vanredni profesor

Dr Bojana Kalenjuk Pivarski

bojana.kalenjuk@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 25.12.1985. Novi Sad
Osnovne studije iz gastronomije je diplomirala 2008. godine. Master rad iz oblasti hotelijerstva sa usmerenjem na gastronomiju je odbranila 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Vojvodina kao destinacija gastronomskog turizma, odbranila u januaru 2014. godine.


Kontakt: 

Tel: +381 21 450602
email: bojana.kalenjuk@dgt.uns.ac.rs i bojanakalenjuk@yahoo.com
Termini konsultacija: utorkom i četvrtkom od 11h do 13h, prvi sprat, kabinet GIS 1


Zvanja:

 • 2008. – 2011. istraživač pripravnik na Katedri za hotelijerstvo Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2011. – 2012. istraživač saradnik projekta: Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (046009) na Katedri za hotelijerstvo Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
 • 2012. – 2014. asistent  na Katedri za hotelijerstvo, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2014. – 2019. docent na Katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • 2019. vanredni profesor na Katedri za gastronomiju, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Gastronomija, gastronomski turizam, ugostiteljstvo, hrana i piće

Predmeti:

Osnovne studije:

 • Nacinalne gastronomije
 • Osnove pekarstva i poslastičarstva
 • Gatronomska kultura i tradicija
 • Gastronomska estetika
 • Gastronomski proizvodi

Master studije:

 • Velike svetske kuhinje

Doktorske studije:

 • Lokalna hrana u globalnoj turističkoj ponudi

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski, nemački
 • Članstvo u organizacijama: Kulinarsa federacija Srbije (KFS); Asocijacija šefova kuhinje Srbije (AŠKS), Sudija WACS-a sa B licencom

Projekat:

 • 2011 – 2020 Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (III 046009), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, rukovodilac: dr Lazar Turubatović, dr Mirela Iličić
 • 2015 EDEN, Izbor gastro destinacije Srbije, Turistička organizacija Srbije.
 • 2016 – 2020 Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivost, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Tamara Lukić, dr Milka Bubalo – Živković
 • 2017 – 2018 Poljoprivredni, prehrambeni i gastronomski proizvodi u funkciji razvoja turizma Vojvodine usmerenog na autentičnu i zdravstveno bezbednu hrane, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Bojana Kalenjuk
 • 2017- 2018 Digitalni vodič kroz turističke atrakcije Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Mirjana Mikalački
 • 2018  Efekti razvoja ruralnog turizma u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Kristina Košić
 • 2018 – 2019 Rodna ravnopravnost u turističkoj privredi Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Vuk Garača
 • 2018 – 2019 Antropogeografske i kulturne vrednsoti vojvođanskih Slovaka kao faktor održivosti nacionalnog identiteta, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Bojan Đerčan
 • 2018 – 2019 Međugeneracijska povezanost i solidarnost kao populaciona mera u održivom razvoju Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Milica Solarević
 • 2019 – 2020 Otpad u održivom ugostiteljstvu, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Vesna Vujasinović
 • 2019 – 2020 Kulturne vrednosti Ukrajinaca u Vojvodini u funkciji razvoja turizma, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, rukovodilac: dr Bojana Kalenjuk

Odabrane reference

 1. Kalenjuk, B. (2016). Nacionalne gastronomije. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 2. Tešanović, D., Kalenjuk, B. (2012). Praktikum sa dnevnikom ferijalne prakse za studente gastronomije i hotelijerstva. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 3. Tešanović, D., Krasavčić, M., Kalenjuk, B., Portić, Gagić, S., (2014). The influence of the structure of employees on sensory quality of restaurants food, British Food Journal, 116/3, pp. 527 – 543.
 4. Tešanović, D., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Psodorov, Đ., Ristić, Z., Marković, V. (2011). Changes of biochemical and sensory characteristics in the musculus longissimus dorsi of the fallow deer in the early phase post-mortem and during maturation. African Journal of Biotechnology, 10/55, pp.11668-11675.
 5. Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Portić, M. (2015). Tourist ships on the Danube as an opportunity for export of meat and meat products, Economics of Agriculture, 62/ 2, pp. 527-542.
 6. Plavšić, D., Psodorov, Đ., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Šarić, Lj., Čabarkapa, I., Filipović, J. (2010). Comparison of microbiological safety of pasta and pasta related products depending on the conditions of production. Food & Feed Research, 37/2, 51-58.
 7. Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Vukić, M., Gagić, S. (2013). Danube tourist ships as an opportunity for export of agricultural and food products, Economics of Agriculture, 60/ 1 (1-216), pp. 179-194.
 8. Kalenjuk, B., Tešanović, B. (2013). Određivanje pravaca strategijskog razvoja gastronomskog turizma u Vojvodini. Ekonomika, 59/4, 195-202.
 9. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Knežević, M. (2014). Importance of Food With Protected Origin and Attitudes of Employees Towards the Development of Gastronomic Tourism. Tourism Education Studies and Practice, 3/ 3, 99-107.
 10. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Erdeji, I., Banjac, M. (2015). Offer of authentic food as a condition for gastronomic tourism development. The European Journal of Applied Economics, 12/ 2, pp. 27-34.