redovni profesor

dr Lazar Lazić

Kratka biografija:

Rođen je 09.04.1962. u Novom Sadu. Diplomirao je 1986, magistrirao 1992, a doktorirao 1996. na Prirodno–matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U periodu 1988/89. radio je u turističkoj agenciji „Kompas“, a od 1990. zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu. U zvanje docenta izabran je 1996, vanrednog profesora 2001. i redovnog profesora 2006.


Oblast naučnog istraživanja

 • Klimatologija
 • globalne klimatske promene
 • prirodna i kulturna dobra u turizmu Vojvodine
 • Objavio je 57 naučnih radova
 • Učestvovao je u radu na 14 projekata

Predavanja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

 • Klimatologija sa osnovama meteorologije (osnovne studije)
 • Uvod u turizam (Turistička geografija) (osnovne studije)
 • Globalne klimatske promene (diplomske studije)
 • Obnovlјivi izvori energije i njihovo korišćenje (doktorske studije)
 • Održivi turizam i globalne promene životne sredine (doktorske studije)

Ostale važne informacije

 • Urednik monografija “Jegrička” i “Mostonga i vode Zapadne Bačke” u ediciji “Tija voda” KID „Pčesa“. Od 1996. član je uređivačkog odbora edicije „Kulturno-istorijska baština Vojvodine“ (13 knjiga) u izdanju KID “PČESA”.
 • Predsednik je Izdavačkog saveta PMF i član uredništva na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Od decembra 2001. je glavni i odgovorni urednik naučno-popularnog časopisa “Gea”, a od marta 2008. glavni i odgovorni urednik Međunarodnog naučnog časopisa „Geographica Pannonica“.
 • U periodu 2002/2006. bio je direktor Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo novosadskog PMF, a u periodu 2005/09. predsednik je SGD Podružnice Društva geografa Vojvodine. Tokom 2007. vrši dužnost šefa projekta “Edukacija zaposlenih u turizmu – Edukcija u ruralnom turizmu” finansiranom iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma RS. Direktor je Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo novosadskog PMF za period 2009/2012.
 • Član je Srpskog-geografskog društva, podružnica Društvo geografa Vojvodine.

Odabrane reference

 1. Lazić, L.: Monografija opštine Plandište, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Institut za geografiju, 1995. 145 str.
  Romelic, J., Lazić, L.: Regionalni atlas Vojvodine – polјoprivreda, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, 2000. 100 str.
 2. Lazić, L, Pavić, D.: Klima Banata, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2003. 169 str.
 3. Lazić, L., Pavić, D.: Wind Frequency in Vojvodia’s Part of Banat, Geographica Pannonica, 2003, Vol. 7, 4-8
 4. Tomić, P., Romelic, J., Kicošev, S., Lazić, L.: Vojvodina – naučno-popularna monografija, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2004. 179 str.
 5. Lazić, L., Marković, S., Pavić, D.: Average and Extreme Precipitation Heights i Bačka (1951-1990), Geographica Pannonica, 2004, Vol. 8, 4-10
 6. Lazić, L., Stepanović, M., Romelić, J., Kicošev, S., Jovanov, J., Stojanović, V., Pavić, D., Košić, K.: Sombor na dlanu, Novi Sad: UNS, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2006, 159 str.
 7. Lazić. L., Savić, S., Tomić, Ž.: Analysis of the Temperature Characteristics and Trends in Novi Sad Area (Vojvodina, Serbia), Geographica Pannonica, 2006, Vol. 10, 14-21
 8. Ivkov Anđelija, Romelić Jovan, Lazić Lazar, Dragin Aleksandra, Ivanović Ljubica: Folklorno nasleđe u turizmu Banata, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća AP Vojvodine, 2007. 234 str.
 9. Lazić, L., Pavić, D., Stojanović, V., Tomić, P., Romelić, J., Pivac, T., Košić, K., Besermenji S., Kicošev, S., Đarmati, Z., Puzović, S.: Protected natural assets and ecotourism in Vojvodina, Second revised edition, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, 2008. 271 str.