vanredni profesor

Dr Bojana Kalenjuk Pivarski

bojana.kalenjuk@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 25.12.1985. Novi Sad
Osnovne studije iz gastronomije je diplomirala 2008. godine. Master rad iz oblasti hotelijerstva sa usmerenjem na gastronomiju je odbranila 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Vojvodina kao destinacija gastronomskog turizma, odbranila u januaru 2014. godine, kao prvi doktor nauka iz oblasti Gastronomije.


Kontakt: 

Tel: +381 21 450602
email: bojana.kalenjuk@dgt.uns.ac.rs i bojanakalenjuk@yahoo.com
Termini konsultacija: ponedeljkom od 12h do 14h i četvrtkom od 11h do 13h, prvi sprat, kabinet GIS 1 (uz prethodno zakazivanje putem maila)


Zvanja:

 • 2008. – 2011. istraživač pripravnik na Katedri za hotelijerstvo Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2011. – 2012. istraživač saradnik projekta: Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (046009) na Katedri za hotelijerstvo Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
 • 2012. – 2014. asistent  na Katedri za hotelijerstvo, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2014. – 2019. docent na Katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2019. vanredni profesor na Katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Gastronomija, gastronomski turizam, ugostiteljstvo, hrana i piće

Predmeti:

Osnovne studije:

 • Nacinalne gastronomije
 • Osnove pekarstva i poslastičarstva
 • Gatronomska kultura i tradicija
 • Gastronomska estetika

Master studije:

 • Velike svetske kuhinje

Doktorske studije:

 • Lokalna hrana u globalnoj turističkoj ponudi

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski
 • Članstvo u organizacijama: Kulinarsa federacija Srbije (KFS); Asocijacija šefova i kuvara Srbije (AŠKS)
 • Sudija WACS – World Association of Chefs’ Societies, sa B licencom (2018 -2023; 2023-2028)

Odabrani projekat:

 • Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (III 046009), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, 2011 – 2020.
 • EDEN, Izbor gastro destinacije Srbije, Turistička organizacija Srbije, 2015.
 • Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivost, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, 2016 – 2020.
 • Poljoprivredni, prehrambeni i gastronomski proizvodi u funkciji razvoja turizma Vojvodine usmerenog na autentičnu i zdravstveno bezbednu hrane, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina. rukovodilac, 2017 – 2018.
 • Digitalni vodič kroz turističke atrakcije Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, 2017 – 2018.
 • Efekti razvoja ruralnog turizma u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, 2018  – 2019.
 • Otpad u održivom ugostiteljstvu, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, 2019 – 2020.
 • Unapređenje održivosti proizvodnje tradicionalnih prehrambenih proizvoda Vojvodine kroz inovativni pristup plasmana u turističko-ugostiteljskoj ponudi, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, 2021 – 2024.
 • Održivost gastronomskog nasleđa Vojvodine u ugostiteljstvu i njegov značaj u razvoju turizma regiona, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, rukovodilac, 2022 – 2023.
 • Značaj gastronomskog identiteta u razvoju ugostiteljsko turističke ponude, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, A.P.Vojvodina, 2023 – 2024.

Odabrane reference:

 1. Kalenjuk, B. (2016). Nacionalne gastronomije. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 2. Kalenjuk B., Radivojević, G. (2020). Praktikum iz nacionalne gastronomije. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 3. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Knežević, M. (2014). Importance of Food With Protected Origin and Attitudes of Employees Towards the Development of Gastronomic Tourism. Tourism Education Studies and Practice, 3/3, 99-107.
 4. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Erdeji, I., Banjac, M. (2015). Offer of authentic food as a condition for gastronomic tourism development. The European Journal of Applied Economics, 12/2, 27-34. DOI: 10.5937/ejae12-9139
 5. Kalenjuk Pivarski, B., Tekić, D., Šmugović, S., Banjac, M., Novaković, A., Mutavdžić, B., … & Marić, A. (2023). Factors Affecting the Consumption of Traditional Food in Tourism—Perceptions of the Management Sector of Catering Facilities. Foods, 12(12), 2338. DOI: 10.3390/foods12122338
 6. Kalenjuk Pivarski, B., Šmugović, S., Tekić, D., Ivanović, V., Novaković, A., Tešanović, D., … & Vukelić, N. (2022). Characteristics of Traditional Food Products as a Segment of Sustainable Consumption in Vojvodina’s Hospitality Industry. Sustainability, 14(20), 13553. DOI: 10.3390/su142013553
 7. Kalenjuk Pivarski, B., Grubor, B., Banjac, M., Đerčan, B., Tešanović, D., Šmugović, S., … & Stošić, T. (2023). The Sustainability of Gastronomic Heritage and Its Significance for Regional Tourism Development. Heritage, 6(4), 3402-3417. DOI: 10.3390/heritage6040180
 8. Kalenjuk Pivarski, B., Tekić, D., Šmugivić, S., Novaković, A., Ivanović, V., Petrović, M., … Tešanović, D. & Maravić, N. (2023). Traditional Food Products on the Local Market-Consumption Conditional on the Characteristics of Management and Restaurant Facilities in Tourism of Vojvodina (Serbia). Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, 1259806. DOI: 10.3389/fsufs.2023.1259806
 9. Kalenjuk Pivarski, B., Banjac, M., Šarenac, N., Šmugović, S., Mlinarević, P., Ivanović, V., … Tešanović, D. & Jaraković, S. (2024). The Influence of Gastronomic Identity Factors on the Food Tourism Development in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina. Frontiers in Nutrition, 10, 1335943. DOI: 10.3389/fnut.2023.1335943
 10. Tešanović, D., Krasavčić, M., Kalenjuk, B., Portić, Gagić, S., (2014). The influence of the structure of employees on sensory quality of restaurants food, British Food Journal, 116/3, 527 – 543. DOI: 10.1108/BFJ-05-2012-0112

Dostupnost naučnih podataka: Scholar.google, Kobson, ResearchGate i knr.uns.ac.rs (APVNT broj 3084).