nastavnik veština

msc Goran Radivojević

goran.radivojevic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Osnovne studije iz modula hotelijerstvo diplomirao 2007. godine (tema diplomskog rada: „Turizmološko-tehnološki koncept banket kuhinje”). Osnovne studije iz gastronomije diplomirao 2016. godine (tema diplomskog rada: “Poznavanje WACS-ovih pravila i treniranje mladih kuvara za juniorska takmičenja”). Master rad iz oblasti hotelijerstva sa usmerenjem na gastronomiju (tema: „Prednost i nedostaci primene HACCP sistema u ugostiteljskim objektima u Srbiji”), odbranio je 2015. godine.


Kontakt:

tel: +381 21 485 2843, +381 66 9146352
email: goran.radivojevic@dgt.uns.ac.rs, radivojevic.g@gmail.com

Termini konsultacija: ponedeljak 11-13h, I sprat, kabinet GIS 4.


Zvanja:

 • 2011.- 2015. Stručni saradnik (zadužen za oblast praktične nastave).
 • 2015.- Nastavnik veština na Katedri za gastronomiju Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
 • 2017.- kao student doktorskih studija asistent na predmetima Gastronomija u lovnom turizmu i Osnove pekarstva i poslastičarstva.

Oblast naučnog istraživanja

 • Gastronomija, hrana i piće

Predmeti (osnovne studije):

 • Stručna praksa 2.
 • Stručna praksa 3. (oblast gastronomija)
 • Stručna praksa 4.

Ostale važne informacije

 • Članstvo: Kulinarska federacija Srbije i Asocijacija šefova kuvara Srbije.

Takmičenja (takmičar):

 • Balkan Kup (2014), takmičar u kategoriji živih radova: kategorija „Moderno jelo“ – osvojena zlatna medalja i kategorija „Grand Prix“ – osvojena srebrna medalja.
 • IKER 2015., Makarska, Hrvatska –regionalno takmičenje u kategoriji živih radova.
 • Međunarodno takmičenje u Solunu 2017. – osvojena srebrna medalja u kategoriji živih radova.

Takmičenja (mentor):

 • Zbor ugostiteljskih radnika Srbije, (2011., 2013.)
 • Balkan Kup, Beograd, 2014.
 • Prvo internacionalno kulinarsko takmičenje, Kragujevac, 2013. – najbolji mladi tim festivala.
 • Međunarodno takmičenje u Makarskoj, Hrvatska 2015., 2016., 2017.
 • Međunarodno takmičenje u Solunu, Grčka, 2017.
 • Međunarodno takmičenje u Budvi, Crna Gora, 2017.

Učešća u organizaciji seminara:

 • Seminar „Inovativni trendovi degustacije hrane i pića“, akreditovan od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije, za stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017. i 2017/2018. godini. Kataloški broj seminara: 658. Rukovodilac obuke: dr Jovanka Popov Raljić, redovni rofessor. Održan: 25.02.2017.
 • Seminar „Savremeni trendovi uparivanja hrane i vina“, akreditovan od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije, za stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017. i 2017/2018 godini. Kataloški brij seminara: 681. Rukovodilac obuke dr Dragan Tešanović, redovni rofessor.Održan: 01.04.2017.
 • Seminar „Inovativne metode toplotne obrade hrane“,akreditovan od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije, za stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017. i 2017/2018. godini. Kataloški broj seminara: 657. Rukovodilac obuke dr Dragan Tešanović, redovni rofessor. Održan: 03.06.2017.
 • Seminar o poslovanju po principima HACCP sistema u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, Priprodno-matematički fakultet, Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo, Katedre za gastronomiju. Rukovodilac seminara: dr Jovanka Popov Raljić, redovni rofessor.Održan:10.12.2016.-11.12.2016. i 08.04.2017.-09.04.2017.
 • Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH, Peace, Culture and Tourism, 26-27. Septembar, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia.

Dodatno obrazovanje i usavršavanje:

 1. Sertifikat – Sertifikat o poslovanju po principima HACCP sistema u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 2. Sertifikat – Profesionalni trening italijanske kuhinje – međunarodna italijanska škola italijanske kuhinje ALMA, Parma, Italija.
 3. Sertifikat – Profesionalni trening molekularne gastronomije, Metro Horeca Centar, Beograd.
 4. Sertifikat – Tourism and hospitality industry 2016: Trends and Challenges, Opatija, Croatia.
 5. Sertifikat – Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2015, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 6. Sertifikat – MERCHANDISING AND UPSELING I, II – sponsored by La Fondation pour la Formation Hoteliere, delivered by Manchester Metropolitan University.
 7. Sertifikat – Seminar za sudije Svetske kulinarske asocijacije (WACS)
 8. Sertifikat – predavanje na Interdisciplinary Summer School for Chinese Students – Module Gastronomy of Serbia and Southeast Europe, Novi Sad, 2017.
 9. Sertifikat – Obuka lica koja su na Listi ocenjivača udžbenika.