Доцент

др Дајана Бјелајац

dajana.bjelajac@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

 • Датум и место рођења: 24.02.1992. Нови Сад, Србија
 • Дипломирала 2015., а мастерирала 2016. године. Докторску тезу под називом “Проблематика светлосног загађења у урбаној средини града Новог Сада са предлозима мера за његово смањење” одбранила у јуну 2022. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Контакт:


Звања:

 • 2016-17. Истраживач приправник
 • 2017-23. Асистент
 • 2023  – Доцент

Област научног истраживања

 • Проблеми урбаних средина
 • Светлосно загађење
 • Заштита природно тамних подручја
 • Географски информациони системи
 • Астрономски туризам
 • Туризам тамног неба

Чланство у организацијама:

 • Председник Невладине организације “Carpe Noctem” | Website
 • Делегат International Dark Sky Association | Website
 • Члан International Dark Sky Places Program | Website
 • Председавајући члан IDA Awards & Recognition Program | Website
 • Члан Српског друштва за осветљење | Website
 • Члан Српског географског друштва | Website
 • Члан Стручно-истраживачке јединице за праћење Сунчеве активности, климатске промене и светлосно загађење | Website

Разно

 • Editorial Assistant | Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
 • Шеф маркетинг тима | Департман за географију, туризам и географију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Добитник Dark Sky Defender Award 2020. године од стране International Dark Sky Association

Предмети:

 • Основне студије:
  • Принципи и методе регионализације
  • Регионална географија Европе
  • Географија света
  • Географија насеља
  • Географија Србије (смер геоинформатика)
  • Географија локалне средине
  • Тематско картирање
 • Мастер студије:
  • Карактеристичне регије на Земљи

Odabrane reference

 • Dalgleish, H., Bjelajac, D. 2022. Dark Sky Tourism. In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. Edward Elgar Publishing.
 • Bjelajac, D., Đerčan, B., Kovačić, S. 2021. Dark skies and dark screens as a precondition for astronomy tourism and general well-being. Information Technology & Tourism, 23(1), 19-43.
 • Petrevska, B., Bjelajac, D., Djercan, B., 2021. Dark sky tourism: Prospects and challenges for North Macedonia. Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century, 4(1), 245-252.
 • Bjelajac, D., Đerčan, B., Cimbaljević, M., Dunjić J. 2019. Can “smartization” of the cities help reduce light pollution? – case study Novi Sad (Serbia). 8th International Urban Geographies of post-communist States Conference. Belgrade, Serbia
 • Bjelajac, D., Đerčan, B., Tovilović, S. 2019. Light pollution awareness assessment – case study Novi Sad (Serbia). 1st International conference on Environmental and Astronomical Light pollution. Poland, Krakow
 • Miljković, Ð., Božić, S., Miljković, L., Marković, S. B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vujičić, M., Vasiljević, Đ., Ristanović, B. 2018. Geosite Assessment Using Three Different Methods; a Comparative Study of the Krupaja and the Žagubica Springs–Hydrological Heritage of Serbia. Open Geosciences, 10(1), 192-208.
 • Lukić, T., Bjelajac, D., Fitzsimmons, K. E., Marković, S. B., Basarin, B., Mlađan, D., Micić, T., Schaetzl, R.J., Gavrilov, M.B., Milanović, M., Sipos, G., Mezősi, G., Knežević-Lukić, N., Milinčić,M., Létal, A., Samardžić I. 2018. Factors triggering landslide occurrence on the Zemun loess plateau, Belgrade area, Serbia. Environmental Earth Sciences. 77(13), 519.
 • Basarin, B., Lukić, T., Bjelajac, D., Micić, T., Stojićević, G., Stamenković, I., Đorđević, J., Đorđević, T., Matzarakis, A. 2018. Bioclimate and climate tourism conditions at Zlatibor Mountain (Western Serbia). Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service. 122 (3). 321.
 • Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Bjelajac, D., Ristanović, B., 2018, Thermal mineral waters of Vojvodina (Serbia) and the possibility of their use – a case study of the municipality of Kikinda. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, 66 (1), str. 53-70, UDC 628.036.4(497.113 Kikinda), doi:10.5937/zrgfub1866053B
 • Bjelajac, D., Mesaroš, M., Schaetzl, R.J., B, Pavić, D., Micić T., Marković, R.S., Gavrilov, M.B., Perić, Z., Marković, S.B. 2016. Introducing the Loess Pyramid – and Unusual landform on the thick loess deposits of Vojvodina, Serbia. Geographica Pannonica 20 (1) 1-7
 • Micić, T., Lukić, T., Đorđević, J., Basarin, B., Bjelajac, D., Hrnjak, I., Marković, S.B., Sakulski, D., Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Pavić, D., Lazić, L. 2014. Determination of Wind Energy Potential and its Implementation Concept for the Electricity Market in the Vojvodina Region (North Serbia) – an overview. Geographica Pannonica 18 (1), 6-17
 • Bjelajac, D., Leščešen, I., Micić, T., Pantelić, M. 2013. Estimation of water quality of Sava River (Vojvodina, Serbia) in the period 2004-2011 using Serbian Water Quality Index (SWQI). Geographica Pannonica 17 (4), 91-97

Пројекти

 • “Тwинкле тwинкле литтле стар” Бритисх Цоунцил. 2022. Сарадња са Орадио (Радио Телевизија Србије)
 • ИПА ХУСРБ пројецт: “Енханцинг Лонг Еволутион оф Цосмос-инспиред Тоурист Регионал Аттрацтион”. ЕЛЕЦТРА. 2021-23.
 • “Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине” (142-451-2615/2021-01/2) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. Руководилац пројекта: др Ивана Блешић
 • “Фрушка гора испод звезданог мора” Центар за промоцију науке. 2021. Руководилац: др Дајана Бјелајац
 • “Еколошка супернова – популаризација проблематике светлосног загађења у Србији” Центар за промоцију науке. 2021. Руководилац: др Марина Павловић
 • “Еколошка супернова – популаризација проблематике светлосног загађења у Војводини” Центар за промоцију науке. 2020. Руководилац: др Дајана Бјелајац
 • “Антропогеографске и културне вредности војвођанских Словака као фактор одрживости националног идентитета” (Но. 142-451-2686/2018-01) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. Руководилац пројекта: др Бојан Ђерчан
 • “Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости“ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 114-451-2539/2016-02, руководилац пројекта др Тамара Лукић 2016-2019.