Кратка биографија:

Датум и место рођења: 18.08.1979. Ужице. Дипломирао је 2005., магистрирао 2008. (са темом Класисфикација и категоризацијахотелијерскепонуде у Србији), а докторирао 2011. године (са темом Хотелијерство у контексту развоја одговорног туризма) на Департману загеографију, туризам и Хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Контакт

тел: +381 21 450 602
Е-маил: milanbradic@gmail.com
Термини консултација: уторак 11-13 часова и среда 13:00-15:00 (канцеларија ГИС 3)


Звања

 • 2006. – Истраживач приправник
 • 2009. – Асистент
 • 2012. – Доцент
 • 2017. – Ванредни професор (Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Универзитет у Новом Саду)

Област научног истраживања: 

 • Хотелијерство

Предмети:

 • Основе хотелијерства (ПМФ Нови Сад)
 • Међународни ланци у хотелијерству (ПМФ Нови Сад)
 • Еколошки менаџмент у угоститељству (ПМФ Нови Сад)
 • Изградња, уређење и опремање угоститељских објеката (ПМФ Нови Сад)
 • Хотелијерство (Географски факултет у Београду)

Остале важне информације

Страни језици: италијански, енглески, немачки, француски


Релевантна запослења:

 • 2017. – Природно-математички факултет Нови Сад – ванредни професор
 • 2012. – 2017. – Природно-математички факултет Нови Сад – доцент
 • 2009. – 2012. – Природно-математички факултет Нови Сад – асистент
 • 2007. – 2008. – Туристичка агенција „Инфо-турс“ Ивањица– шеф пословнице
 • 2006. – Туристичка агенција „Инфо-турс“ Ивањица – референт продаје туристичких аранжмана
 • 2005. – Туристичка агенција „Алдотравел“ – референт продаје туристичких аранжмана

Одабране референце

 1. Bradić, M., Kosar, Lj., Đeri, L., Vukosav, S., Garača, V. (2017) Eco-labeling of Accomodation Facilities and its Perception by Rural Tourists: Case Study of Vojvodina, Ekonomika Poljoprivrede
 2. Tepavčević, J., Blešić, I., Bradić, M., Ivakov, M., Stefanović, V. (2016) Važnost lokacije i eksterijera gradskih hotela kao elementa zadovoljstva gostiju, Arhitektura i urbanizam, br. 43, str. 7 – 16.
 3. 10. Bradic, M., Blesic, I., Vukosav, S., Ivakov, M. Eco-labels in tourism and hospitality industry, International Scientific Conference – Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas – MMV8, Abstract Book, 26-30 Septembre 2016, Novi Sad, Serbia.
 4. Klisara, D., Bradic, M., Balaz, M. (2015) Attitudes of Touristsa bout the Possibility of Development of Unusual Hotels in Serbia, International scientific journal – Turizam, University of Novi Sad, Faculty of Science, Volume 19, Issue 1, pp. 13 – 19.
 5. 5. Djeri, L., Armenski, T., Tesanovic. D., Bradic, M., Vukosav, S. (2014) Consumer Behaviour: influence of residence on the decision-making peocess when choosing a tourist destination, Economic Research – Ekonomska istraživanja, Volume 21, Issue 1, pp. 267 – 279.
 6. 4. Milan Bradić, Lukrecija Đeri, Jelica Marković, Ivana Blešić (2014) Ekološka odgovornost i upotreba obnovljivih izvora energije u hotelijerstvu, Međunarodna naučna konferencija Sinteza 2014 – Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, Zbornik radova, Beograd, Univerziteta Singidunum, pp. 750-754.
 7. 2. Bradić M., Kosar Lj., Kalenjuk B. (2013) Business Guests Satisfaction in the Hotel Industry: A Case Study of North American Hotel Chains, International scientific journal – Turizam, University of Novi Sad, Faculty of Science, Volume 17, Issue 2, 60-70.