Asistent

dr Igor Ponjiger

igor.ponjiger@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rodenja: 09.03.1990. Novi Sad

Diplomirao je 2014.godine. Master studije upisuje iste godine, a 2015. godine brani master rad pod naslovom: “Gazdovanje krupnom divljaci u lovištu JP NP Fruška gora”. Doktorske studije upisuje 2015.godine (geonauke – turizam na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo). Prijavio temu doktorske disertacije pod nazivom – “Analiza odabranih uzročnika promene brojnosti evropskog zeca (Lepus europaeus Pall.) u Vojvodini – značaj za lovstvo i lovni turizam”.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2845 | e-mailigor.ponjiger@dgt.uns.ac.rs | ponjiger@yahoo.com
Termini konsultacija: Utorak 10-12h i sreda 12-14 h u kabinet 13 na  I spratu


Zvanja:

 • 2016. – student doktorant angažovan na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF Novi Sad
 • 2018. – istraživač saradnik, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF Novi Sad

Oblast naučnog istraživanja

 • Lovstvo
 • Ekologija divljači
 • Geografski Informacioni Sistem (GIS)
 • Turizam

Predmeti:

 • Osnovi lovstva
 • Gajenje i zaštita divljači
 • Lovačko oružje, municija i balistika
 • Ribolovni turizam

Ostale važne informacije

Strani jezici: Engleski, Slovački, Italijanski (osnovno znanje)

Članstvo u organizacijama: „Član predsedništva Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov“ tokom 2016. godine
Projekti:

 • Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja. Rukovodilac: Slobodan Marković

Odabrane reference

 • Ponjiger I., Ristić Z., Marković V., Matejević M., Kovačević M. (2019). The dynamics of red fox (Vulpes vulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination. Veterinarski arhiv ISSN: 0372-5480, Vol. 89, 6. 839-850.
 • Kovačević M., Marković V., Ponjiger I., Ristić Z., Matejević M., Stojsavljević R., Stamenković I. (2019). Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images. Rocznik Ochrona Srodowiska ISSN: 1506-218X, Vol. 21, 85-97.
 • Ponjiger I. (2018): Book review: Mountaineering Tourism. Annals of Tourism Research
 • Ristić A. Z., Ponjiger I., Mijailović V., Tešić V., Kovačević M., Matejević M., Padejski P., Marković V., Lulić D. (2016): Evaluation of the management of brown hare population in Vojvodina region for the period 1967-2011. Arhiv veterinarske medicine, Vol. 9, No. 1, 83 – 92, 2016
 • Ristić, Z., Puzović, S., Ponjiger, I., Urošević, M., Kovačević, M., Matejević, M., and Marković, V. (2018). Decline and Current Status of the Grey Partridge (Perdix perdix L.) Population in Serbia – A Review. Contemporary Agriculture 67, 2, 171-176
 • Ponjiger I., Kovačević M., (2015): Utilization of geographic information systems in game managementon the example of the hunting ground „Podunavlje“– Futog. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2015, Abstrakt book: 60
 • Ristić Z., Matejević M., Ponjiger I., Tešić V., Lulić D. (2015): Results of hunting the ringed pheasants in hunting grounds of AP Vojvodina (Serbia) in 2014 and 2015.Arhiv veterinarske medicine, Vol. 8, No. 2, 67 – 76, 2015
 • Ponjiger I., Marković S., Gavrilov B. M., Kovačević M., Micić T., Lulić D. (2017): Climate impact on game management and hunting tourism offer. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2017, Abstrakt book: 64
 • Kovačević M., Marković V., Ponjiger I., Gnip S. (2017): Application of GIS for food and water evaluation in hunting ground of Kanjiža. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2017, Abstrakt book: 61
 • Kovačević M., Marković V. Ponjiger I. (2018): GIS method for vegetation evaluation in hunting ground. 6th International Hunting and Game Management Symposium Sofia, Bulgaria.
 • Ponjiger I., Jovanović T., Kovačević M. (2019). Local community attitudes towards hunting tourism – Case study: Vojvodina (Serbia). Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019. Abstract book: 71