доцент

др Милутин Ковачевић

milutin.kovacevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 02.07.1985. Нови Сад. Дипломирао је 2009., мастерирао 2012., а докторску дисертацију одбранио је 2018. под називом “Примена географских информационог система при бонитирању ловишта у ловном туризму”


Контакт:

Тел: +381 21 485 2845 | е-маил: milutinkov@gmail.com | milutin.kovacevic@dgt.uns.ac.rs  

Термини консултација: Канцеларија 13, први спрат (преко пута кабинета за језике)


Звања:

 • 2011. – истраживач приправник, ПМФ Нови Сад
 • 2012. – сарадник у настави, ПМФ Нови Сад
 • 2014. – асистент, ПМФ Нови Сад
 • 2020. – доцент, ПМФ Нови Сад

Област научног истраживања

 • Ловни туризам
 • Туризам
 • Географски Информациони Систем (ГИС)

Предмети:

 • Феноменологија ловне дивљачи
 • Ловно туристичка делатност
 • Ловачки трофеји
 • Стручна пракса II
 • Стручна пракса IV
 • ГИС у ловном туризму (М)
 • Етика у ловном туризму (М)
 • Туристичко уређење ловишта (М)
 • Биологија И класификација ловне дивљачи (М)
 • Теренска настава (М)

Остале информације:

 • Страни језици: енглески
 • Члан маркетинг тима Департмана за географију, туризам и хотелијерство
 • Секретар Катедре за ловни туризам
 • Члан ловачке Коморе Србије
 • Студијски боравак преко Czech university of life sciences Prague (октобар/новембар 2013.)

Пројекти:

 1. Покрајински пројекат -Утврђивање генетских својстава, реалног прираста, трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине 2014-2015
 2. Покрајински пројекат -Утврђивање реалног прираста и трофејне структуре популације срна у ловиштима Војводине 2013-2014

Одабране референце

 • Kovačević, М., Marković, V., Ponjiger, I., Ristić, Z., Matejević, M., Stojsavljević, R., Stamenković, I. (2019): Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, Rocznik Ochrona Środowiska, Vol.21, pp.85-97
 • Stefanović, M., Karaiskou, N., Veličković, N.,Kovačević, М., Ristić, Z., Djan, M. (2019): Spatial Genetic Analysis of Roe Deer from the Northern Serbian Province of Vojvodina, Genetika, Vol.51 (3), pp.1127-1138
 • Ponjiger, I., Ristić, Z., Marković, V., Matejević, M., Kovačević, M. (2019): The dynamics of red fox (Vulpes vulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination, Vet.arhiv 89, pp. 839-850, DOI: 10.24099/vet.arhiv.0334
 • Marković, V., Vasljiljević, Dj., Jovanović, T., Lukić, T., Vujičić, M., Kovačević, M., Ristić, Z., Marković, S., Ristanović, B., Sakulski, D. (2017): “The effect of natural and human – induced habitat conditions on number of roe deer: case study of Vojvodina, Serbia”, Acta geographica Slovenica, 57(2), pp. 57-69
 • Ristić, Z., Marković, V.,  Kovačević, M., Nađ, I., Matejević, M.,  Jovanović. T. (2013): The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results. Pakistan Journal of Zoology, Vol 45 (6), pp.1549-1553
 • Kovačević, М. (2012): Trends and Issues in Global Tourism (Book Review), Annals of tourism research, Vol.43, pp.651-652