Ванредни професор

др Милосава Матејевић

milosava_devic@yahoo.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 26.04.1983. Смедерево
Дипломирала је 2006., а докторску дисертацију одбранила је 2015. под називом “Кинолошки аспекти ловног туризма у Србији”


Контакт: 

Тел: +381 21-485-2786 | емаил: milosava@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: Уторак 10-12ч и четвртак 10-12ч у кабинету 17 на II спрату


Звања:

 • 2007 – 2013. – истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2015 – 2016 – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2016 – 2022 – docent, Prirodno-matematički fakultets, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2022 – vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultets, Univerzitet u Novom Sadu

Област научног истраживања:

 • Ловни туризам
 • Туризам

Предмети (основне студије):

 • Ловнотуристичка делатност
 • Ловна кинологија
 • Теренска настава III
 • Ловнотуристичке манифестације
 • Етика у ловном туризму
 • Ловачко оружије, муниција и балистика

Остале информације

 • Страни језици: енглески

Пројекти:

 1. Развој образовања у вези са утицајем актуелних климатских промена на ловни туризам (ХУНТОУР), КА203-4ДФ65Ф81 ( Еразмус+ КА 203 – Стратешко партнерство за високо образовање),
 2. Студија изводљивости за Пројекат реинтродукције европског јелена у Национални парк “Фрушка гора”, 2009-2010. год. (Уговор под бр. 134 од 1.12.2008. закључен између ПМФ-а и Н.П. Фрушка гора)
 3. Дигитализација карте Војводине ТК25, Департман за географију туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад (2007)

Одабране референце

 1. Matejevic, M (2017). Canine Events As A Segment Of Tourism Offer, Turizam, 21 (3): 132-138, Doi.5937/Turizam21-16112
 2. Matejevic, M., Ristic, Z., Marković, V. (2019). Serbian hunting dog competition as a part of tourism offer, Abstract Book, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, p.63, ISBN 978-86-7031-444-3
 3. Matejevic, M., Blesic, I., Kalabova, M., Ristic, Z., Ponjiger, I., Djeri, L. (2022). Differentiation of the attributes that influence tourist hunters’ satisfaction in Serbia, Human dimension of wildlife, 27 (6), https://doi.org/10.1080/10871209.2021.1970862
 4. Urosevic M., Matejevic M., Mandić R., Dameski P. (2022). Basic Morphometric Characteristics of Mouflon Trophies (Ovis orientalis Gmelin, 1774), Pakistan J. Zool., pp 1-4, DOI: https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20220711150759
 5. Matejević, M., Jovanović, T., Ponjiger, I., Ristić, Z., Marković, V., Kovačević, M. (2022). The Residents’ Attitudes About The Development Of Hunting Tourism In Vojvodina (Serbia). Economics of Agriculture69(3), 681–695. https://doi.org/10.5937/ekoPolj2203681M
 6. Matejevic, M., Blesic, I., Kalabova, M., Markovic, V., Kovacevic, M., Besermenji, S., Stankov, B. (2023). Examine Structural Relationships Between Hunting Tourism Product Quality and Tourist Hunters’ Satisfaction, European Contryside, 15(2), 227-242, DOI: 10.2478/euco-2023-0012
 7. Matejevic, M., Markovic, V., Kalabova, M., Ristic, Z., Kovacevic, M., Ponjiger, I., Popovic, I. (2023). Economic impact of roe deer tourist hunts in Vojvodina (Serbia), Central European Forestry Journal, 69, 31-37, DOI:10.2478/forj-2023-0005
 8. Matejevic, M., Wallrabenstein, K. & Ristic, Z. (2014): Dog Show Participants as Tourist: Attendance Motivation Factors. European Journal of Tourism Research, EJTR 7(1), in press, ISSN (ONLINE): 1314 – 0817
 9. Ponjiger, I., Matejević, M., Stankov, U., Marković, V., Ristić, Z., Kovačević, M., Barović, V. (2022). Facebook Season – a Survey of Current Practices of National Hunting Associations Facebook Pages: the Case of the EU, Turizam, 26 (1), 22–35 (2022), DOI: 10.5937/turizam26-29669
 10. Matejevic, M.,Wallrabenstein, K., Ristic, Z. (2015). Tourist Dimension of Canine Events, Event Management, 19 (2), 291-302
 11. Dević M., Ristić Z. (2008): Ekonomska opravdanost upotrebe pasa krvoslednika u lovištima, Međunarodni naučni skup u organizaciji Lovačkog udruženja Žagubica, 12-13. maj 2008., Međunarodno savetovanje o krupnim zverima i tragačima po krvi, Zbornik radova, str. 81 – 85
 12. Blešić I., Wallranbestein K., Dević M. (2008): Motivation of Novi Sad (Vojvodina, Serbia) visitors out of the tourist season, Geographica Pannonica, Vol12, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad, 45-52.
 13. Matejevic, M., Markovic, V. (2023). Evaluating the hunting tourism potential: International case studies, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad, ISBN 978-86-7031-617-1 (pdf)
 14. Ristic, Z., Ponjiger. I., Matejevic, M., Kovačević, M., Ristic, N., Marković, V. (2021) Effects of factors associated with the decline of brown hare abundance in the Vojvodina region (Serbia), Hystrix – the Italian Journal of Mammalogy, doi:10.4404/hystrix–00334-2020
 15. Urosevic, M., Matejevic, M., Drobnjak, D., Ozkanal, U. (2020). Use of morphometric variables for differentiating breed variations in Turkish Tazi (sighthound) population, Pakistan Journal of Zoology, 52(5), DOI: 17582/journal.pjz/20191206171254
 16. Markovic, V., Matejevic, M., Kovacevic, M., Ristic, Z., Djeri, L., Ponjiger, I. (2020). Forest land-cover changes 2012-2018 in hunting grounds in Vojvodina, Economics of Agriculture, 67 (4), pp. 1059-1070, doi: 10.5937/ekoPolj2004059M
 17. Manojlovic, R., Stamenkovic, I., Matejevic, M., Ristic, Z., Gajic, T. (2020). Possibilities of more perspective development of the hunting destination “Karađorđevo”, Economics of Agriculture, 68 (1), pp. 85-99, doi:10.5937/ekoPolj2101085M