Ванредни професор

др Милосава Матејевић

milosava_devic@yahoo.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 26.04.1983. Смедерево
Дипломирала је 2006., а докторску дисертацију одбранила је 2015. под називом “Кинолошки аспекти ловног туризма у Србији”


Контакт: 

Тел: +381 21-485-2786 | емаил: milosava@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: Уторак 10-12ч и четвртак 10-12ч у кабинету 17 на II спрату


Звања:

 • 2007 – 2013. – истраживач приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2015 – 2016 – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2016 – доцент, ПМФ Нови Сад

Област научног истраживања:

 • Ловни туризам
 • Туризам

Предмети (основне студије):

 • Ловнотуристичка делатност
 • Ловна кинологија
 • Теренска настава III
 • Ловнотуристичке манифестације
 • Етика у ловном туризму
 • Ловачко оружије, муниција и балистика

Остале информације

 • Страни језици: енглески

Пројекти:

 1. Лесне заравни у Србији (Пројекат Министарсва за науку и технолошки развој бр. 146019), 2008-2009. год.
 2. Студија изводљивости за Пројекат реинтродукције европског јелена у Национални парк “Фрушка гора”, 2009-2010. год. (Уговор под бр. 134 од 1.12.2008. закључен између ПМФ-а и Н.П. Фрушка гора)
 3. Дигитализација карте Војводине ТК25, Департман за географију туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад (2007)

Одабране референце

 1. Matejevic, M. 2017. Canine Events As A Segment Of Tourism Offer, Turizam, Vol. 21, Br. 3, Str. 132-138, 2017, Doi.10.5937/Turizam21-16112
 2. Urosevic, M., Matejevic, M., Drobnjak, D., Ozkanal, U. 2020. Use of morphometric variables for differentiating breed variations in Turkish Tazi (sighthound) population, Pakistan J. Zool., vol. 52(5), pp 1765-1770, DOI: https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20191206171254
 3. Urošević M., Matejević, M., Drobnjak, D. 2020. Variability of basic morphometric parameters in Posavatz hounds in Serbia. Veterinarski Glasnik, 00, 1-10. https://doi.org/10.2298/VETGL190705001U
 4. Ponjiger, I., Ristić, Z., Marković, V., Matejević, M., Kovačević, M. 2019. The dynamics of red fox (Vulpes vulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination, Vet.arhiv 89, 839-850,DOI: 10.24099/vet.arhiv.0334
 5. Kovačević, М., Marković, V., Ponjiger, I., Ristić, Z., Matejević, M., Stojsavljević, R., Stamenković, I. 2019. Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, Rocznik Ochrona Środowiska, Vol.21, 85-97
 6. Matejevic, M., Wallrabenstein, K. & Ristic, Z. (2014): Dog Show Participants as Tourist: Attendance Motivation Factors. European Journal of Tourism Research, EJTR 7(1), in press, ISSN (ONLINE): 1314 – 0817
 7. Matejevic, M., Wallrabenstein, K., Ristic, Z. (2015). Tourist Dimension of Canine Events, Event Management, 19 (2), 291-302
 8. Ristić, Z., Marković, V., Kovačević, M., Nađ, I., Matejević M., Jovanović, T. (2013). The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results, Pakistan J. Zool., vol. 45(6), pp. 0-0, 2013 (PJZ-1351-13)
 9. Ristić Z, Ponjiger, I., Mijailović, V., Matejević, M., Tešić, V., Kovačević, M., Padejski, P., Marković V., Lulić, D. 2016. Evaluation Of The Management Of Brown Hare Population In Vojvodina Region For The Period 1967-2011. Arhiv Veterinarske Medicine, Vol.9 (1): 83-92
 10. Dević M., Ristić Z. (2008): Ekonomska opravdanost upotrebe pasa krvoslednika u lovištima, Međunarodni naučni skup u organizaciji Lovačkog udruženja Žagubica, 12-13. maj 2008., Međunarodno savetovanje o krupnim zverima i tragačima po krvi, Zbornik radova, str. 81 – 85
 11. Blešić I., Wallranbestein K., Dević M. (2008): Motivation of Novi Sad (Vojvodina, Serbia) visitors out of the tourist season, Geographica Pannonica, Vol12, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad, 45-52.
 12. Urošević M., Matejević M., Stojić P. 2019. Odnos morfometrijskih parametara kljova divljih veprova (Sus Scrofa ) u Srbiji, 2019. Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, 25 (3-4), 69-78
 13. Ristić, Z., Marković, V.Dević, M. (2009). Development of hunting tourism in Vojvodina, Geographica Pannonica, Vol. 13 (3), Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad, pp.105-113 UDC: 05:91(497.1)=20, ISSN 0354-8724