • Škola u prirodi
 • Primena didaktičkih principa u nastavi geografije
 • Metodika nastave geografije 2

Ostale važne informacije:

Članstvo u organizacijama: Društvo predmetnih didaktičara Srbije, Društvo geografa Vojvodine, Društvo demografa Srbije


Učešće na projektima

 • Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu); Erasmus+ Strategic Partnerships (no. 2019-1-CZ01-KA203-061379), rukovodilac projekta dr Smiljana Đukičin Vučković
 • Geotransformacija prostora Vojvodine u funkciji regionalnog razvoja, 2016-2020. Broj 142-451-2165/2019-2. Rukovodilac projekta prof. dr Mlađen Jovanović.

Angažovanja:

Angažovana u organizaciji i realizaciji akreditovanih seminara za stručno usavršavanje nastavnika:

 • Gis, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje
 • Napredne informacione tehnologije u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje
 • Interaktivna nastava – savremena nastava geografije
 • Upoznajte svet oko sebe putem interneta – nova tehnologija učenja u osnovnim i srednjim školama
 • Igra kao faktor motivacije u učenju geografskih sadržaja
 • Mape uma  kao inovativno sredstvo za usvajanje predstava, pojmova i zakonitosti prilikom izučavanja geografskih sadržaja

Odabrane reference

 1. Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Jelena Milanković Jovanov, Ivan Stojšić, 2019. Teachers View of Inclusive Education in Serbian Schools. South African Journal of Education, Vol 39, Supplementary 2.
 2. Aco Lukić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Jelena Milanković Jovanov, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2019. The role of homeroom and geography teachers in the obligatory administration in elementary schools. Zbornik radova Geografskog instituta “Jovan Cvijić”, SANU, 69/1, ISSN: 0350-7599, str. 67-74
 3. Jovanović Tamara, Aleksandra Dragin, Anđelija Ivkov-Džigurski, Ljubica Ivanović Bibić, Branko Ristanović, 2018. Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova geografskog fakulteta univerziteta u Beogradu, 66 (2), 5-22, ISSN: 1450-7552, doi:10.5937/zrgfub1802005J
 4. Smiljana Đukičin Vučković, Jasmina Đorđević, Jelena Milanković Jovanov, Ljubica Ivanović Bibić, Branko Protić, Tijana Đorđvić Milan Ivkov, 2018.  The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift – Danish Journal of Geography, Volume 118, Issue 1, 101-113, ISSN 0016-7223 (Print) 1903-2471 (Online)   https://doi.org/10.1080/00167223.2017.1419369
 5. Darko Gavrilović, Goran Vasin, Dejan Mikavica, Smiljana Đukičin Vučković, Ljubica Ivanović Bibić, Rastislav Stojsavljević, 2018. The Influence of German Settlers on the Formation and Developmet of an Industrial Town in Habsburg Bosnia: Teslić (1878-1918). Geographica Panonnica, Volume 22, Issue 1, 54-67 pp. ISSN 0354-8724 (hard copy) / ISSN 1820-7138 (online) http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume22_1_5.pdf, DOI: 10.5937/22-16623
 6. Tamara Višnić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2017. The evaluation of the role of teaching aids in stimulating pupils’ activation in geography. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 67 (2), 179-194.
 7. Ljubica Ivanović Bibić, Dražić Smilovac Sandra, Đukičin Vučković Smiljana, Ivkov-Džigurski Anđelija, Đeri Lukrecija, 2017. Princip individualizacije u nastavi na primeru inkluzije u osnovnim školama. Zbornik radova sa 6. Metodičke konferencije Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici “Izazovi savremene nastave”, 585-598.
 8. Ivan Stojšić, Ivkov Džigurski Anđelija, Maričić Olja, Ivanović Bibić Ljubica, Đukičin Vučković Smiljana, 2017. Possible Application of Virtual Reality in Geography Teaching. Journal of Subject Didactics 1 (2), 83-96.
 9. Dragana Milošević, Ivanović Bibić Ljubica, Đukičin Smiljana, Ivkov-Džigurski Anđelija, Ristanović Branko 2016. The possibilities of application of programmed instruction in the sixth grade of the second cycle of education in accordance with standards. Geographica Pannonica 20 (2), 96-104.
 10. Jovan Romelić, Ljubica Ivanović Bibić, 2015. Metodika nastave geografije, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (udžbenik)
 11. Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin, Tin Lukić, Đurđa Miljković, Jelena Milanković, Snežana Babić Kekez, Anđelija Ivkov Džigurski, Zorica Dubovina, 2015. Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Panonnica 19 (4), 153-161.
 12. Jelena Milanković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Smiljana Đukičin, Ljubica Ivanović Bibić, Tin, Lukić, Kristina Kalkan, 2015. Attitudes of School Teachers about Roma Inclusion in Education, A Case Study of Vojvodina, Serbia. Geographica Panonnica 19 (3), 122-129.
 13. Daniela Arsenović, Branislav Djurdjev, Bojan Pajtić, Draško Marinković, Ljubica Ivanović Bibić, 2015. Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia), 1869 to 2011. Journal of Family History 40 (4), 485-497, doi:10.1177/0363199015602929
 14. Ljubica Ivanović Bibić, Branislav S. Đurđev, Daniela Arsenović, 2014. Starosna struktura stanovništva Šajkaške u drugoj polovini XX veka. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Šajkaška – prostor, stanovništvo, prošlost. Matica Srpska, Novi Sad, 137-152.
 15. Saša Kicošev, Ivanović Bibić Ljubica, Branislav S. Đurđev, 2014. Promene etničke i verske strukture stanovništva Šajkaške. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Šajkaška – prostor, stanovništvo, prošlost. Matica Srpska, Novi Sad, 1123-136.
 16. Jovan Romelić, Ljubica Ivanović Bibić, 2013. Školska praksa praktikum za studente geografije, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (praktikum)
 17. Leščešen Igor, Ljubica Ivanović Bibić, Aleksandra Dragin, Dario Balent, 2013. Problems of teaching organisation in combined (split) classes in rural areas of the Republic of Serbia. Geographica Panonnica, 17 (2), 54-59 pp.
 18. Romelić Jovan, Ljubica Ivanović, 2011. Didaktički principi u nastavi geografije. Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (udžbenik).