редовни професор

др Драган Тешановић

dragan.tesanovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum rodenja: 29.07.1956. Krupa na Vrbasu, Bosna i Hercegovina
Magistrirao je 1990. a doktorsku tezu pod nazivom Izučavanje nutritivne, zdravstvene, tehnološke i kulinarne vrednosti mesa jelena lopatara brani 1997. godine na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2786
емаил: tesanovic.dragan@gmail.com i dragan.tesanovic@dgt.uns.ac.rs

Термини консултација: уторак: 14:00-15:00ч
среда: 15:00 – 16:00ч

Наставне радионице: 14:00 – 15:00ч


Звања:

 • 2003 – доцент на Катедри за хотелијерство Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2007 – ванредни професор на Катедри за хотелијерство Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.
 • 2012 – редовни професор – на Катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Технологија хране
 • Гастрономија
 • Хотелијерство
 • Угоститељски менаџмент
 • Гастроенологија

Предмети:

Основне академске студије

 • Основе гастрономије
 • Технологија животних намирница
 • Основе санитације хране у угоститељству

Мастер академске студије

 • Менаџемет хране и пића

Докторске академске студије

 • Гастроенологија
 • Глобалне тенденције у међународном хотелијерству

Остале важне информације

Страни језици: руски, француски


Пројекти:

 1. Пројекат Министарства науке и технолошког развоја Р. Србије „Нови производи цереалија и псеудоцереалија из органске производње (ИИИ 46005) 2011-2014.
 2. Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну храну”. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 142-451-2669/2017-01/02.

Учешће у раду органа Универзитета

 • 1998 – 2000 члан Управног одбора Технолошког факултета у Новом Саду
 • 2017 – до данас члан Савета Универзитета у Новом Саду
 • 2017 – до данас председник Управног одброра Института за прехрамбене технологије у Новом Саду

Лиценцирање академских студијских планова и програма

 1. Председник комисије за лиценцирање првог циклуса студијског програма струковних студија Организација и менаџмент у туризму и угоститељству, на Економскеом факултету, Независни универзитет Бања Лука.
 2. Председник комисије за лиценцирање другог циклуса студијског програма Туризам и хотелијерство, Економски факултет Пале, Универзитета у Источном Сарајеву.

Учешће у раду државних тела и комисија

 • 2006. – Председник комисије Министарства образовања и науке Р.Србије за полагање државног испита за наставнике средњих школа за предмет Куварство са практичном наставом,

Уцешце у реализацији струцних семинара у области образовања

 1. Семинар „Савремени трендови упаривања хране и вина“, акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017. и 2017/2018 години. Каталошки бриј семинара: 681. Руководилац обуке др Драган Тешановић, редовни професор.
 2. Семинар „Иновативне методе топлотне обраде хране“, акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017. и 2017/2018. години. Каталошки број семинара: 657. Руководилац обуке др Драган Тешановић, редовни професор.
 3. Семинар „Иновативни трендови дегустације хране и пића“, акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања Р. Србије, за стално усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у школској 2016/2017. и 2017/2018. години. Каталошки број семинара: 658. Руководилац обуке: др Јованка Попов Раљић, редовни професор.
 4. Семинар о пословању по принципима ХАЦЦП система у хотелијерству и угоститељству, Припродно-математички факултет, Департман за географију туризам и хотелијерство, Катедре за гастрономију. Руководилац семинара: др Јованка Попов Раљић, редовни професор.

Одабране референце

 1. Tešanović D., Kalenjuk B., Tešanović D., Psodorov Đ., Ristić Z., Marković V. (2011) : Changes of biochemical and sensory characteristics in the musculus longissimus dorsi of the fallow deer in the early phase post-mortem and during maturation, African Journal of Biotechnology, Vol. 10, No 55, pp.11668-11675, ISSN 1684-5315
 2. Krasavčić M., Tešanović D., Kalenjuk B., Portić M., Gagić S. (2012): The influence of the structure of employees on sensory quality of restaurants food. British Food Journal, prihvaćen za štampu.
 3. Blešić I., Tešanović D., Psodorov Đ. (2011): Consumer Satisfaction and Quality Management in the Hospitality Industry in South-East Europe, African Journal of Business Management, Vol. 5, No 4, pp. 1388-1396, ISSN 1993-8233
 4. Janošević M., Novković N., Tešanović D. (2010) : Menadžment logističkog lanca u distribuciji hrane, Ekonomika poljoprivrede, 2010, No 4, pp. 625-635, ISSN 0352-3462, UDK: 631.1:641.548.
 5. Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Portić, M. (2015): Tourist ships on the Danube as an opportunity for export of meat and meat products, Economics of Agriculture, Vol. 62, No 2, pp. 527-542.
 6. Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Erdeji, I., Banjac, M. (2015): Offer of authentic food as a condition for gastronomic tourism development. The European Journal of Applied Economics, vol. 12, br. 2, pp. 27-34.
 7. Tešanović, D., Banjac, M., Kalenjuk, B., Radivojević, G. (2016): The impact of the names of dishes on the guest’s choice of restaurant food. Singidunum international tourism conference 2016. September 30, 2016, Belgrade, Serbija. ISBN: 978-86-7912-641-2. pp. 169-173.
 8. Tešanović, D., Banjac, M., Kalenjuk, B., Radivojević, G. (2016): The impact of the names of dishes on the guest’s choice of restaurant food. Singidunum international tourism conference 2016. September 30, 2016, Belgrade, Serbija. ISBN: 978-86-7912-641-2. pp. 169-173.
 9. Banjac, M., Tešanović, D., Cvetković, B. (2017): The importance of the relations between agricultural facilities and hospitality facilities for the development of the region tourism. 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitalty „New spaces in cultural tourism“. 1-2 September, 2017. Novi Sad, Serbija. pp. 47. ISBN: 978-86-7031-444-3.

Уџбеници

 1. Шкрињар М., Тешановић Д. (2007) : Храна у угоститељству и њено чување , Природно-математички факултет, Нови Сад ИСБН 978-7031-125-1, УДК: 579.67(075.8)
 2. Тешановић Д. (2009): Гастрономски менаџмент, Београд, Висока хотелијерска школа, ИСБН 978-86-83777-63-2
 3. Тешановић Д. (2010): Гастрономска обрада меса, Београд, Висока хотелијерска школа, ИСБН 978-86-83777-773
 4. Тешановић Д. (2010): Санитрне мере и безбедност у хотелијерству, Београд, Висока хотелијерска школа, ИСБН 978-86-83777-66-2, УДК: 180769804
 5. Тешановић Д. (2011): Основе гастрономије за менаџере, Природно-математички факултет, Нови Сад, ИСБН 978-7031-125-2
 6. Тешановић Д., Калењук, Б. (2012): Практикум са дневником феријалне праксе за студенте гастрономије и хотелијерства. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 7. Тешановић Д. (2016): Основе гастрономије за менаџере, допуњено издање, Природно-математички факултет, Нови Сад, ИСБН 978-86-7031-425-2.