редовни професор

др Бранислав Неранџић

branen@uns.ac.rs

БИОГРАФИЈА Бранислав Неранџић 

 • Редовни професор је рођен у Новом Саду 07.12.1956. године, Дипломирани економиста пословно-правног смера Економског факултета у Суботици и Правног факултета у Новом Саду 1980. године, магистрирао 2004., године, докторирао 2006. године на Факултету техничких наука у Новом Саду из области инжењерског менаџмента.

Професионална оријентација:

Производни и услужни системи, организација и менаџмент, инвестициони менаџмент, рачуноводство, ревизија, управљачко рачуноводство, специјална рачуноводства, анализа биланса, интерна ревизија. Специјализација: Беч, Аустрија, 1998. Привредна комора Аустрије, инвестициони и финансијски менаџмент, Нови Сад Факултет техничких наука 2001, инвестициони менаџмент и берзанско пословање. Кретање у професионалном раду: Служба друштвеног књиговодства Нови Сад, инспекција и ревизија финансијских извештаја (1980-1988), инспектор, ревизор; СОУР „Центрославија“ Нови Сад (1988-1989), Директор Радне заједнице „Економско-финансијски послови“; ЈП „Новосадска топлана“ Нови Сад, (1990-2006) Помоћник директора за економско-финансијске послове, Директор Центра Интерне ревизије; „Панонска банка“ а.д. Нови Сад, (1995-2001) Члан Управног одбора; „Пан ревизија“ Нови Сад, (2001-2006), Председник Управног одбора; Пословно удружење „Војвођанске топлане“ Нови Сад, (2001-до данас), Директор; „ФИМ“ а.д. Кањижа, (2006-2009). Председник Надзорног одбора; ЈП “Транснафта” Панчево (2015- ) Члан Комисије за ревизију. Факултет техничких наука Нови Сад, (2006-до данас), редовни професор. Стручна звања: овлашћени рачуновођа и ревизор. Чланство у стручним асоцијацијама: Члан Савеза економиста Србије, Члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Члан Удружења интерних ревизора Србије. Предавач на Факултету техничких наука у Новом Саду: Управљачко рачуноводство, Оперативна ревизија и контролинг, Међународно пословање, Рачуноводство и ревизија у осигурању. Иницирао је и води студије Интерне ревизије у оквиру специјалистичких струковних студија на Факултету техничких наука. Предавач на Природно-математичком факултету у Новом Саду: Рачуноводство, Контрола и ревизија хотелског пословања. Предавач на последипломским студијама Универзитета Доња Горица у Подгорици на предмету Анализа биланса и одлучивање. Објавио четрдесет чланака у домаћим и страним часописима. Аутор и коаутор је три монографије и четири уџбеника. Учествовао је у изради две студије за Извршно веће Војводине, као и бројних студија за велике пословне системе. Добио је јавно признање за развој рачуноводствене и ревизорске праксе Савеза рачуновођа и ревизора Србије.


Контакт:

тел: +381 21 4852173
Емаилbranen@uns.ac.rs
Термини консултација


Звања:

 • 1980 – Диплома – Економски факултет у Суботици – Суботица – Економске науке
 • 2003 – Специјализација – Факултет техничких наука – Нови Сад – Инжењерски менаџмент
 • 2004 – Магистратура – Факултет техничких наука – Нови Сад – Инжењерски менаџмент
 • 2006 – Докторат – Факултет техничких наука – Нови Сад – Инжењерски менаџмент
 • 2016 – Избор у звање – Универзитет у Новом Саду – Производни и услужни системи, организација
  и менаџмент

Област научног истраживања

 • Организација и менаџмент,
 • Интерна ревизија и ревизија,
 • Управљачко рачуноводство,
 • Анализа биланса,
 • Контрола и ревизија хотелског пословања,
 • Међународно пословање.

Предмети:

 • Контрола и ревизија хотелског пословања
 • Рачуноводство

Остале важне информације

 • Кратка стручна биографија: – Служба друштвеног књиговодства Нови Сад, инспекција и ревизија финансијских извештаја, (1980-1988), инспектор, – СОУР “”Центрославија”” Нови Сад, (1988-1989), директор Радне заједнице “”Економско-финансијски послови””, – ЈП “”Новосадска топлана”” Нови Сад, (1990-2006), помоћник директора за економско-финансијске послове, директор Центра Интерне ревизије, – “”Панонска банка”” а.д. Нови Сад, (1995-2001), члан Управног одбора, – “”Пан ревизија”” Нови Сад, (2001-2006), председник Управног одбора, – Пословно удружење “”Војвођанске топлане”” Нови Сад, (2001-…), директор, “”ФИМ”” а.д. Кањижа, (2006-…), председник Надзорног одбора, – “”НИС”” Нови Сад, (2006-…), члан Одбора за ревизију.
 • Усавршавање: Диплома Привредне коморе Аустрије из менаџмента, Звање овлашћеног рачуновође, Звање ревизора.

Одабране референце

 1. Nerandžić B., Perović V., Živkov E., Pašćan S.: Personality and moral character traits and acnowledging the principles of management ethics,auditing and accounting ethics, Economic research, 2012, Vol. 25, pp. 288-312, ISSN 1331-677X
 2. Radošević M.,Pasula M.,Berber N.,Nešković N.,Nerandžić B.:REENGINEERING OF SUPPLAY CHAIN PROCESS IN PRODUCTION SYSTEMS, Engineering economics,2013,vol.24,no.1, ISSN 1392-2785
 3. Perović V., Nerandžić B., Bulatović B.: The Transition Processin the Context of Privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) , Actual Problems of Economics, 2013, No 02-2013, ISSN 1993-6788
 4. Perović V., Bojanić R., Nerandžić B.: Measuring Efficiency of Teaching Process and Faculty in Transition States Using DEA Analysis – in print, Tehnicki vjesnik – Technical Gazette, 2016, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651
 5. Perović V., Nerandžić B., Bojanić R., Živkov E., Bulatović B.: INFLENCE OF CONTROLLING THE INVESTMENT PROJECTION ERP (M) WITH PRIMARY FOCUS ON THE CASHFLOW IN THE COMPANY – , Metalurgia international, 2013, No 3 – 2013, ISSN 1582-2214
 6. Bojanić R., Perović V., Nerandžić B., Savić-Šikoparija T., Bulatović B.: Integrated BSC and DEA Models in the Function of Measuring the Success of the Teaching Process, Metalurgia international, 2013, No 3-2013, pp. 44-49, ISSN 1582-2214
 7. Perović V., Nerandžić B.: Controlling as a useuful managament instrument in crisis times, African Journal of Business Management, 2011, ISSN 1993-8233
 8. Pečujlija M., Perović V., Nerandžić B.: Initiating innovation in Serbian companies organizational cultures, African Journal of Business Management, 2010, Vol. 4, No 18, pp. 3957-3967, ISSN 1993-8233
 9. Неранџић Б.: Интерна и оперативна ревизија , Стyлос, 2007, ИСБН 978-86-7473-330-1
 10. Неранџић Б., Перовић В.: Управљачко рачуноводство, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2009, ИСБН 978-86-7892-210-7