asistent

dr Tijana Tomić

dordevictijana@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 13.04.1992. Beograd. Diplomirala je na Geografskom fakultetu u Beogradu, na smeru za prostorno planiranje 2015. godine sa završnim radom na temu „Mogućnosti korišćenja energije vetra na teritoriji AP Vojvodine“. Iste godine upisuje master studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, na smeru za prostorno planiranje. Master studije završava 2016. godine odbranom master rada na temu „Problemi planiranja nacionalnih parkova na primeru Nacionalnog parka Fruška gora“. Iste godine upisuje doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer geonauke.


Kontakt: 

Tel: 021/485-2842
Emaildordevictijana@gmail.com
Termini konsultacija: ponedeljak 12-13h, petak 12-13h, Kabinet br.15, 2. Sprat


Zvanja:

 • 2016. – 2017. – student doktorskih studija (stipendista) angažovan u izvođenju vežbi na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2017. – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.

Oblast naučnog istraživanja

 • Prostorno planiranje
 • Geografski informacioni sistemi (GIS)
 • Planiranje razvoja infrastrukture
 • Obnovljivi izvori energije

Predmeti:

 • Geografski informacioni sistemi
 • Uvod u geoinformatiku
 • Osnove GIS-a
 • Prikupljanje obrada i prikaz geografskih podataka
 • Uvod u naučni rad
 • Primena GIS-a u društveno-geografskim disciplinama (master)
 • Primena GIS-a u monitoringu i zaštiti životne sredine (master)
 • Metode prikupljanja i obrade geografskih podataka (master)

Ostale važne informacije

 • Znanje stranih jezika: Engleski i Nemački

Učešće na projektima:

 • Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS pod nazivom “Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja” br. 176020, Rukovodilac: prof. dr Slobodan B. Marković

Nagrade:

 • Studenta generacije na Smeru za prostorno planiranje Geografskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu kao
 • Godišnju nagradu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije “Dimitrije Perišić” za najbolji master rad iz oblasti prostornog planiranja.

Članstvo u asocijacijama:

 1. Asocijacije prostornih planera Srbije

Radovi:

 1. Đorđević, T. (2016). The possibilities for using wind energy in AP Vojvodina (North Serbia) – Defining the most favorable areas for the construction of windmill farms: A Review. Geographica Pannonica, 20,1, 42-50. ISSN 0354-8724
 2. Đorđević, J., Stamenković, I., Dobrivojević O., Đorđević T. (2014). Turizam kao faktor Transformacije prostora – primer ruralnog turizma u Gradu Somboru.  Zbornik radova sa petog naučno-stručnogi skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“. Asocijacija prostornih planera Srbije , Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet i Republička agencija za prostorno planiranje. Beograd, pp.253-259.
 3. Đorđević, T., Lukić, T., Đukičin, S., Milankvić-Jovanov, J. (2016). Planiranje izgradnje vetroparkova na lokalnom nivou na primeru opštine Kovačica. Zbornik radova sa petog naučno-stručnogi skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“. Asocijacija prostornih planera Srbije , Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet i Republička agencija za prostorno planiranje. Beograd, pp.553-559 ISBN 978-86-6283-040-1
 4. Đukičin Vučković, S., Milankvić-Jovanov, J., Ivkov M., Đorđević T. (2016) The Development of Transport Infrastructure and Attitudes of Local Population –  Case  Study: The Kolubara District, the Republic of Serbia.  4th Congress of Geographers of Bosnia and Herzegovina. Geographical Society In Federation of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 17-19, 2016.pp. 57
 5. Milanković Jovanov J., Đukičin S., Đorđević T., Bibić Ivanović Lj. (2016). Urbanization in the Area of Danube River in Serbia. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube – Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Vidin, Bulgaria, pp. 17. ISBN 978-954-723-179-5
 6. Đukičin Vučković, S., Đorđević, J., Milanković Jovanov, J., Ivanović Bibić, Lj., Protić, B., Đorđević, T., Ivkov, M. (2018). The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Vol. 118, No.  1, pp. 101-113
 7. Tomić, N., Antić, A., Marković, S.B., Đorđević, T., Zorn, M., Breg Valjavec, M. (2019). Exploring the potential for speleotourism development in eastern Serbia. Geoheritage, 11(2), 359-369
 8. Đorđević, T., Đukičin Vučković, S., Đorđević, J., Milanković Jovanov, J., Tomić, N. (2019). Daljinska detekcija i GIS u službi planiranja i upravljanja šumama u zaštićenim prirodnim dobrima na primeru Nacionalnog parka Fruška gora. Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić, Srbija, 9-11. Maj 2019, Zbornik radova, 369-375.