редовни професор

др Тамара Лукић

tamara.kovacevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

 • Датум и место рођења: 30.04.1976. Нови Сад
 • Дипломски рад: “Врњацка река – физичко-географске карактеристике слива ” одбрањен 2000. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Мастер рад: “Општина Суботица -географски проблеми” одбрањен 2005. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Докторска дисертација: “Гоч и подгорина – географска студија ” одбрањена 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.

Контакт:


Звања:

 • СТРУЧНИ САРАДНИК 2002-2005. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • АСИСТЕНТ 2005-2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ДОЦЕНТ 2008-2013. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 2013– 2018. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • РЕДОВНИ ПРОФЕСОР од 2018. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду

Област интересовања:

 • Друштвено географска проучавања локалне средине
 • Проучавање југоисточне Европе
 • Проучавања етничких група
 • Природне непогоде

Предмети:

 • Основне студије:
  • Регионална географија Европе
  • Географија света
  • Географија локалне средине
 • Мастер студије:
  • Карактеристичне регије на Земљи
 • Докторске студије:
  • Регионални развој југоисточне Европе

Остале важне информације:

Страни језици: енглески, француски


Чланство у организацијама:

 1. Српско географско друштво
 2. Цонсортиум де Рецхерцхе Еуропéен ен Сциенцес Хумаинес анд Социалес (од 2005, Университy оф Ангер, Франце)
 3. ХЕРОДОТ нетwорк фор Геограпхy ин хигхер едуцатион (2007-2009, Университy оф Ливерпоол, УК).

Пројекти:

 1. Министарства науке и технолошког развоја “Демографске транзиције у Србији”, Руководилац пројекта др Бранислав Ђурђев, 2006-2010.
 2. ‘Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната’, руководилац пројекта Др Андјелија Ивков Дзигурски, 2008-2009.
 3. „Суочавање са изазовима депопулације у Војводини“ Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-1861/2011 руководилац пројекта Проф.др Бранислав Ђурђев 2011-2014.
 4. “Демографски проблеми мањих етничких група у Војводини” Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-3938/2013-02 руководилац пројекта др Тамара Лукић 2013-2014.
 5. “Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости“ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 114-451-2539/2016-02, руководилац пројекта др Тамара Лукић 2016-2019.

Одабране референце:

 1. Branislav, Đ., Lukić, T., Cvetanović, M. 2012. Household Composition and the Well-Being of Rural Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century, Journal of Family History, Volume 37 Issue 1 January 2012 pp. 55 – 67.
 2. Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đurđev, B., Stojsavljević, R., Pantelić M. 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbiа, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 3, April 2012, Pages 1516-1527.
 3. Lukić, T., Stojsavljevic, R., Djurdjev, B., Nadj, I., Đercan B. 2012. Depopulation in the Western Balkan Countries, Association of European Geographers, European Journal of Geography Volume 3, Issue 2: 6-23.
 4. Lukić, T., Bjeljac, Ž., Đerčan, B., Bubalo Živković, M. 2013. The importance of geographers in the study of natural hazards, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić’’ SASA, 63-3: (147-164).
 5. Lukić, T., Ćurčić, N. 2014. Ethno-demographic Situation of the Population in Kosovo and Metohija in the Beginning of the 20th Century, Историја и географија: сусрети и прожимања, Институт за новију историју Србије, Бр. 11, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ Београд, Институт за славистку РАН, p. 281-298.
 6. Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Jovanović, G. 2014. Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia, Acta geographica Slovenica, 54-1.
 7. Lukić, T., Penjišević, I., Đerčan, B., Đurđev, B., Bubalo Živković, M., Armenski T. 2014. Politics in the Balkan countryside: case study in Serbia, Eastern European Countryside, 20: 99-124
 8. Lukić, T, Jovanović, G., Bubalo Živković, M., Lalić, M., Đerčan, B. 2014. Montenegrins in Vojvodina Province, Serbia, Human Geographies, Vol. 8, Issue 1: 43-54.
 9. Lukić, T., Đurdev, B., Şahin, S., Plavsa, J., Šuljić, A., Stojsavljević, R. 2014. Turks in Vojvodina (Serbia), in The Second Half of The 20th Century and on The Beginning of The 21st Century, Analele stiintifice ale Universitatii” Alexandru Ioan Cuza” din Iasi-seria Geografie 60, no. 1: 185-199.
 10. Đerčan, B., Bubalo Živković, M., Lukić, T., Pantelić, M., Marković, S. 2015. Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible Solutions, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 24, No. 3: 977-986, http://www.pjoes.com/doi/31226.pdf, DOI: 10.15244/pjoes/31226
 11. Lukić, T., Bubalo Živković, M., Đerčan, B. 2015. Reliability of Internet Sources in Geography: Case Study of Mountains Studena and Žaračka, Serbia, J. Geogr. Inst. Cvijic. 65, 3: 341–356, DOI: 10.2298/IJGI1503341L
 12. Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Bubalo Živković, M., Penjišević, I., Stojanović, T. 2015. The Influence of Policies on the Rural Part of the Pannonian Plain, Case Study: Region of Vojvodina”, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 62, pp. 157-172, Oct. 10.18052/www.scipress.com/ILSHS.62.157
 13. Lukić, T., Stojanović, T., Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Živković, J. 2015. The Geographical Aspects of Traditional Handicrafts in Serbia, European Researcher, Vol.(100), № 11, 747-758, DOI: 10.13187/er.2015.100.747
 14. Бубало-Живковић, М., Лукић, Т. 2015. Млади у Србији почетком 21. века, Републички завод за статистику, Београд, стр. 275 ИСБН: 314.114-053.6(497.11)”20″
 15. Лукић, Т., Бубало-Живковић, М., Ћурчић, Н., Бјељац, Ж., Ђерчан, Б., Пивац, Т. 2016. Гео-демограпхиц Струцтуре оф тхе Цзецхс ин Војводина Провинце (Сербиа), Еуропеан Геограпхицал Студиес, 2016, Вол.(11), Ис. 3, пп. 108-119. ДОИ: 10.13187/егс.2016.11.108
 16. Stojanović, T., Penjišević, I., Lukić, T., Živković, J. 2017. Computer literacy of young people in Serbia and regional differences, Geographica Pannonica, Volume 43, Issue 3, 43-53, DOI: 10.18421/GP21.01-04