ASSISTANT

PhD Jelena Dunjić

jelena.dunjic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 25.07.1989. Kruševac

Diplomirala 2012. godine, a master rad odbranila 2013. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Višekriterijumska analiza položaja i održivosti regionalnih centara za upravljanje otpadom u Vojvodini” odbranila je 2020. godine.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 28 42
email: jelena.dunjic@dgt.uns.ac.rs i dunjicjelena1@gmail.com
Termini konsultacija:po dogovoru putem e-mail-a, kabinet br. 15


Zvanje:

 • od 01.09.2017 – Istraživač saradnk
 • 10.2016 – 31.08.2017 – Student doktorskih studija angažovan u nastavi

Oblast naučnog istraživanja

 • Održivi razvoj
 • Urbana ekologija
 • Urbana klima
 • Upravljanje otpadom

Predmeti:

 • Osnovne studije: Turizam i održivi razvoj, Medicinska geografija, Agroekološki problemi Vojvodine, Zaštita prirode u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, Monitoring i upravljanje posetiocima u prirodnim područjima, Manifestacioni turizam, Informacione tehnologije u turizmu
 • Master studije: Održivi razvoj i geoekologija, Monitoring životne sredine

Ostale važne informacije:

 • Tehnički urednik međunarodnog naučnog časopisa Geographica Pannonica
 • Članstvo u organizacijama:
  • Srpsko geografsko društvo – podružnica Društvo geografa Vojvodine
  • International Association for Urban Climate (IAUC)
  • International Society of Biometeorology (ISB)
  • International Solid Waste Association (ISWA)

Učešće na projektima:

 • IPA Cross-Border Co-Operation Programme Croatia-Serbia (2019HR-RS290): Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (15.7.2019.-14.1.2022), rukovodilac projekta: prof. dr Stevan Savić.
 • Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod nazivom Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja(176020 OI), rukovodilac projekta: prof. dr Slobodan B. Marković.

Odabrane reference

 • Milošević,, Savić, S., Kresoja, M., Lužanin, Z., Šećerov, I., Arsenović, D., Dunjić, J., & Matzarakis, A. (2020). Analysis of air temperature dynamics in the ‘local climate zones’ of Novi Sad (Serbia) based on long-term database from an urban meteorological network. International Journal of Biometeorology, DOI: 10.1007/s00484-020-02058-w
 • Milošević, D., Savić, S., Arsenović, D., Lužanin, Z., & Dunjić, J. (2020). Analysis of human thermal comfort in Central European City during summer of 2015: A case of Novi Sad (Serbia). Glasnik Srpskog geografskog drustva, 100(1), 31-39.
 • Dunjić, J. (2019). Outdoor thermal comfort research in urban areas of Central and Southeast Europe: A review. Geographica Pannonica, 23(4), 359-373.
 • Dunjic, J., Solarevic, M., Stojanovic, V., Lukic, T., & Nadj, I. (2019). Effect of Socio-economic Factors on Municipal Solid Waste Generation in Serbia. Journal of Environmental Protection and Ecology, 20(4): 1806-1813.