Истраћивач приправник

МСц Зорица Погрмић

zorica.pogrmic@dgt.uns.ac.rs

Kратка биографија:

Датум и место рођења: 11.09.1997. Сремска Митровица
Дипломирала 2020. године са темом Упоредни приказ урбаног развоја Северне и Јужне Kореје на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Мастер брани 2021. године са темом Улична уметност и идентитет града: пример Новог Сада и стиче звање Мастер професор географије.


Kонтакт:

Тел: +381 21 485 2842

емаил: zorica.pogrmic@dgt.uns.ac.rs

Kонсултације: понедељак 10-12ч


Предмети:

 • Регионална географија Азије и Африке
 • Регионална географија Европе
 • Географија локалне средине

Чланства:

 • Друство младих истразивача “Бранислав Букуров”
 • Српско географско друштво

Звања:

 • 2020-2021.  Демонстратор у настави
 • 2021 – истраживач приправник

Одабране референце:

 1. Pogrmić, Z., Đerčan, B., Bjelajac, D. (2020). Development of Urbanization of The Korean Peninsula During the Japanese Colonial Rule (1910-1945). Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 49, (2), pp. 150-162.
 2. Đerčan, B., Živković, B. M., Lukić, T., Bjelajac, D., Pogrmić, Z. (2021). Post Social Urban Transitions and Transformations, The Case Study of The City of Inđija, Serbia. International Scientific Conference Geobalcanica, pp. 181-193.
 3. Pogrmić, Z., Đerčan, B. (2021). Urban development of Pyongyang under the influence of Juche idea. Glasnik Srpskog geografskog drustva, 101, (2), pp:117-141.
 4. Pogrmić, Z., Đerčan, B. (2022). The role of street art in Urban Space Recognition. Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 50–2/2021. 122-131.