Редовни професор

Јанко П. Веселиновић

veselinovic.janko@gmail.com

Јанко П. Веселиновић

Редовни професор

Пољопривредни факултет у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду


Ужа научна област: Привредно право

 • Избор у звање 2018. Пољопривредни факултет Нови Сад / Привредно право 
 • Докторат 2002. Правни факултет, Нови Сад / Привредно право
 • Мастер 1998. Правни факултет, Нови Сад / Привредно право 
 • Диплома 1990. Правни факултет, Нови Сад / Правни факултет 

Репрезентативне референце:

 • Веселиновић Ј. (2017). Права потрошача у туризму ЕУ; У: Куповно понашање туриста / [уредници] Ива Сливар,
 • Дражен Алерић, Угљеша Станков, Пула, Свеучилиште Јурја Добриле, Факултет економије и туризма “Др. Мијо Мирковић”, стр. 233-249, ISBN 978-953-7320-61-4
 • Веселиновић, J. (2017). Привредно право. Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2017., ISBN 978-86-7520-227-1
 • Веселиновић Ј., Милошевић М.International treaty on plant genetic resources for food and agriculture as a basis for limiting intellectual propertu of plant breeders in Serbia, Економика пољопривреде, 2014, бр. 1/2014, стр. 211-223, ISSN 0352-3462
 • Веселиновић Ј., Марковић Т., Ђукић С.Analysis of Legal and Economic Aspects of Precipitation Weather Derivatives for Serbian Agricultural Sector, ,, Економика пољопривреде , 2014, Vol. 61 бр. 4, стр. 1053-1067, ISSN 0352-3462, UDK: 551.502.4:347.447(497.11)
 • Blešić, I., Pivac, T., Veselinović, J., Janićević, S. (2019). Serbian citizens' awareness of consumer rights of tourists in the EU. Geographica Pannonica, 23(2), 101-111.
 • Марковић Т., Веселиновић Ј., Кокот Ж.: Reduction of Volatility Yield and Prices in Corn Production Using Revenue Insurance, ,, Економика пољопривреде, 2016, бр. 63, No 3, стр. 959-973, ISSN 0352-3462, UDK: 368.5
 • Демировић Д., Веселиновић Ј.Креирање руралног туристичког производа у задарском залеђу на примеру Голубића (Обровачког), 1. Хрватско-српски односи у 20. веку. Избеглице, прогнаници и повратници – Изазов за савремену Европу и Западни Балкан, Голубић: Центар за историју, демократију и помирење; Удруга за повијест, сурадњу и помирење, 19-23 Август, 2016, стр. 149-161, ISBN 978-86-88983-23-5
 • Cvjetković , Cvjetana., Veselinović, Janko., Nikolić, Ivica., “Tax treatment of the Republic of the Republic of Serbia” 3/2015, Ekonomika poljoprivrede, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462, str 737-749, UDC:336.226.4:63(497.11) , Narodna biblioteka Srbije 33:63(497.11)COBiss.SR-ID 27671.
 • Марковић Т., Веселиновић Ј., Кокот Ж.: Economic and Legal Aspects of Sunflower Insurance Using the Model of Regional Index, ,, Економика пољопривреде , 2018, бр. 1, . стр. 215-228, ISSN 0352-3462, UDK: 368.5:633.854.78
 • Демировић Д., Веселиновић Ј.: Значај верских објеката за развој туризма у обровачком крају (Хрватска), 10. Међународни научни скуп “Српско-хрватски односи, идентитет и економија у 21.веку”, Голубић, 24-28.08.2017: Маџима граф : Центар за историју, демократију и помирење : Удруга за повијест, сурадњу и помирење, 2017, стр. 81-94, ISBN 978-86-88983-39-6