Наставник страног језика

Марија Нићин

marija.nicin@dgt.uns.ac.rs

Биографски подаци:

Рођена 26.09.1978. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 2004 запослена на Департману за географију, туризам и хотелијерство при Природно-математичком факултету у Новом Саду.  Од када ради на факултету учествује у увођење нових наставних предмета. Аутор плана и програма рада за обавезне курсеве Енглески језик у туризму и угоститељству А1 и Енглески језик у туризму и угоститељству А2 (И и ИИ година студија, смерови туризам, хотелијерство, гастрономија, ловни туризам).


Контакт:

Тел: +381 21 485 2844 емаил: marija.nicin@dgt.uns.ac.rs


Курсеви:

 • Енглески језик у туризму и угоститељству А1
 • Енглески језик у туризму и угоститељству А2
 • Енглески језик у туризму и угоститељству Б1
 • Енглески језик у туризму и угоститељству Б2

Професионална оријентација:

 • Енглески као језик струке и науке
 • Методика наставе енглеског језика
 • Превођење стручних и научних текстова

Учешћа и саопштење на међународним научним скуповима

 • Vuković Vojnović, D. i Nićin M. (2013). Multicultural Context in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. Međunarodna jezička konferencija „The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures”, 19 i 20 septembar 2013. Fakultet za logistiku Celje-Krško
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin M. (2012). Universal vs Cross-Cultural Concept of Politeness in the Context of Tourism and Hospitality Education. Međunarodni skup “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2“, Novi Sad, 24. novembar 2012. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin M. (2011).`Would you Care for a Drink?` – Polite Questions and Requests in the Cross-cultural Context of Tourism Industry. The First International Conference on English Studies, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 1). Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Страни језици:

 • Енглески језик, чита, пише и говори одлично
 • Немачки језик, чита пише и говори врло добро

Остало:

 • Стални судски преводилац за енглески језик