редовни професор

др Гордана Јовановић

gordana.jovanovic@dgt.uns.ac.rs

Биографија:

 • Датум и место рођења: 07.08.1960. Каравуково, Србија
 • Дипломски рад: “Насељавања Српског Милетића после ИИ Светског рата” одбрањен 1984. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Магистарски рад: “Географски фактори квалитета ваздуха у Новом Саду” одбрањен 1992. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 • Докторска дисертација: “Војвођанско Подунавље” одбрањена 2001. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.

Контакт:

 • Контакт: Телефон: +381 21 485 28 39
 • Емаилgordana.jovanovic@dgt.uns.ac.rs gordanagjovanovic@yahoo.com
 • Термини за консултације: консултације су углавном у виду електронских, а директне у виду разговора по потреби.

Звања:

 • АСИСТЕНТ 1985-2001. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ДОЦЕНТ 2001-2006. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 2006– 2015. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • РЕДОВНИ ПРОФЕСОР од 2015. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Регионална географија
 • Регионална туристичка географија

Предмети:

 • Основне студије:
  • Регионална географија Азије и Африке
  • Регионална географија Америке и Аустралије
  • Регионална туристичка географија
 • Мастер студије:
  • Регионалне разноликости Србије
 • Докторске студије:
  • Компаративна анализа регија по континентима

Остале важне информације

Страни језици: Руски, делимично енглескиЧланство у организацијама: Српско географско друштво, Подружница ВГД


Одабране референце

 1. Јовановић, Г. 1992. Географски фактори квалитета ваздуха Новог Сада, Магистарски рад, ПМФ, Институт за географију, Нови Сад
 2. Јовановић, Г. 2001. Војвођанско Подунавље- туристички потенцијали и могућности њихове валоризације, Докторска дисертација , ПМФ, Институт за географију, Нови Сад
 3. Јовановић, Г. 1990. У монографији групе аутора, Општина Нови Сад-географска монографија (Метална индустрија књига ИИ – друштвена географија, Институт за географију, ПМФ ,Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, стр.172-198
 4. Ћурчић, С., Јовановић, Г. 1995. У монографији групе аутора, Општина Вршац – географска монографија (Насеља), Институт за географију ПМФ-а, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, стр.181-294
 5. Јовановић, Г. 1994. У монографији групе аутора, Општина Нови Сад-географска монографија , књига ИИИ ( Индустрија и занатство Новог Сада), Институт за географију ПМФ-а, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, стр.53-64
 6. Лашков, М., Јовановић, Г. 1990. Туристички саобраћај Дунавом кроз Југославију, Зборник радова ПМФ-а Института за географију, бр.20, Нови Сад, стр.81-97
 7. Јовановић, Г. 2001. Ловни туризам војводјанског Подунавља, Савремене тенденције у туризму 2001, Туризам бр.5, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Институт за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад,стр.112-115
 8. Ћурчић, Н., Јовановић, Г. 1999. Тхе Роле оф јодна спа ин тхе девелопмент оф санитарy турисм ин Нови Сад, Процедингс оф тхе Регионал Цонференце оф Геограпхy, Данубе – Црис –Мурес – Тиса Еурорегион Геоецономицал спаце оф сустаинабле девелопмент, Wест Универстy оф Тимисоара- Университy оф Нови Сад – ” Јозсеф Атилла ” Университy оф Сзегед – Университy оф Тибинген, Тимисоара-Нови Сад-Сзегед-Тибинген, стр. 399-404
 9. Јовановић, Г. 2001. Туристички потенцијали општине Оџаци, XИВ Конгрес географа Југославије, Зборник радова СГД, Географски факултет Београд, ПМФ, Институт за географију, Нови Сад, Институт ”Јован Цвијић” САНУ, Београд, стр. 465-469
 10. Томић, П., Ромелић, Ј., Јовановић, Г. 2005. Индустрија Бачке, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство , Нови Сад
 11. Ковачевић, Т., Обрадовић, С., Јовановић, Г. 2006. Проблеми на националнияпарк ”Дурмитор” , Карст под защита, Научно-методическо списание География ’21,брой 1/2006, Географски институт на БАН, Министарство на образованието и науката, София
 12. Вукосав, С., Гарача, В., Јовановић Г. 2007. Проблем утврђивања носећег капацитета у Националним парковима на примеру Националног парка Фрушка гора,Зборник радова Географског Факултета у Београду,Београд,стр.115-125
 13. Гарача, В., Јовановић, Г., Пејовић, Л. 2011. Планирање туристичког уређења простора: случај Петроварадинске тврђаве,Архитектура и урбанизам Лукић, Т., Ђурђев, Б., Ђерчан, Б., Јовановић, Г. 2014. Смалл Етхниц Гроупс ин Војводина-демограпхиц проблемс , Тхе Републиц оф Сербиа, Аутономус Провинце оф Војводина, 8.мај,Нови Сад,84-84
 14. Jovanović, G., Plavša, J., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Garača, V., Ćurčić, N., Vukosav, S., Stojšić, I., Lalić, M. 2014. Sports recreational tourism in Novi Sad Danube coastal area, In: Abstract Book, The third Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište), str. 99
 15. Lukić, T., Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Jovanović, G., (2014), Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia. Acta Geographica Slovenica, 54 (1), pp. 51-65.
 16. Vuk Garača, Gordana Jovanović, Nevena Ćurčić, Svetlana Vukosav (2015), Spatial planing for transit tourism on the highway: A case studz of highway E-75 through Vojvodina (Horgoš – Belgrade section), Transylvanian Reviw of Administrative Sciences No44, pp. 126-143.
 17. Lalić, M., Jovanović, G., (2015), Geographical aspects of tourist regionalization of Morocco, Volume. 65 , Issue 5 Paper ID, of Jokull Journal
 18. Garača, V.,, Jovanović, G., Pejović, L., (2011), Interdestinacijska funkcionalna zavisnost – Slučaj Beograda i Novog Sada,Teme, 35 (4), str. 119-132
 19. Gordana Jovanović, Jovan Plavša, Milka Bubalo-Živković,Tamara Lukić, Bojan Đerčan, Rastislav Stojsavljević, Vuk Garača, Nevena Ćurčić, Svetlana Vukosav, Ivan Stojšić, Milan Lalić, (2014), Sports recreational tourism in Novi Sad Danube coastal area, In: Abstract Book, The third Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište), str. 99
 20. Lukić Tamara, Bubalo-Ţivković Milka, Đerčan Bojan, Đurđev Branislav, Jovanović Gordana, (2014), The impact of economic conditions on the demographic problems of ethnic groups in Vojvodina (Serbia). Academic Geography of Timisoara at 55th Anniversary, West University of Timisoara, Faculty of Chemistry, Biology, Geography, Department of Geography, Timisoara 16-17 May 2014. pp. 19.
 21. Bubalo-Živković Milka, Lukić Tamara, Đerčan Bojan, Jovanović Gordana, Jovan Plavša, (2014), Economic issues and their influence on demographic changes of the Russian population in Vojvodina. Academic Geography of Timisoara at 55th Anniversary, West University of Timisoara, Faculty of Chemistry, Biology, Geography, Department of Geography, Timisoara 16-17 May 2014. pp. 25.
 22. Tamara B. Lukić, Branko Ristanović, Gordana Jovanović, Minučer Mesaroš, Bojan Đerčan, Rastislav Stojsavljević, (2012), The problems of delimitation in mountain regions. The example of the Goč mountain, Scientific annals of „Aleksandru Ioan Cuza“ Universuty of Iasi, Vol. LVIII, s. II-c, Geography series, Iasi; (pp 23-38)
 23. Bubalo-Živković, M. Đerčan B. Lukić T., Jovanović G.,  (2014), Moving to the Welfare Countries: Emigrants From Serbia 1961-2002.European Researcher, 71 (3-2), pp. 581-594
 24. В. Гарача, Г. Јовановић, (2011), Планирање и туристичко уређење простора у правној регулативи Србије, Зборник радова за географију, туризам и хотелијерство, стр. 198-210
 25. И. Стојшић, Г. Јовановић, (2014), Валоризација туристичке понуде Сан Марина, Зборник радова за географију, туризам и хотелијерство, стр. 185-197
 26. М. Лалић, Г. Јовановић (2014), Проблеми туристичке регионализације Туниса,Зборник радова за географију, туризам и хотелијерство,стр.198-210
 27. Garača V. Jovanović G. Pejović L.( 2011): Petrovaradin fortress (Novi Sad Serbia) Tourism  spatial planning and design of the upper town for the function of cultural tourism. Turizam, Vol. 15 br.2 стр, 65-76
 28. Tamara Lukić, Branislav Đurđev, Bojan Đerčan, Gordana Jovanović (2014), „Smaller Ethnic Groups in Vojvodina – demographic problems“, Book of abstracts, The Seventh Scientific – Technical Meeting “InterRegioSci 2014”, 8. 5. 2014, Serbia, Autonomous Province of Vojvodina, Government of the AP Vojvodina, Provincial Secretariat for Science and Technological Development, N. Sad, Serbia, pp. 84.

ПРОЈЕКТИ

 • „Географски аспекти стања и правца развоја Србије (Војводине)“ – Министарства за науку и технолошки развој Србије, руководилац пројекта проф. др Саша Кицошев (2001-2005) (1270)
 • „Демографске транзиције у Србији“ – Министарства за науку и технолошки развој, руководилац пројекта др Бранислав Ђурђев (2006-2010) (146017Д) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој „Израда концепта за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната“, 2008-2009, Руководилац пројекта др Анђелија Ивков Џигурски
 • “Становништво и насеља Војводине”, Матица српска, руководилац пројекта др Бранислав Ђурђев