ванредни професор

др Растислав Стојсављевић

rastislav.stojsavljevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

 • Датум и место рођења: 06.12.1987. Бачка Топола, Србија
 • Дипломски рад: “Постанак, развој и нестанак српских средњовековних градова” одбрањен 2010. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Мастер рад: “Географски проблеми насеља општине Краљево у долини Ибра ” одбрањен 2011. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Мастер рад: “Територијално ширење Сједињених америчких држава: 1783-1912” одбрањен 2017. године на Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду
 • Докторска дисертација: “Детекција и анализа климатских региона у Србији” одбрањена 2015. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.

Контакт:


Звања:

 • ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК 2011-2014. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • АСИСТЕНТ 2014-2017. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ДОЦЕНТ 2017-2022. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР – 2022. – на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Регионална географија
 • Регионална климатологија
 • Историја
 • Историјска географија

Предмети:

 • ГЕОГРАФИЈА
  • Регионална географија Азије и Африке
  • Регионална географија Америке и Аустралије
 • ГЕОГРАФИЈА
  • Туристичке регије света
  • Туристичке регије Србије

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески
 • Чланство у организацијама:
  • „Председник Друштва младих истраживача „Бранислав Букуров“ током 2010. године
  • Члан Српског географског Друштва од децембра 2009. године
  • Члан Завичајног удружења “Далмација” из Суботице од октобра 2010. године
 • Награде:
  • „Стипендија министарства просвете (2006/07, 2007/08 и 2008/09);
  • Универзитетска награда (2006/07, 2007/08, 2008/09 и 2009/10);
  • Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта за 1000 најбољих студената у Србији (2009/10, 2010/11);
  • Финалиста „Лабораторије славних 2009“ у организацији Британског савета и РТС-а
  • Стипендија Министарства науке и просвете (2011/12, 2012/13)

Одабране референце

 1. Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đurđev, B., Stojsavljević, R., Pantelić, M. 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1516-1527 DOI:10.1016/j.rser.2011.10.017
 2. Stojsavljević, R., Plavša, J., Bubalo Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Garača, V., Tomić N. 2013. Ethnic characteristics of Serbian orthodox peasants at the beginning of the 20th century from Vrlica region, North Dalmatia, Croatia. European Researcher vol. 39, issue 1-2, pp. 118-127, Socci, Russia.
 3. Lukić, T., Ristanović, B., Jovanović, G., Mesaroš, M., Đerčan, Đ., Stojsavljević, R. 2012. The Problem of Delimitation in Mountain Regions, The Example of the Goč Mountain, Analele Ştiintifice ale Universităţii„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Vol. 58, Issue 2, pp. 23-38.
 4. Lukić, T., Stojsavljević, R., Đurđev, B., Nađ, I., Đerčan, B. 2012. Depopulation in the Western Balkan countries, European Journal of Geography, Volume 3, Issue 2: 6-23.
 5. Стојсављевић, Р., Пантелић, М., Стојановић, В. 2011. Анализа угрожености стања животне средине у долини Темштице, Зборник радова Географског факултета у Београду, вол. 59, пп. 109-130
 6. Đerčan, B., Lukić, T., Stojsavljević, R. 2011. Religious structure in the border area of Banat, Vojvodina, Serbia, Geographica timisiensis, Vol. 20, Issue 2, West University Of Temisoara, pp. 85-98.
 7. Stojsavljević, R., Đurđev, B., Đerčan, B. 2011. Serbian medieval urban settlements, Geographica Pannonica vol. 15, issue 3, Faculty of Sciences, Novi Sad, pp. 90-102.
 8. Stojsavljević, R., Vujičić, M., Đerčan, B., Đurđev, B. 2010. Serbian medieval towns and their tourist potentials. Geographica timisiensis, vol. 19, nr. 1, West University Of Temisoara, pp. 189-196.

Публикације

 1. Тамара Лукић и Растислав Стојсављевић, Практикум из географије локалне средине, 2015. година
 2. Јован Плавша, Растислав Стојсављевић и Гордана Јовановић, Практикум из регионалне географије Америке и Аустралије, 2016. година
 3. Дајана Бјелајац, Растислав Стојсављевић, Тамара Лукић. 2018. Практикум из Географије света. Департман за географију, туризам и хотелијерство. Природно-математички факултет. Нови Сад

Пројекти

 1. “Суочавање са изазовима депопулације у Војводини“ бр. пројекта 114-451-2644/2012-01 финансиран од Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој, АП Војводине, Србија, руководилац пројекта: др Бранислав Ђурђев
 2. „Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења“ бр. пројекта ОИ 176020 финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, руководилац пројекта: др Слободан Марковић
 3. СЕЕРИСК пројекат број СЕЕ/Ц/0002/2.2/X финансиран од стране ЕУ. Први партнер Национални сектор за ванредне ситуације. Руководилац пројекат за УНСПМФ: др Имре Нађ
 4. „Демографски проблеми мањих етничких група у Војводини“ бр. 114-451-3938/2013-02 финансиран од стране Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине.
 5. “Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости” бр. пројекта 114-451-2539/2016-02 финансиран од Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој, АП Војводине, Србија, руководилац пројекта: др Тамара Лукић.