docent

dr Đurđa Miljković

djurdja.miljkovic@dgt.uns.ac.rs

Krakta biografija:

Datum i mesto rođenja: 17.12.1987, Novi Sad

Upisala je 2006. godine osnovne akademske studije na smeru Diplomirani profesor geografije, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Masterirala je u septembru 2011. godine na temu: ,,Geomorfološke retkosti Beljanice” na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Iste godine upisuje doktorske akademske studije na matičnom fakultetu, na smeru Doktor geonauka (geografija). Godine 2015. prijavljuje temu doktorske disertacije „Geomorfološko i hidrološko geonasleđe Homolja”, a u septembru 2018. godine brani istu, kada stiče akademsko zvanje doktor nauka (geonauke).


Kontakt: 

Kontakt: Tel: +381 21 485 2842
Email: djurdja.miljkovic@dgt.uns.ac.rs
Termin konsultacija: Ponedeljak 12-14h (kabinet 15)


Zvanja:

 • 2012. – 2015. – student doktorskih studija (stipendista) angažovan u izvođenju vežbi na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015.– istraživač-saradnik na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2016. – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2019. – asistent sa doktoratom na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2020. – docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.

Oblast naučnog istraživanja

 • Fizička geografija
 • Geonasleđe
 • Geologija
 • Speleologija
 • Karstologija
 • Geomorfologija

Predmeti:

 • Osnovi speleologije – predavanja i vežbe
 • Opšta geologija sa mineralogijom – vežbe
 • Kartografija – vežbe
 • Hidrogeologija – vežbe
 • Primenjena hidrologija – vežbe
 • Primenjena geomorfologija – vežbe
 • Terenski rad i nastavne ekskurzije – vežbe
 • Tematsko kartiranje – vežbe
 • Upravljanje rizicima u ugostiteljstvu – vežbe

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski

Članstvo u organizacijama:

 • član Srpskog Geografskog Društva.

Učešće na projektima:

 • Geotransformacija prostora Vojvodine u funkciji regionalnog razvoja: Pokrajinski sekretarijat ѕa nauku i tehnološki razvoj [114-451-2080/2017]; Rukovodilac projekta: prof. dr Mlađen Jovanović.

Angažovanja 

Angažovana u organizaciji i realizaciji akreditovanih seminara za prosvetne radnike u šk. 2011/12 god.:

 • Interaktivna nastava – savremena nastava geografije
 • Upoznajte svet oko sebe putem interneta – nova tehnologija učenja u osnovnim i srednjim školama

Ostale relevantne informacije:

 • Stipendija ministarstva prosvete (2006/07, 2007/08 i 2008/09);
 • Univerzitetska nagrada (2009/10);
 • Stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta – Dositeja (2009/10, 2010/11);
 • Stipendija za studente doktorskih akademskih studija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15)

Odabrane reference

 1. Miljković, Đ., Božić, S., Miljković, Lj., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vasiljević, Đ.A., Vujičić, M., Ristanović, B. (2018): Geosite assessment using three different methods; a comparative study of the Krupaja and the Žagubica springs – hydrological heritage of Serbia. Open Geosciences, 10:192-208. https://doi.org/10.1515/geo-2018-0015 (M23)
 2. Kovačić S., Jovanović T., Miljković Đ., Lukić T., Marković S.B., Vasiljević Đ.A., Vujičić M.D., Ivkov M. (2019): Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11:273–287. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0022 (M23)
 3. Ivkov M., Blešić I., Janićević S., Kovačić S., Miljković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019): Natural Disasters Vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11:378–390. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0030 (M23)
 4. Ristanović B., Cimbaljević M., Miljković Đ., Ostojić M., Fekete R. (2019): GIS Application for Determining Geographical Factors on Intensity of Erosion in Serbian River Basins. Case Study: The River Basin of Likodra. Atmosphere, 10, 526: 1-16. doi:10.3390/atmos10090526 (M22)
 5. Lukić T., Lukić A., Basarin B., Micić Ponjiger T., Blagojević D., Mesaroš M., Milanović M., Gavrilov M., Pavić D., Zorn M., Komac B., Miljković Đ., Sakulski D., Babić-Kekez S., Morar C., Janićević S. (2019): Rainfall erosivity and extreme precipitation in the Pannonian basin. Open Geosciences, 11:664–681. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0053 (M23)
 6. Ivanović Bibić, Lj., Đukičin, S., Lukić, T., Miljković, Đ., Milanković, J., Babić Kekez, S., Ivkov Džigurski, A., Dubovina, Z. (2015): Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Pannonica, Vol. 19, Issue 4 (2015), p. 153-161. DOI: 10.18421/GP19.04-01 (M24)
 7. Milanović, M., Perović, S. V., Tomić, D. M., Lukić, T., Nenadović, S. S., Radovanović, M. M., Ninković, M. M., Samardžić, I., Miljković, Đ. (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection. Geographica Pannonica, Vol. 20, Issue 2, p. 70-78. DOI: 10.18421/GP20.02-03 (M24)
 8. Stojsavljević, R., Božić, S., Kovačević, M., Bubalo Živković, M., Miljković, Đ. (2016): Influence of selected climate parameters on tourist traffic of Kopaonik and Zlatibor mountains (Republic of Serbia). Geographica Pannonica, Vol. 20, Issue 4, p. 208-219. DOI: 10.18421/GP20.04-03 (M24)
 9. Stojanjelović, D., Miljković, Đ. i Stepanović, M. (2008): Šamanizam kao turistički potencijal Istočne Srbije, Zbornik naučnog skupa br. 1, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji (LORIST), Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 99-101, Novi Sad. (M33)
 10. Miljković Đ., Miljković Lj., Jovanović M., Kovačić S., Lukić T. (2019): Representatives of the hydrological heritage of Homolje area (Eastern Serbia) – the current state and perspectives. Proceedings International Scientific Symposium NEW TRENDS IN GEOGRAPHY, October 3 – 4, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, 77-87. (M33)
 11. Miljković, Đ., Miljković, Lj. i Stojsavljević, R. (2015): Krupajsko vrelo – reprezent hidrološkog nasleđa Homolja, 4. srpski kongres geografa, Zbornik radova, str. 203-208, Kopaonik. (M63)
 12. Kuzman, S., Stepanović, M. i Miljković, Đ. (2010): Geološko-geomorfološke karakteristike Stiga, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 38, str. 5-19, Novi Sad. (M53)
 13. Đerčan, B., Ristanović, B. i Miljković, Đ. (2010): Pojava zemljotresa i njihov uticaj na preobražaj geografskog prostora, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 38, str. 35-57, Novi Sad. (M53)
 14. Miljković, Đ., Stepanović, M. i Đerčan, B. (2011): Kvartarni sedimenti i njihov ekonomski značaj, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 40, str. 1-15, Novi Sad. (M53)
 15. Miljković, Đ., Lukić, T., Miljković, Lj., Marković, S., Jovanović, M., Ristanović, B. (2014): Geomorphic rarities of the Beljanica mountain, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Srebrno jezero (Veliko Gradište), Serbia, 18-21 September. Abstract book, pp. 121. (М34)
 16. Miljković, Lj., Miljković, Đ., Lukić, T., Božić, S., Stojsavljević, R., Bjelajac., D., Micić, T. (2016): Protected natural areas and geoheritage of Homolje – an overview. International Conference on Monitoring and Managenent of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV), 26–30 September 2016, Novi Sad, Serbia, Abstract book, pp. 422. (М34)
 17. Miljković Đ., Miljković Lj., Lukić T., Jovanović M., Marković S.B., Micić Ponjiger T., Kovačić S., Bjelajac D. (2019): Geoheritage popularization and geospatial visualization of the Homolje area (Eastern Serbia). International conference PROF. BRANISLAV BUKUROV, 3-5th May 2019 Novi Sad, Serbia, Abstract book, pp. 32. (М34)
 18. Lukić, T., Ristanović, B., Milanović, M., Miljković, Đ. (2018): Praktikum iz kartografije sa topografijom. Pomoćni udžbenik za studente turizma, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.