доцент

др Милутин Ковачевић

milutin.kovacevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 02.07.1985. Нови Сад. Дипломирао је 2009., након чега уписује мастер па докторске студије. Докторску дисертацију под називом “Примена географских информационог система при бонитирању ловишта у ловном туризму”одбранио је 2018. године.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2845 |
е-маил: milutinkov@gmail.com | milutin.kovacevic@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: Kанцеларија 13, први спрат (преко пута кабинета за језике)


Звања:

 • 2011. – истраживач приправник, ПМФ Нови Сад
 • 2012. – сарадник у настави, ПМФ Нови Сад
 • 2014. – асистент, ПМФ Нови Сад
 • 2020. – доцент, ПМФ Нови Сад

Област научног истраживања

 • Ловни туризам
 • Туризам

Предмети:

 • Предавања:
  • Ловачки трофеји
  • Ловно-туристичка подручја Србије и света
  • Туристичко уређење ловишта (М)
  • Теренска настава (М)
 •  Вежбе:
  • Феноменологија ловне дивљачи
  • Ловно-туристичка делатност
  • ГИС у ловном туризму (М)
  • Етика у ловном туризму (М)
  • Биологија и класификација ловне дивљачи (М)
  • Стручна пракса 2Л
  • Стручна пракса 4Л

Остале информације:

 • Страни језици: енглески
 • Члан ловачке Kоморе Србије
 • Сертификовани ЦИЦ оцењивач (ЦЦМ)
 • Саветник на студијском програм МАС Туризам (модул ловни туризам)
 • Секретар Kатедре за ловни туризам

Пројекти:

 1. Ерасмус + пројекат (2020-2023) – Девелопмент од едуцатион ин релатион то тхе инфлуенце оф онгоинг цлимате цханге то хунтинг тоурисм (HUNTOUR)
 2. Покрајински пројекат (2023-2024)- “Утврђивање могућности одрживог газдовања популацијом вука у Војводини у функцији развоја ловног туризма”
 3. Покрајински пројекат (2014-2015) – “Утврђивање генетских својстава, реалног прираста, трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине 2014- 2015”
 4. Покрајински пројекат (2013-2014) – “Утврђивање реалног прираста и трофејне структуре популације срна у ловиштима Војводине 2013-2014”

Одабране референце

 • Kovačević, М., Marković, V., Ponjiger, I., Ristić, Z., Matejević, M., Stojsavljević, R., Stamenković, I. (2019): Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, Rocznik Ochrona Środowiska, Vol.21, pp.85-97.
 • Ristić, Z., Ponjiger, I.,, Matejević, M., Kovačević, M., Ristić, N., Marković, V. (2021): Effects of factors associated with the decline of brown hare abundance in the Vojvodina region (Serbia), Hystrix It. J. Mamm. 2021;32(1):67–71.
 • Stefanović, M., Karaiskou, N., Veličković, N.,Kovačević, М., Ristić, Z., Djan, M. (2019): Spatial Genetic Analysis of Roe Deer from the Northern Serbian Province of Vojvodina, Genetika, Vol.51 (3), pp.1127-1138.
 • Ponjiger, I., Ristić, Z., Marković, V., Matejević, M., Kovačević, M. (2019): The dynamics of red fox (Vulpes vulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination, Vet.arhiv 89, pp. 839-850.
 • Marković, V., Vasljiljević, Dj., Jovanović, T., Lukić, T., Vujičić, M., Kovačević, M., Ristić, Z., Marković, S., Ristanović, B., Sakulski, D. (2017): “The effect of natural and human – induced habitat conditions on number of roe deer: case study of Vojvodina, Serbia”, Acta geographica Slovenica, 57(2), pp. 57-69.
 • Kovačević, М. (2012): Trends and Issues in Global Tourism (Book Review), Annals of tourism research, Vol.43, pp.651-652