docent

dr Ivan Šećerov

ivan.secerov@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 12.5.1977. Novi Sad
Diplomirao 2013. Master odbranio 2015. sa temom “Sistem za monitoring meteoroloških vrednosti u novosadskoj urbanoj zoni”. Doktorske studije upisao 2015.
Kontakt: Tel: +381 69 110 78 56 | emailivan.secerov@dgt.uns.ac.rs
Detaljan profil: Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ivan-secerov-3869a520/

Biografija na engleskom


Zvanja:

 • 2015. – Student doktorskih studija angažovan na izvođenju vežbi iz predmeta “GIS softveri”.
 • 2009. – Cisco CCNA

Oblast naučnog istraživanja:

 • Geoinformatika
 • Data logeri
 • Sistemi za automatski monitoring urbane klime

Predmeti: 

 • “GIS softveri”

Ostale važne informacije

 • 2008 (Okt.) – 2009 (Jul.) Strukturno programiranje u C jeziku, Fakultet Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2008 (Okt.) – 2009 (Jul.) CISCO Network Academy, Fakultet Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Profesionalna iskustva:

 • 2016. – … Administrator računskog centra, Departman za geografiju, turizam i hoteljierstvo, Prirodnomatematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2005 (Sep.) – 2006 (Okt.) Mrežni administrator u laboratoriji za otvoreni softver, odsek za primenjene računarske nauke, Fakultet Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 1999 (Jul.) – 2005 (Avg.) Saradnik, Home computers, Novi Sad
 • 1998 (Sep.) – 1999 (Jun.) Computer Repair and Support Officer, BNL Systems, Novi Sad

Učešće i organizacija:

 • 2015 (Maj.) Izložba za festival nauke – “Once Upon a Byte – Small history of 8bit computers”
 • 2014 (Sep.) Izložba u okviru BalCCon2 hacker conference – “Once Upon a Byte”
 • 2014 (Maj.) Izložba u okviru manifestacije Noć Muzeja – “Once Upon a Byte – New hardwer on old machines”
 • 2013 (Maj.) Izložba u okviru manifestacije Noć Muzeja – “Once Upon a Byte – FPS Edition”
 • 2012 (Maj.) Izložba u okviru manifestacije Noć Muzeja – “Once Upon a Byte”
 • 2011 (Jan.) – … Radovi na osnivanju udruženja za očuvanje i prikupljanje starih računara “Once Upon a Byte”

Recenzije:

 • 2015 (Dec.) – 2016 (Mar.) Recenzija za publikaciju “Počeci informacionih tehnologija u Novom Sadu” Muzej grada Novog Sada.

Projekti:

 • IPA projekat: Urban-prex, 2017. – …
 • IPA projekat: Evaluations and public display of URBAN PATterns of Human thermal contidions –
  URBAN-PATH (ID: HUSRB/1203/122/166), od 01.02.2013. do 31.07.2014.

Odabrane reference:

 • URBAN CLIMATE ISSUES IN COMPLEX URBANIZED ENVIRONMENTS: A REVIEW OF THE LITERATURE FOR NOVI SAD (SERBIA), Stevan Savić, Dragan Milošević, Daniela Arsenović, Ivan Šećerov, ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA, Universitatis Szegediensis, Tomus 49-50, 2016, 63-80
 • Outdoor human thermal comfort in local climate zones of Novi Sad (Serbia) during heat wave period, Dragan Milošević, Stevan Savić, Vladimir Marković, Daniela Arsenović, Ivan Šećerov, DOI: 10.15201/hungeobull.65.2.4, Hungarian Geographical Bulletin 65 2016 (2), 129–13
 • Development of an automated urban climate monitoring system in Novi Sad (Serbia), Ivan Šećerov,
  Stevan Savić, Dragan Milošević, Ivana V. Bajšanski, Geographica Pannonica 19(4): 174-183, December 2015.