ODRŽANI SEMINARI

 

1. GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje (Broj: 163) 2003/2004

Seminar je održan u dva termina:
12.12.2003 – 14.12.2003 – 19 učesnika
16.01.2004 – 18.01.2004 – 17 učesnika

2. Edukacija nastavnika geografije za koriščenje aktivnih metoda u nastavi 2003/2004

Seminar je održan u tri termina:
19.12.2003 – 21.12.2003 – 24 učesnika
16.01.2004 – 18.01.2004 – 20 učesnika
23.01.2004 – 25.01.2004 – 22 učesnika

3. GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje (Broj: 163) 2006/2007

Seminar je održan u tri termina:
19.12.2003 – 21.12.2003 – 24 učesnika
16.01.2004 – 18.01.2004 – 20 učesnika
23.01.2004 – 25.01.2004 – 22 učesnika

4. GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje (Broj: 163) 2006/2007
Seminar je održan u jednom terminu:

Seminar je održan u jednom terminu:
16.02.2006 – 19.02.2006 – 29 učesnika

5. GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje (Broj: 163) 2007/2008
Seminar je održan u tri termina:

Seminar je održan u tri termina:
07.12.2007. – 09.12.2007 – 21 učesnik
15.12.2007. – 17.12.2007. – 25 učesnika
17.01.2008. – 19.01.2008. – 19 učesnika

6. Napredne informacione tehnologije u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje (Broj: 162) – produžni. 2007/2008
Seminar je održan u dva termina:

Seminar je održan u dva termina:
08.02.2008. – 10.02.2008. – 14 učesnika
15.02.2008. – 17.02.2008. – 20 učesnika

7. Interaktivna nastava – savremena nastava geografije (Broj: 256) 2009/2010
Seminar je održan u dva termina:

Seminar je održan u dva termina:
08.05.2010 – 18 učesnika
12.06.2010 – 19 učesnika

8. Upoznajte svet oko sebe putem Interneta – nova tehnologija ucenja u osnovnim i srednjim školama 2011/2012. –  više informacija o seminaru 

9. Primena racunara u nastavi geografije za rad sa ucenicima sa oštecenjem vida 2010-2011 (Broj: 751) – više informacija o seminaru

10. Interaktivna nastava – savremena nastava geografije 2010/2011, 2011/2012 (Broj: 187) – više informacija o seminaru