Stručni saradnik

dr Mirjana Penić

mirjana.penic@dgt.uns.ac.rs

Datum i mesto rođenja: 13. 06. 1976. Novi Sad


Kontakt:

Email:
penicns@yahoo.com | mirjana.penic@dgt.uns.ac.rs


Biografija:

  • Penić Mirjana, rođena je 13. 06. 1976. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju Ekonomsku školu (smer-turistički tehničar). Prirodno–matematički fakultet u Novom Sadu upisala je 1995. godine. Studirala je na Departmanu za geografiju smer diplomirani geograf – turizmolog gde je diplomirala 2002. godine. Master studije je upisala 2007. godine. Na smeru diplomirani menadžer u turizmu-master. Master studije završava 2009. godine, sa prosekom 9,67 i ocenom rada 10, pod nazivom – Strategijski razvoj hotelskog proizvoda Novog Sada. Godine 2009. upisuje doktorske studije na istom fakultetu na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo po studijskom programu doktor-geonauke (turizam). 2016. godine završava doktorske studije sa prosekom 9,25 i odbranjenim radom  pod nazivom – Kvalitet smeštajnih kapaciteta kao indikator razvijenosti ruralnog turizma u Srbiji. 18.11.2019. godine dobija  naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka-geografija.
  • Učestvovala je u organizaciji i realizaciji međunarodnih konferencija seminara – DRC (Danube Rectors Conference), EIAT (Education and Industry Advancing Together), 14 th International Conference of Historical Geographers, Kyoto, Japan i 5 regionalna konferencija EnE09 životna sredina ka Evropi i 3 međunarodna konferencija ekoturizma u Novom Sadu, LORIST, II Kongres Geografa Srbije-Na putu ka Evropi, CTTH 2011, Seminar o poslovanju po principima HACCP sistema u ugostiteljstvu i hotelijerstvu.
  • Od 2005. godine je zaposlena na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo kao stručni saradnik.