redovni profesor

dr Milka Bubalo-Živković

milka.bubalo.zivkovic@dgt.uns.ac.rs

Biografija:

 • Datum i mesto rođenja: 15. 05. 1971. Bihać, Bosna i Hercegovina
 • Diplomski rad: “Demografske promene u Novom Slankamenu do 1995.” odbranjen 1994. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 • Magistarski rad: “Regionalno-geografski problemi izbeglištva u Banatu 1990-1996” odbranjen 2000. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 • Doktorska disertacija: “Savremene geografske funkcije Novog Sada i njegovo gravitaciono područje” odbranjena 2003. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.

Kontakt:


Zvanja:

 • ASISTENT 1995-2003. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • DOCENT 2004-2011. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • VANREDNI PROFESOR 2011 – 2017. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • REDOVNI PROFESOR od 2018. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Regionalno geografska proučavanja Srbije i regiona
 • Demografska istraživanja
 • Geografija naselja

Predmeti:

 • Osnovne studije:
  • Geografija Srbije
  • Geografija zemalјa Zapadnog Balkana
 • Master studije:
  • Regionalne raznolikosti Srbije
 • Doktorske studije:
  • Globalni geopolitički procesi i Srbija

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Članstvo u organizacijama:

 1. Član Srpskog geografskog društva
 2. Član Društva demografa Srbije

Publikacije

 1. Milka Bubalo Živković, Tamara Lukić. 2015. Mladi u Srbiji početkom 21. veka. Republički zavod za statistiku, Beograd, str. 1-277, ISBN 978-86-6161-146-9.
 2. Milka Bubalo Živković, Bojan Đerčan, Rastislav Stojsavljević. 2017. Geography of Serbia, e – textbook. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.
 3. Milka Bubalo Živković, Bojan Đerčan, Darinka Maksimović, 2018. Geografija Srbije za srednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd.

Do sada je napisala 25 jedinica za Srpsku enciklopediju u njena prva tri dela koja su do sada objavljena. Srpska enciklopedija je kapitalno delo u izdanju Matice srpska, SANU i Zavoda za udžbenike.


Projekti:

 1. “Geografski aspekti stanja i pravca razvoja Srbije (Vojvodine)”. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Rukovodilac projekta – prof. dr Saša Kicošev (2001-2005)
 2. „Demografske tranzicije u Srbiji“. Rukovodilac projekta dr Branislav Đurđev (Ugovor projekta EVB: 146017D) (2006-2010)
 3. „Izrada programa za revitalizaciju depopulacionih pograničnih područja Banata“ – Prirodno-matematičkog fakulteta (Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo) i Pokrajinskog Izvršnog veća (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj) rukovoddilac projekta dr Anđelija Ivkov-Džigurski (114-451-01084) (2008-2009)
 4. „Migracije na Kosovu u XX veku“, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i Prirodno-matematički fakultet (Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo), rukovodilac projekta dr Jovan Plavša (404-02-00062/2007-02) (2008/2009)
 5. „Stanovništvo i naselja Vojvodine“ – Matica Srpska, Novi Sad (2010-2016), rukovodilac dr Branislav Đurđev.
 6. „Demografski problemi manjih etničkih grupa u Vojvodini“ – Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, br. 114-451-3938/2013-02, rukovodilac projekta dr Tamara Lukić (2013-2014)
 7. “Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivosti” – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku, br. 114-451-2539/2016-02, rukovodilac projekta dr Tamara Lukić

Odabrane reference

 1. Bubalo-Živković, M, Plavša, J. 2001. Uticaj izbeglica na promene prirodnog kretanja stanovništva u Sremu. Zbornik radova Matice srpske za društvene nauke, sv.110-111, Matica srpska, Novi Sad, str. 215-224.
 2. Plavša, J., Bubalo-Zivković, M. 2002. Migrations in Banat from World War II to 1996, Geographica Pannonica, No 6, Department of Geography, tourism & hotel menagment, Novi Sad, pg 24-28.
 3. Bubalo-Živković, M. 2003. Stages of Demographic Age in Banat Settlements. Geographica Pannonica, No 7, Department of Geography, tourism & hotel mаnagеment, Novi Sad, pg 31-33.
 4. Plavša, J, Bubalo-Živković, M. 2006. Ko je najstariji u Vojvodini? Zbornik radova Matice srpske za društvene nauke, sv. 121, Novi Sad, стр. 281-291. Bubalo-Živković, M., Ivkov, A., Kovačević, T. 2007. Migracije u Bačkoj od II svetskog rata do 2002. godine. Demografija, Institut za demografiju geografskog fakulteta Univerziteta u Beografu, knj. 4, Beograd, str 103-116.
 5. Bubalo Živković, M., Djurdjev, S. B., Dragin, S. A. 2008. The ageing of Vojvodina’s population between 1953 and 2002 with reference to middle adulthood and ageing index. Geographica Pannonica, No 12/1, p 39-44, Novi Sad.
 6. Bubalo-Živković, M., Đerčan, B., Dragin, A. 2009. Gravitaciono područje Novog Sada. Zbornik radova Geografskog fakulteta, Beograd, sv. 57, str. 103-123.
 7. Bubalo-Živković, M., Kovačević, T., Ivkov, A. 2009. Migration in the Former Yugoslav Republics. In Migrations from and to Southeastern Europe, Longo Editore Ravenna, pp. 25-34.
 8. Bubalo-Živković, M., Kovačević, T., Đerčan, B., 2010. Demografske karakteristike vojvođanskih naselja u gravitacionoj zoni Beograda. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, Novi Sad, str. 269-278.
 9. Đercan, B., Lukić, T., Bubalo-Zivković, M., Đurđev, B., Stojisavljević. R., Pašić, M. 2012. Possibility of efficient utilization of wood waste as a renewable energy resource in Serbia. Renewable and Sustainable Eneregy Reviews 16. pp.1516-1527. DOI: 10.1016/j.rser.2011.10.017
 10. Bubalo-Živković, M., Đerčan, B. 2014. Demographic changes in the Kingdom of SCS and the Kingdom of Yugoslavia. Istorija i geografija: susreti i prožimanja, Institut za noviju istoriju Srbije, Br. 11, Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU Beograd, Institut za slavistku RAN, p 299-318. UDK 314.1(497.115)”1900/…”(083.41)
 11. Lukić T., Bubalo-Živković, M., Đercan, B., Jovanović, G. 2014. Population Growth in the Border Villages of Srem, Serbia. Acta Geographica Slovenica – Geografski Zbornik, (2014), vol. 54 br. 1, str. 52-65.
 12. Đercan, B., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Pantelić, M., Marković, S. 2015. Road Traffic Noise Exposure in the City of Novi Sad: Trend Analysis and Possible. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.24, No. 3, 977-986
 13. Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Đerčan, B., Stojsavljević, R., Bjelajac, D., Ristanović, B., 2018, Thermal mineral waters of Vojvodina (Serbia) and the possibility of their use – a case study of the municipality of Kikinda. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, 66 (1), str. 53-70, UDC 628.036.4(497.113 Kikinda), doi:10.5937/zrgfub1866053B.