Асистент

др Игор Поњигер

igor.ponjiger@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место родења: 09.03.1990. Нови Сад

Дипломирао је 2014.године. Мастер студије уписује исте године, а 2015. године брани мастер рад под насловом: “Газдовање крупном дивљаци у ловишту ЈП НП Фрушка гора”. Докторске студије уписује 2015.године (геонауке – туризам на Департману за географију, туризам и хотелијерство). Пријавио тему докторске дисертације под називом – “Анализа одабраних узрочника промене бројности европског зеца (Lepus europaeus Pall.) у Војводини – значај за ловство и ловни туризам”.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2845 | е-маил: igor.ponjiger@dgt.uns.ac.rs | ponjiger@yahoo.com
Термини консултација: Уторак 10-12ч и среда 12-14ч у кабинет 13 на  I спрату


Звања:

 • 2016. – студент докторант ангажован на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ Нови Сад
 • 2018. – истраживач сарадник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ Нови Сад

Област научног истраживања

 • Ловство
 • Екологија дивљачи
 • Географски Информациони Систем (ГИС)
 • Туризам

Предмети:

 • Основи ловства
 • Гајење и заштита дивљачи
 • Ловачко оружје, муниција и балистика
 • Риболовни туризам

Остале информације:

Страни језициЕнглески, Словачки, Италијански (основно знање)

Чланство у организацијама: „Члан председништва Друштва младих истраживача „Бранислав Букуров“ током 2016. године
Пројекти:

 • Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења. Руководилац: Слободан Марковић

Одабране референце

 • Ponjiger I., Ristić Z., Marković V., Matejević M., Kovačević M. (2019). The dynamics of red fox (Vulpes vulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination. Veterinarski arhiv ISSN: 0372-5480, Vol. 89, 6. 839-850.
 • Kovačević M., Marković V., Ponjiger I., Ristić Z., Matejević M., Stojsavljević R., Stamenković I. (2019). Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images. Rocznik Ochrona Srodowiska ISSN: 1506-218X, Vol. 21, 85-97.
 • Ponjiger I. (2018): Book review: Mountaineering Tourism. Annals of Tourism Research
 • Ristić A. Z., Ponjiger I., Mijailović V., Tešić V., Kovačević M., Matejević M., Padejski P., Marković V., Lulić D. (2016): Evaluation of the management of brown hare population in Vojvodina region for the period 1967-2011. Arhiv veterinarske medicine, Vol. 9, No. 1, 83 – 92, 2016
 • Ristić, Z., Puzović, S., Ponjiger, I., Urošević, M., Kovačević, M., Matejević, M., and Marković, V. (2018). Decline and Current Status of the Grey Partridge (Perdix perdix L.) Population in Serbia – A Review. Contemporary Agriculture 67, 2, 171-176
 • Ponjiger I., Kovačević M., (2015): Utilization of geographic information systems in game managementon the example of the hunting ground „Podunavlje“– Futog. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2015, Abstrakt book: 60
 • Ristić Z., Matejević M., Ponjiger I., Tešić V., Lulić D. (2015): Results of hunting the ringed pheasants in hunting grounds of AP Vojvodina (Serbia) in 2014 and 2015.Arhiv veterinarske medicine, Vol. 8, No. 2, 67 – 76, 2015
 • Ponjiger I., Marković S., Gavrilov B. M., Kovačević M., Micić T., Lulić D. (2017): Climate impact on game management and hunting tourism offer. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2017, Abstrakt book: 64
 • Kovačević M., Marković V., Ponjiger I., Gnip S. (2017): Application of GIS for food and water evaluation in hunting ground of Kanjiža. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2017, Abstrakt book: 61
 • Kovačević M.,  Marković V. Ponjiger I. (2018): GIS method for vegetation evaluation in hunting ground. 6th International Hunting and Game Management Symposium Sofia, Bulgaria.
 • Ponjiger I., Jovanović T., Kovačević M. (2019). Local community attitudes towards hunting tourism – Case study: Vojvodina (Serbia). Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019. Abstract book: 71