редовни професор

др Тамара Лукић

tamara.kovacevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

 • Датум и место рођења: 30.04.1976. Нови Сад
 • Дипломски рад: “Врњацка река – физичко-географске карактеристике слива ” одбрањен 2000. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Мастер рад: “Општина Суботица -географски проблеми” одбрањен 2005. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Докторска дисертација: “Гоч и подгорина – географска студија ” одбрањена 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.

Контакт:


Звања:

 • СТРУЧНИ САРАДНИК 2002-2005. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК 2005-2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ДОЦЕНТ 2008-2013. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 2013– 2018. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • РЕДОВНИ ПРОФЕСОР од 2018. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду

Област интересовања:

 • Друштвено географска проучавања локалне средине
 • Регионална географија Европе
 • Карактеристичне регије на Земљи
 • Етничке групе
 • Одрживост

Предмети:

 • Основне студије:
  • Регионална географија Европе
  • Географија света
  • Географија локалне средине
 • Мастер студије:
  • Карактеристичне регије на ЗемЉи
 • Докторске студије:
  • Проблеми и изазови регионалног развоја југоисточне Европе

Остале важне информације:

 • Страни језици: енглески, француски
 • Orcid ID https://orcid.org/0000-0002-2854-6457
 • Остала релевантна запослења: Универзитет у Тузли, Природно-математички факултет, гостујући профессор, 2008/2009, предмети: Географија Југоисточне Европе, Географија Аустралије и Океаније

Чланство у организацијама:

 1. Српско географско друштво
 2. Цонсортиум де Рецхерцхе Еуропéен ен Сциенцес Хумаинес анд Социалес (од 2005, Университy оф Ангер, Франце)
 3. ХЕРОДОТ нетwорк фор Геограпхy ин хигхер едуцатион (2007-2009, Университy оф Ливерпоол, УК).

Пројекти:

 1. “Демографске транзиције у Србији”, Министарство науке и технолошког развоја, руководилац пројекта др Бранислав Ђурђев, 2006-2010.
 2. “Центар за просторне информације Војводине”, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 2007-2008., руководилац др Бранислав Ђурђев
 3. “Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната”, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац пројекта Др Андјелија Ивков Дзигурски, 2008-2009.
 4. “Миграциони процеси на Косову и Метохији током 20. века”, Министарство за Косово и Метохију, 2008-2009. руководилац пројекта: др Јован Плавша.
 5. “Стратешки планови развоја општина Шид, Темерин, Нова Црња (2009-2015)”, Центар за стратешке економске студије „Војводина-ЦЕСС“, 2009., мр Валентина Иванић
 6. “Дирецт Грант фор тхе Алигнмент wитх тхе Еуропеан Статистицал Сyстем”, 2011-2013, руководилац пројекта Драган Вукмировић
 7. “Суочавање са изазовима депопулације у Војводини“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-1861/2011 руководилац пројекта Проф.др Бранислав Ђурђев, 2011-2014.
 8. „Српска енциклопедија“, Матица српска, САНУ и Завод за уџбенике, руководилац за географију др Слободан Ћурчић, од
 9. “Демографски проблеми мањих етничких група у Војводини” Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-3938/2013-02, руководилац пројекта др Тамара Лукић, 2013-2014.
 10. “Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости“ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 114-451-2539/2016-02, руководилац пројекта др Тамара Лукић, 2016-2019.
 11. “Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења” Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 142-451-2290/2021-01, руководилац пројекта др Тамара Лукић, 2021-2022.
 12. “Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине” Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, бр. 142-451-2615/2021-01/2, руководилац пројекта: др Ивана Блешић, 2021-2024.

Одабране референце:

Монографије

 1. Kovačević, Т. Opština Subotica, geografska monografija, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, str. 258.
 2. Kovačević, T. Goč i podgorina, monografija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, str. 370.
 3. Bubalo-Živković, M., Lukić, T. Mladi u Srbiji početkom 21. veka, Republički zavod za statistiku, Beograd, str. 275 ISBN: 314.114-053.6(497.11)”20″

Радови

 1. Branislav, Đ., Lukić, T., Cvetanović, M. 2012. Household Composition and the Well-Being of Rural Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century, Journal of Family History, Volume 37 Issue 1 January 2012 pp. 55 – 67.
 2. Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đurđev, B., Stojsavljević, R., Pantelić M. 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbiа, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 3, April 2012, Pages 1516-1527.
 3. Lukić, T., Stojsavljevic, R., Djurdjev, B., Nadj, I., Đercan B. 2012. Depopulation in the Western Balkan Countries, Association of European Geographers, European Journal of Geography Volume 3, Issue 2: 6-23.
 4. Lukić, T., Bjeljac, Ž., Đerčan, B., Bubalo Živković, M. 2013. The importance of geographers in the study of natural hazards, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić’’ SASA, 63-3: (147-164).
 5. Lukić, T., Ćurčić, N. 2014. Uticaj pandemije virusa Kovid 19 na geoprostor Vojvodine – stanje, posledice i moguća rešenja 11, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ Београд, Институт за славистку РАН, p. 281-298.
 6. Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Jovanović, G. 2014. Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia, Acta geographica Slovenica, 54-1.
 7. Lukić, T., Penjišević, I., Đerčan, B., Đurđev, B., Bubalo Živković, M., Armenski T. 2014. Politics in the Balkan countryside: case study in Serbia, Eastern European Countryside, 20: 99-124
 8. Lukić, T., Jovanović, G., Bubalo Živković, M., Lalić, M., Đerčan, B. 2014. Montenegrins in Vojvodina Province, Serbia, Human Geographies, Vol. 8, Issue 1: 43-54.
 9. Đerčan, B., Bubalo Živković, M., Lukić, T., Pantelić, M., Marković, S. 2015. Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible Solutions, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 24, No. 3: 977-986, http://www.pjoes.com/doi/31226.pdf, DOI: 10.15244/pjoes/31226
 10. Lukić, T., Bubalo Živković, M., Đerčan, B. 2015. Reliability of Internet Sources in Geography: Case Study of Mountains Studena and Žaračka, Serbia, J. Geogr. Inst. Cvijic. 65, 3: 341–356, DOI: 10.2298/IJGI1503341L
 11. Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Bubalo Živković, M., Penjišević, I., Stojanović, T. 2015. The Influence of Policies on the Rural Part of the Pannonian Plain, Case Study: Region of Vojvodina”, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 62, pp. 157-172, Oct. 10.18052/scipress.com/ILSHS.62.157
 12. Lukić, T., Stojanović, T., Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Živković, J. 2015. The Geographical Aspects of Traditional Handicrafts in Serbia, European Researcher, Vol.(100), № 11, 747-758, DOI: 10.13187/er.2015.100.747
 13. Lukić, ,Dunjić, J., Đerčan, B., Penjišević, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. 2018. Local Resilience to Natural Hazards in Serbia. Case Study: The West Morava River Valley, Sustainability 2018, 10(8), 2866; https://doi.org/10.3390/su10082866
 14. Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., Solarević, M., Božić, S. 2019. Population situation and trends in Baltic countries, Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 67-1, str. 5-14. doi: 10.5937/zrgfub1901005L
 15. Lukić, T., Pivac, T., Cimbaljević, M., Đerčan, B., Bubalo Živković, M., Besermenji, S., Penjišević, I., Golić, R. 2021. Sustainability of Underground Heritage; The Example of the Military Galleries of the Petrovaradin Fortress in Novi Sad, Serbia. Sustainability13(20), p.11356. https://doi.org/10.3390/su132011356
 16. Lukić, T, Blešić I, Pivac T, Živković MB, Đerčan B, Kovačić S, Cimbaljević M, Bjelajac D. 2022. Urban Image at the Time of the COVID-19 Pandemic, Case Study Novi Sad (Serbia). Societies. 2022; 12(2):59. https://doi.org/10.3390/soc12020059
 17. Lukić, T., Pivac, T., Solarević, M., Blešić, I., Živković, J., Penjišević, I., Golić, R., Kalenjuk Pivarski, B., Bubalo-Živković, M., Pandžić, A. 2022. Sustainability of Serbian Villages in COVID-19 Pandemic Conditions, Sustainability2022, 14(2), 703; https://doi.org/10.3390/su14020703

Уџбеници и наставна средства

 1. Jovanović, G., Kovačević, T., Bubalo-Živković, M. 2009. Praktikum iz Regionalne geografije vanevropskih kontinenata I (Azija i Afrika), Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 68, ISBN: 978-86-7031-158-9
 2. Davidović, R., Kovačević, T. 2009. Praktikum iz Regionalne geografije Evrope, UNS, PMF, DGTH, 55, ISBN: 978-86-7031-173-2
 3. Kicošev, S., Jovanović, G., Lukić, T., Đerčan, B., Arsenović, D. 2012. Azija – regionalnogeografske karakteristike, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 338. ISBN: 978-86-7031-284-5
 4. Lukić, T., Stojsavljević, R. 2014. Praktikum iz geografije lokalne sredine, UNS, PMF, DGTH,44, ISBN: 978-86-031-380-4
 5. Bjelajac, D., Stojsavljević, R., Lukić, T. 2018. Praktikum iz Geografije sveta, UNS, PMF, DGTH
 6. Bjelajac, D., Lukić, T. 2018. Praktikum iz regionalne geografije Evrope, UNS, PMF, DGTH, 75 ISBN: 978-86-7031-465-8
 7. Bjelajac, D., Lukić, T.2019. Karakteristične regije na zemlji – Praktikum iz Geografije sveta, UNS, PMF, DGTH, 119. ISBN: 978-86-7031-501-3