redovni profesor

dr Darko Gavrilović

darko.gavrilovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija

Darko Gavrilović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Biografija na engleskom

Konsultacije: četvrtak od 13 do 14 časova


Predmeti:

 • Politička geografija
 • Nacionalna istorija
 • Istorija civilizacija i kultura
 • Istorija

Ostale važne informacije

 • U inostranstvu je držao gostujuća predavanja: na Karlovom univerzitetu u Pragu (2004), na Univerzitetu u Lođu (2004), na Aristotel univerzitetu u Solunu (2017), na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu (2018), na Univerzitetu u Dubrovniku (2019) kao I na Univerzitetu u Portu (2019).
 • Monografije: do sada je napisao jedanaest monografija, a poslednja je “Mit o neprijatelju; antisemitizam Dimitrija Ljotića”
  Napisao je jednu naučno popularnu monografiju. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika. U saradnji sa drugim autorima napisao je četiri monografije i alternativni udžbenik iz istorije za III razred gimnazije. Napisao je nekoliko desetina naučnih radova kao i preko trideset stručnih radova.
 • Učestvovao je na konferencijama i seminarima u: Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Austriji, Španiji, Italiji, Izraelu, Engleskoj, Belgiji, Mađarskoj, Holandiji, Grčkoj, Rumuniji, Slovačkoj kao i u regionu.
 • Naučni projekti: vodio je tri međunarodna naučna projekta i bio učesnik na još nekoliko međunarodnih projekata kao i na više projekata u zemlji.
 • Bio je savetnik u “Euroclio HIP“.
 • Direktor je Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje sa sedištem u Novom Sadu, koji je član Alijanse za istorijski dijalog na Univerzitetu Kolumbija u NJujorku i Evropske naučne mreže – Sećanje i solidarnost, sa centrom u Varšavi.
 • Glavni i odgovorni urednik je edicije zbornika „The Shared History“ (2008–2010) i „Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku“ (2008–).
 • Pisac je tekstova za dokumentarne filmske serijale.
 • Član je uredništva časopisa Kultura polisa.
 • Član je Društva književnika Vojvodine.
 • Dosada je objavio dva romana.
 • Nagrade:
  • Dva puta je dobio nagradu Saveza jevrejskih opština Jugoslavije za roman.
  • Dobitnik je Nagrade Svetih Ćirila i Metodija za doprinos u izučavanju slovenskih kulturnih veza, koju dodeljuje Slavističko kolo Filološkog fakulteta Univerziteta u Lođu (2004).
  • Dobitnik je nagrade koju studenti Prirodno-matematičkog fakulteta dodeljuju najboljem profesoru (2012).
  • Dobitnik je nagrade Saveza jevrejskih opština Srbije za rukopis “Mit o neprijatelju; antisemitizam Dimitrija Ljotića” (2018).