редовни професор

др Стеван Савић

stevan.savic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Титула, име и презиме: др Стеван Савић. Датум и место родења: 28.05.1979. Сомбор


Сви завршни радови

 • Докторска дисертација: Кретање екстремних температура ваздуха на подручју Војводине у периоду 1951-2000; одбрањена 2009.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Магистарска теза: Палеогеографске карактеристике лесно-палеоземљишних секвенци западног дела Бачког лесног платоа; одбрањена 2006.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Дипломски рад: Палеогеографија лесног профила површинског копа ИГМ “Слога” у Петроварадину; одбрањен 2002.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Контакт:

тел: +381 21 485 2833 | емаил: stevan.savic@dgt.uns.ac.rs

Термини консултација: петак 10-12ч у кабинету бр. 4


Сва звања:

 • Редовни професор; од 2020.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Ванредни професор; од 2015 – 2019.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Доцент; од 2010. до 2014.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Асистент; од 2007. до 2009.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Сарадник у настави; од 2005. до 2007.; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
 • Истраживач на пројекту; од 2003. до 2005.; Географски институт “Јован Цвијић” Српске академије наука и уметности, Београд

Област научног истраживања

 • Геонауке – клима градова, урбано острво топлоте, спољашњи термални комфор, температурни ризици, животна средина градова

Предмети:

 • Основне – Глобалне климатске промене (предавања)
 • Основне – Географија природних разноликости Војводине ИИ (предавања и вежбе)
 • Основне – Климатологија и педологија (Департман за биологију и екологију)
 • Основне – Квантитативне методе у гео-наукама (предавања и вежбе)
 • Основне – Климатолошко-хидролошки геоутицаји (предавања)
 • Основне – Становништво и климатске промене (предавања)
 • Мастер – Примењена климатологија (предавања)
 • Докторске – Глобалне климатске промене и водопривреда
 • Докторске – Глобални хидролошки утицаји

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Центар за климатолошка и хидролошка истраживања – ЦКХИ
 2. International Association for Urban Climate – IAUC
 3. International Society of Biometeorology – ISB
 4. The World Urban Database and Access Portal Tools – WUDAPT

Одабрани пројекти:

 1. Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења (но. 176020) 2011. – 2020.
 2. ИПА пројекат: MEasurement, monitoring, management and RIsk assessment of inland EXcess WAter in South-East Hungary and North Serbia (Using remotely sensed data and spatial data infrastructure) – MERIEXWA (ID: HUSRB/1002/121/088), 2012. – 2014.
 3. IPA projekat: Evaluations and public display of URBAN PATterns of Human thermal contidions – URBAN-PATH (ID: HUSRB/1203/122/166), 2013. – 2014.
 4. IPA HUSRB projekat: Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region – URBAN-PREX (ID: HUSRB/1602/11/0097), 2017. – 2019.
 5. Билатерални пројекат Словенија-Србија: Утицај климатских промена на водне ресурсе у сливу реке Саве, 2018 – 2019.
 6. IPA CROSRB projekat: Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region – GReENERGY (ID: HR-RS290), 2019 – 2022.
 7. Research Foundation – Flanders (FWO): A network to networks to progress urban climate science, 2019-2023.

Усавршавања у иностранству:

 • University of Szeged, Department of Climatology and Landscape Ecology (Szeged, Hungary); from 25th November to 3th December 2018; ERASMUS+ exchange program
 • Palacky University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography (Olomouc, Czech Republic); from 14th to 25th May 2018; ERASMUS+ exchange program
 • Masaryk University, Department of Geography (Brno, Czech Republic); from 26th to 31st March 2017; ERASMUS+ exchange program
 • Department of Geography, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia (15-19 oktobar 2012; CEEPUS program razmene)
 • Wegener Center for Climate and Global Change, University of Graz, Austria (31. avgust – 30 septembar 2010.; Erasmus Mundus – JoinEU-SEE program razmene)

Рецензент у часописима:

 • Environmental Research Letters (IF 6.192)
 • International Journal of Climatology (IF 3.601)
 • International Journal of Biometeorology (IF 2.377)
 • Science of the Total Environment (IF 5.589)
 • Landscape and Urban Planning (IF 5.144)
 • Sustainable Cities and Society (IF 4.624)
 • Urban Forestry & Urban Greening (IF 3.043)
 • Building and Environment (IF 4.820)
 • Időjárás (IF 0.614)
 • International Journal of Climate Change Strategies and Management (IF 0.920)
 • Thermal Science (IF 1.541)
 • Polish Journal of Environmental Studies (IF 1.186)
 • Journal of Building Engineering (IF 2.378)
 • Sensors (IF 3.031)
 • Urban Climate
 • Hungarian Geographical Bulletin
 • Geographica Pannonica
 • Зборник радова (ГИ Јован Цвијић)
 • Гласник Српског Географског Друштва

Одабране референце

 1. Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. 2019. Inter-/intra-zonal seasonal variability of the Surface Urban Heat Island based on Local Climate Zones in three Central European Cities. Building and Environment, 156: 21-32. doi:10.1016/j.buildenv.2019.04.011
 2. Šećerov, I., Savić, S., Milošević, D., Arsenović, D., Dolinaj, D., Popov, S. 2019. Progressing urban climate research using a high-density monitoring network system. Environmental Monitoring and Assessment, 191: 89 article. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7210-0
 3. Savić, S., Marković, V., Šećerov, I., Pavić, D., Arsenović, D., Milošević, D., Dolinaj, D., Nagy, I., Pantelić, I. 2018. Heat wave risk assessment and mapping in urban areas: case study for a midsized Central European city, Novi Sad (Serbia). Natural Hazards, 91, 3: 891-911. doi:10.1007/s11069-017-3160-4
 4. Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. 2018. Modelled spatiotemporal variability of outdoor thermal comfort in local climate zones of the city of Brno, Czech Republic. Science of the Total Environment, 624: 385-395. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.12.076
 5. Milošević, D., Bajšanski, I., Savić, S. 2017. Influence of changing trees locations on thermal comfort on street parking lot and footways. Urban Forestry and Urban Greening, 23: 113-124. http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2017.03.011
 6. Lelovics, E., Unger, J., Savić, S., Gál, T., Milošević, D., Gulyás, Á., Marković, V., Arsenović, D., Gál, CV. 2016. Intra-urban temperature observations in two Central European cities: a summer study. Idojárás, 120, 3: 283-300.
 7. Bajšanski, I., Milošević, D., Savić, S. 2015. Evaluation and improvement of outdoor thermal comfort in urban areas on extreme temperature days: Applications of automatic algorithms. Building and Environment, 94: 632-643. doi:10.1016/j.buildenv.2015.10.019
 8. Savić, S., Milovanović, B., Lužanin, Z., Lazić, L., Dolinaj, D. 2015. The variability of extreme temperatures and their relationship with atmospheric circulation: the contribution of applying linear and quadratic models. Theoretical and Applied Climatology, 121, 3-4: 591-604. doi:10.1007/s00704-014-1263-3
 9. Savić, S., Selakov, A., Milošević, D. 2014. Cold and warm air temperature spells during the winter and summer seasons and their impact on energy consumption in urban areas. Natural Hazards, 73, 2: 373-387. doi:10.1007/s11069-014-1074-y
 10. Đurđev, S.B., Arsenović, D., Savić, S. 2012. Temperature-related Mortality in Belgrade in the Period 1888-2008. Acta Geographica Slovenica, 52, 2: 385-401. doi: 10.3986/AGS52205
 11. János Unger, Stevan Savić, Tamás Gál 2011. Modelling of the Annual Mean Urban Heat Island Pattern for Planning of Representative Urban Climate Station Network. Advances in Meteorology, vol. 2011, Article ID 398613, 9 pages. doi:10.1155/2011/398613