Nastavnik stranog jezika

Marija Nićin

marija.nicin@dgt.uns.ac.rs

Biografski podaci:

Rođena 26.09.1978. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2004 zaposlena na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo pri Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.  Od kada radi na fakultetu učestvuje u uvođenje novih nastavnih predmeta. Autor plana i programa rada za obavezne kurseve Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu A1 i Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu A2 (I i II godina studija, smerovi turizam, hotelijerstvo, gastronomija, lovni turizam).


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2844 email: marija.nicin@dgt.uns.ac.rs


Kursevi:

 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu A1
 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu A2
 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu B1
 • Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu B2

Profesionalna orijentacija:

 • Engleski kao jezik struke i nauke
 • Metodika nastave engleskog jezika
 • Prevođenje stručnih i naučnih tekstova

Učešća i saopštenje na međunarodnim naučnim skupovima

 • Vuković Vojnović, D. i Nićin M. (2013). Multicultural Context in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. Međunarodna jezička konferencija „The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures”, 19 i 20 septembar 2013. Fakultet za logistiku Celje-Krško
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin M. (2012). Universal vs Cross-Cultural Concept of Politeness in the Context of Tourism and Hospitality Education. Međunarodni skup “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2“, Novi Sad, 24. novembar 2012. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin M. (2011).`Would you Care for a Drink?` – Polite Questions and Requests in the Cross-cultural Context of Tourism Industry. The First International Conference on English Studies, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 1). Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Strani jezici:

 • Engleski jezik, čita, piše i govori odlično
 • Nemački jezik, čita piše i govori vrlo dobro

Ostalo:

 • Stalni sudski prevodilac za engleski jezik