ванредни професор

др Весна Вујасиновић

vesna.vujasinovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 01.12.1978. Нови Сад
На Технолошком факултету у Новом Саду дипломирала 2004. године. Магистарски рад из области квалитета и безбедности намирница је одбранила 2005. године. Докторску дисертацију под називом: Утицај термичке обраде на нутритивну вредност и оксидативну стабилност уља семена уљане тикве голице Цуцурбита пепо Л., је одбранила 2011. године на Технолошком факултету у Новом Саду.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2884
емаилvesna.vujasinovic@dgt.uns.ac.rsvesnavujasinovicpmf@hotmail.com
Термини консултација: уторак 12– 13ч, четвртак 12 – 13ч


Звања

 • 2019 – доцент – на катедри за гастрономију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Област научног истраживања:

 • Исхрана
 • Технологија хране
 • Сензорна анализа
 • Гастрономија

Предмети:

Основне академске студије:

 • Исхрана
 • Технологија животних намирница
 • Стандардизација и квалитет у угоститељству
 • Основи санитације хране у угоститељству
 • Алтернативни методи исхране
 • Гастрономска обрада меса
 • Масовна исхрана

Мастер академске студије:

 • Сензорна анализа хране и пића

Докторске академске студије:

 • Менаџмент безбедности хране у угоститељству

Остале важне информације:

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 • Члан експертског тима за доделу знака „Најбоље из Војводине“ за производе индустрије уља (2005)
 • Члан комисије за стандарде и сродне документе КС Е034-2,11, семе и плодови уљарица, мастии уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи, као стручног тела Института за стандардизацију Србије, Београд (од 2013. године).

Учешће у реализацији стручних семинара у области образовања:

 • Семинар о пословању по принципима ХАЦЦП система у хотелијерству и угоститељству, Припродно-математички факултет, Департман за географију туризам и хотелијерство, Катедре за гастрономију. Руководилац семинара: др Драган Тешановић, редовни професор.

Пројекти:

 • „Еко-школе као модел и средство образовања за одрживи развој“ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 114-451-741/2015, руководилац пројекта др Миладин Калинић
 • „Отпад у одрживом угоститељству Војводине“ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 142-451-2535/2019, руководилац пројекта др Весна Вујасиновић

Одабране референце:

 1. Vujasinović V., Radočaj O., Dimić E. (2012): Optimization of hull-less pumpkin seed roasting conditions using response surface methodology. Journal of Food Science, 77 (5), C532-C538. DOI: 10.1111/j.1750-3841. 2012. 02675.x. ISSN: 0022-1147.
 2. Radočaj O., Dimić E., Vujasinović V. (2012): Development of a hull-less pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil press-cake spread. Journal of Food Science, 77 (9), C1011-C1017. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02874.x. ISSN: 0022-1147.
 3. Radočaj O., Vujasinović V., Dimić E., Basić Z. (2014): Blackberry (Rubus fruticosus L.) and raspberry (Rubus idaeus L.) seed oils extracted from dried press pomace after long-term frozen storage of berries can be used as functional food ingredients. European Journal of Lipid Science and Technology, 116 (8), 1015-1024. DOI: 10. 1002/ejlt.201400014. ISSN: 1438-7697.
 4. Vujasinović V., Đilas S., Dimić E., Romanić R., Takači A. (2010): Shelf life of cold-pressed pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil obtained with a screw press. Jurnal of the American Oil Chemists Society, 87,1497-1505. DOI: 10.1007/s11746-010-1630-x. ISSN: 0003-021X.
 5. Vujasinović V., Djilas S., Dimić E., Basić Z., Radočaj O. (2012): The Effect of Roasting on the Chemical Composition and Oxidative Stability of Pumpkin Oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114 (5), 568-574. DOI: 10.1002/ejlt.201100158. ISSN: 1438-7697.
 6. Radočaj O., Dimić E., Diosady L.L., Vujasinović V. (2011): Optimizing the texture attributes of a fat-based spread using instrumental measurements. Jounal of Texture Studies, 42, 394-403. DOI: 10.1111/j.1745 -46 03.2011.00300.x. ISSN 0022-4901.
 7. Radočaj O., Dimić E., Diosady L. L., Vujasinović V. (2017). Use of hull-less pumpkin (Cucurbita pepo-L) seed oil press-cake in gluten-free cookies: nutritional and mineral profile. Agro Food Industry Hi-tech, 28 (2), 28-31. ISSN: 1722-6996.
 8. Popov-Raljić J., Laličić-Petronijević J., Dimić E., Popov V., Vujasinović V., Blešić I., Portić M. (2013): Change of sensory characteristics and some quality parameters of mixed milk and cocoa spreads during storage up to 180 days. Hemijska Industrija, 67 (5), 781-793. DOI: 10.2298/HEMIND120903004P. ISSN: 0367-598X.
 9. Dimić E., Premović T., Radočaj O., Vujasinović V., Takači A. (2018): Influence of seed quality and storage time on the characteristics of cold-pressed sunflower oil: impact on bioactive compounds and color. La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, 95 (2-3), 23-36. ISSN: 0035-6808.
 10. Dimić E., Vujasinović V., Radočaj O., Borić B. (2013): Sensory evaluation of commercial fat spreads based on oilseed and walnut. APTEFF, 44, 21-30. DOI: 10.2298/APT1344021D. ISSN: 1450-7188.