redovni profesor i šef katedre

dr Vladimir Stojanović

vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 30.06.1973. Odžaci (Vojvodina), Srbija
Stiče zvanje doktor geografskih nauka 2004. godine odbranom disertacije pod nazivom: Primena koncepta održivog razvoja u specijalnim rezervatima prirode Vojvodine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2834
Email: vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs
Termini konsultacija: u dogovoru sa profesorom.


Oblast naučnog istraživanja

 • Geografija životne sredine
 • Održivi razvoj
 • Ekonomska geografija
 • Održivi i ekoturizam

Predmeti:

 • Osnovne studije – Geografija životne sredine, Opšta privredna geografija, Turizam i održivi razvoj, Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima;
 • Master – Geoekološko projektovanje u zaštiti životne sredine, Turizam kao agens transformacije prostora;
 • Doktorske – Životna sredina, planiranje i geoekologija, Agrarna geografija i problemi ishrane stanovništva.

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Članstvo u organizacijama:

 1. Srpsko geografsko društvo
 2. Društvo geografa Vojvodine
 3. Akademsko društvo za izučavanje i zaštitu prirode Novi Sad.

Projekti:

 1. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstvo prosvete nauke i tehnologije Republike Srbije, 2011-2015.
 2. Wetland Conservation Danube-Drava-Mura Transboundary Biosphere Reserve DDM, WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria, 2012-2013.
 3. European Charter for Sustainable Tourism in Protected areas (Special Nature Reserve Gornje Podunavlje – Strategy for Sustainable Tourism, Action plan, Application report), Vojvodinašuma, Novi Sad.
 4. SY_CULTour – Synergy of culture and tourism: utilization of cultural potentials in less favoured rural regions, Transnational Cooperation Programme SEE, 2011-2014.
 5. Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012. do 2022, Vlada AP Vojvodine, 2010-2011.
 6. Regionalni prostorni plan AP Vojvodine do 2020. godine (naučna ekspertiza za oblast životna sredina, predeli, prirodna dobra), Vlada AP Vojvodine, 2010.
 7. Studija izvodljivosti razvoja ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine (sa posebnim osvrtom na Ramsarska područja), Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine, 2010-2011.
 8. Suočavanje sa izazovima depopulacije u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 2011-2014.
 9. Ritovi Vojvodine – juče, danas, sutra, Matica srpska, 2005-2009.
 10. Ekološko obrazovanje i aktivna zaštita prirodnih vrednosti predela oko toka Mostonge, Pokrajinski sekretarijat za zaštitiu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine, 2005.

Zaposlenje na drugim departmanima i fakultetima:

 • Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad, od 2006. godine, predmet Geografija životne sredine
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija (Viša poslovna škola) od 2003. do 2008. godine, predmet Turistička geografija
 • Odsek za geografiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina, od 2007. godine, predmeti Geoekološki sistemi i Geoekološke neravnoteže

Odabrane reference

 1. Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V., (2013):The principles of sustainable development of tourism in the special nature reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities, Acta geographica Slovenica, 54 (2).
 2. Pantelić, M., Dolinaj, D., Savić, S., Stojanović, V., Nađ, I., (2012): Statistical Analysis оf Water Quality Parametres оf Veliki Bački Canal (Vojvodina, Serbia) in the Period 2000-2009, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 255-264.
 3. Stojanović, V., Dolinaj, D., Pantelić, M., (2011): Društvenogeografska perspektiva proučavanja zaštite životne sredine, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 134, 113-119.
 4. Stojanović, V., Pantelić, M., Savić, S., Dolinaj, I., Leščešen, I., (2012): Influence of Sediment Remediation on Protection Aims and Landscape Characteristics of Special Nature Reserve Carska Bara, Geographica Pannonica, 16 (4), 145-154.
 5. Pavić, D., Mesaroš, M., Stojanović, V., (2012): Melioracione mere odvodnjavanja kao faktor geografske transformacije predela u aluvijalnim ravnima Dunava i Tise u Bačkoj, Zbornik radova, Geografski fakultet u Beogradu, sveska LX, str 131-154.
 6. Stojanović, V., Savić, S., (2013): Management Challenges in Special Nature Reserve „Gornje Podunavlje“ and Preparations for its Proclamation of Biosphere Reserve, Geographica Pannonica, 17 (4), 98-105.
 7. Stojanović, V., (2005): Degradation and Protection of Wetlands in Special Nature Reserves in Vojvodina, Geographica Pannonica, 9, 24-28.
 8. Stojanović, V., Mijović, D., (2008): Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube Region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, Srpska akademija nauka i umetnosti, 5-16.
 9. Stojanović, V., Stamenković, I., (2008): Geoturizam u strukturi savremenih turističkih kretanja, Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXVIII (4), 53-58.
 10. Stojanović, V., (2005): Održivi razvoj u specijalnim rezervatima prirode Vojvodine, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.