ванредни професор

др Бојана Калењук Пиварски

bojana.kalenjuk@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 25.12.1985. Нови Сад
Основне студије из гастрономије је дипломирала 2008. године. Мастер рад из области хотелијерства са усмерењем на гастрономију је одбранила 2010. године. Докторску дисертацију под називом: Војводина као дестинација гастрономског туризма, одбранила у јануару 2014. године, као први доктор наука из области Гастрономије.


Контакт: 

Тел: +381 21 450602
емаил: bojana.kalenjuk@dgt.uns.ac.rs i bojanakalenjuk@yahoo.com
Термини консултација: понедељком од 12ч до 14ч и четвртком од 11ч до 13ч, први спрат, кабинет ГИС 1 (уз претходно заказивање путем маила)


Звања:

 • 2008. – 2011. истраживач приправник на Катедри за хотелијерство Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2011. – 2012. истраживач сарадник пројекта: Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту (046009) на Катедри за хотелијерство Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2012. – 2014. асистент  на Катедри за хотелијерство, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2014. – 2019. доцент на Катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2019. ванредни професор на Катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Гастрономија, гастрономски туризам, угоститељство, храна и пиће

Предмети:

Основне студије:

 • Нациналне гастрономије
 • Основе пекарства и посластичарства
 • Гатрономска култура и традиција
 • Гастрономска естетика

Мастер студије:

 • Велике светске кухиње

Докторске студије:

 • Локална храна у глобалној туристичкој понуди

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески
 • Чланство у организацијама: Кулинарса федерација Србије (КФС); Асоцијација шефова и кувара Србије (АШКС)
 • Судија WACS – World Association of Chefs’ Societies, sa B licencom (2018 -2023; 2023-2028)

Одабрани пројекат:

 • Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту (ИИИ 046009), Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије, 2011 – 2020.
 • ЕДЕН, Избор гастро дестинације Србије, Туристичка организација Србије, 2015.
 • Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживост, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, 2016 – 2020.
 • Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну хране, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина. руководилац, 2017 – 2018.
 • Дигитални водич кроз туристичке атракције Војводине, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, 2017 – 2018.
 • Ефекти развоја руралног туризма у Војводини, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, 2018  – 2019.
 • Отпад у одрживом угоститељству, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, 2019 – 2020.
 • Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, 2021 – 2024.
 • Одрживост гастрономског наслеђа Војводине у угоститељству и његов значај у развоју туризма региона, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, руководилац, 2022 – 2023.
 • Значај гастрономског идентитета у развоју угоститељско туристичке понуде, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, А.П.Војводина, 2023 – 2024.

Одабране референце

 1. Kalenjuk, B. (2016). Nacionalne gastronomije. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 2. Kalenjuk B., Radivojević, G. (2020). Praktikum iz nacionalne gastronomije. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 3. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Knežević, M. (2014). Importance of Food With Protected Origin and Attitudes of Employees Towards the Development of Gastronomic Tourism. Tourism Education Studies and Practice, 3/3, 99-107.
 4. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Erdeji, I., Banjac, M. (2015). Offer of authentic food as a condition for gastronomic tourism development. The European Journal of Applied Economics, 12/2, 27-34. DOI: 10.5937/ejae12-9139
 5. Kalenjuk Pivarski, B., Tekić, D., Šmugović, S., Banjac, M., Novaković, A., Mutavdžić, B., … & Marić, A. (2023). Factors Affecting the Consumption of Traditional Food in Tourism—Perceptions of the Management Sector of Catering Facilities. Foods, 12(12), 2338. DOI: 10.3390/foods12122338
 6. Kalenjuk Pivarski, B., Šmugović, S., Tekić, D., Ivanović, V., Novaković, A., Tešanović, D., … & Vukelić, N. (2022). Characteristics of Traditional Food Products as a Segment of Sustainable Consumption in Vojvodina’s Hospitality Industry. Sustainability, 14(20), 13553. DOI: 10.3390/su142013553
 7. Kalenjuk Pivarski, B., Grubor, B., Banjac, M., Đerčan, B., Tešanović, D., Šmugović, S., … & Stošić, T. (2023). The Sustainability of Gastronomic Heritage and Its Significance for Regional Tourism Development. Heritage, 6(4), 3402-3417. DOI: 10.3390/heritage6040180
 8. Kalenjuk Pivarski, B., Tekić, D., Šmugivić, S., Novaković, A., Ivanović, V., Petrović, M., … Tešanović, D. & Maravić, N. (2023). Traditional Food Products on the Local Market-Consumption Conditional on the Characteristics of Management and Restaurant Facilities in Tourism of Vojvodina (Serbia). Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, 1259806. DOI: 10.3389/fsufs.2023.1259806
 9. Kalenjuk Pivarski, B., Banjac, M., Šarenac, N., Šmugović, S., Mlinarević, P., Ivanović, V., … Tešanović, D. & Jaraković, S. (2024). The Influence of Gastronomic Identity Factors on the Food Tourism Development in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina. Frontiers in Nutrition, 10, 1335943. DOI: 10.3389/fnut.2023.1335943
 10. Tešanović, D., Krasavčić, M., Kalenjuk, B., Portić, Gagić, S., (2014). The influence of the structure of employees on sensory quality of restaurants food, British Food Journal, 116/3, 527 – 543. DOI: 10.1108/BFJ-05-2012-0112

Dostupnost naučnih podataka: Scholar.google, Kobson, ResearchGate i knr.uns.ac.rs (APVNT broj 3084).